Loader

1 CEL

Loader

1 CEL

Jaki jest twój cel?

Tu znajdziesz informacje o formach i kierunkach studiów, o procesie rekrutacji oraz dlaczego warto wybrać ZUT?

Studia
Studia I stopnia


Wydział ilustracja

  Wydział Architektury

 • architektura S1

   Nazwa kierunku:

  • architektura S1
  • Opis kierunku:

  • Absolwent kierunku architektura otrzymuje szeroką interdyscyplinarną wiedzę dającą wiele możliwości na rynku pracy i umożliwiającą podjęcie pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z architekturą, inżynierią, procesem inwestycyjnym i sztuką. Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów projektowych, inżynieryjnych i artystycznych.

  • Specjalności:

  • Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów student uzyskuje tytuł – inżynier architekt. Uprawnia go to, m.in. do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł – magister inżynier architekt. Będzie on mógł pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, m.in. uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Kształcenie na kierunku architektura przygotowuje do pełnienia zawodu architekta. Absolwent tego kierunku otrzymuje jedno z najbardziej wszechstronnych wykształceń na rynku zawodowym.

  • Przykładowe przedmioty:

  • rewitalizacja miast, projektowanie parametryczne, zarządzanie miastami.

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

    

 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S1

   Nazwa kierunku:

  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S1
  • Opis kierunku:

  • Architekt wnętrz i otoczenia to profesjonalista w zakresie kształtowania najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem elementów środowiska naturalnego.
   Jeżeli posiadasz zdolności rysunkowe powiązane z wnikliwą obserwacją rzeczywistości, interesujesz się architekturą wnętrz i wzornictwem lub jesteś pasjonatem przenikania się architektury z naturą – to idealny kierunek dla Ciebie.
   Kadrę kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia tworzą nauczyciele akademiccy z zakresu sztuk pięknych i architektury.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Architektury, student otrzymuje tytuł – inżynier. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł – magister inżynier. Umożliwia to samodzielne projektowanie wnętrz w budynkach wraz ich najbliższym otoczeniem oraz małej architektury, a także mebli oraz innych ciekawych rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, galeriach, przestrzeniach otwartych jak również w domach prywatnych.

  • Przykładowe przedmioty:

  • projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, rysunek prezentacyjny, projektowanie otoczenia.

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 • biotechnologia S1

   Nazwa kierunku:

  • biotechnologia S1
  • Opis kierunku:

  • Studenci na kierunku biotechnologia mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria badawcze i niepowtarzalną infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzi między innymi Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii oraz specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczno-badawcze wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę m.in. do badań z zakresu biologii molekularnej, proteomiki, transkryptomiki, genomiki, mikrobiologii, hodowli komórkowych in-vitro. Wydział posiada również nową zwierzętarnię, w której utrzymywane są zwierzęta inwentarskie, laboratoryjne oraz rodziny pszczele. Praca z psami możliwa jest na specjalnie do tego celu przygotowanym wybiegu.

   Studia na tym kierunku łączą kompetencje technologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania biomateriałów i wielu innych.

   Absolwenci kierunku biotechnologia są przygotowani do pracy w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach. Uzyskują wiedzę, która ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej. Wiedza zdobyta podczas studiów na biotechnologii sprzyja rozwojowi karierze naukowca rozwijającego własne pasje i zainteresowania oraz poszukującego innowacyjnych rozwiązań dla usprawnienia funkcjonowania firm działających w szeroko pojętym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

   Absolwenci kierunku biotechnologia zostają także wyposażeni w rozległą wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne dla osiągnięcia pełnego sukcesu w pracy zawodowej.

  • Specjalności:

  • bioinżynieria, nanobioinżynieria, biotechnology in animal production and environmental protection.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • biochemii, mikrobiologii, ochrony środowiska, inżynierii genetycznej oraz wielu innych dziedzin technicznych i przyrodniczych,
   • wykorzystania organizmów żywych w produkcji zwierzęcej i roślinnej,
   • wytwarzania biomateriałów,
   • wykorzystania organizmów żywych w przetwórstwie i produkcji żywności.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • zakładach przemysłu spożywczego,
   • zakładach przemysłu paszowego,
   • zakładach przemysłu kosmetycznego,
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
   • ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt,
   • kontrolnych i badawczych laboratoriach, wykorzystujących metody biotechnologiczne.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • kynologia S1

   Nazwa kierunku:

  • kynologia S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na unikatowym w skali kraju kierunku kynologia to przede wszystkim praktyka. W toku studiów studenci odbywają zajęcia praktyczne między innymi w kennelach krajowych i zagranicznych, w Oddziałach Związku Kynologicznego w Polsce, biorą udział w wystawach psów rasowych w charakterze sekretarzy i gospodarzy ringów, zapoznają się ze sposobami produkcji karm. Praktyki obejmują również gabinety weterynaryjne i rehabilitacyjne, salony groomerskie, a także ośrodki szkolenia psów. Biorąc udział w certyfikowanych warsztatach kynologicznych, zgłębiają dodatkową specjalistyczną wiedzę pod okiem uznanych specjalistów. Kynologia to kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy.

  • Specjalności:

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:
   • metod hodowlanych i regulacji prawnych stosowanych w hodowli psów rasowych,
   • żywienia, rozrodu oraz higieny psów

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:
   • w organizacjach i związkach kynologicznych,
   • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności psów, jako zoopsycholog lub behawiorysta,
   • w ośrodkach szkolenia psów sportowych,
   • w służbach mundurowych jako specjalista kynolog
   • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów
   • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności zwierząt

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • zootechnika S1

   Nazwa kierunku:

  • zootechnika S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku zootechnika umożliwią Tobie zdobycie specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji z zakresu chowu i hodowli zwierząt. Będziesz potrafił zapewnić im właściwe warunki utrzymania, wynikające z ich potrzeb behawioralnych i pielęgnacji.

   Zdobędziesz wiedzę na temat biologii rozrodu zwierząt, ich racjonalnego żywienia, metod efektywnego prowadzenia hodowli i produkcji, wykorzystania surowców pochodzenia zwierzęcego, a także organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym.

   Dowiesz się, jak od podstaw wytwarzać żywność ekologiczną i tą produkowaną metodami konwencjonalnymi, a przy tym będziesz potrafił ocenić skutki prowadzonej produkcji zwierzęcej na stan środowiska. Praktyczną wiedzę zdobędziesz w nowo oddanej zwierzętarni naszego Wydziału, na zajęciach terenowych oraz podczas praktyk hodowlanych.

  • Specjalności:

  • hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, pielęgniarstwo zwierząt

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,
   • chowu i hodowli zwierząt amatorskich,
   • chowu i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi i egzotycznych,
   • biologii rozrodu zwierząt i ich racjonalnego żywienia.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie:

   • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach hodowli zwierząt i produkcji pasz,
   • przy prowadzeniu własnego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa,
   • w jednostkach administracji publicznej,
   • w służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych,
   • w doradztwie rolniczym,
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego,
   • w instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów prowadzonych na kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska S1

 • budownictwo S1

   Nazwa kierunku:

  • budownictwo S1
  • Opis kierunku:

  • Studia pierwszego stopnia na kierunek budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, są to studia inżynierskie prowadzone w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Po ukończeniu tego kierunku zostaniesz inżynierem budownictwa. Jest to zawód z wieloletnią tradycją i szerokimi perspektywami pracy w kraju i zagranicą.

  • Specjalności:

   • KBI – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
   • TOB – Technologia i Organizacja Budownictwa,
   • DUL – Drogi Ulice i Lotniska,
   • BW – Budownictwo Wodne,
   • ECEM – European Civil Engineering Management tzw. Inżynier Europejski,
  • Czego się nauczysz:

   • KBI zdobędziesz wiedzę jak zaprojektować własny dom, przestrzenną galerię handlową, hale sportowe, magazyny, garaże wielopoziomowe czy po prostu altankę w ogrodzie;
   • TOB będziesz przygotowany do pomocy przy kierowaniu i organizowaniu placu budowy. Nauczysz się jak zarządzać kosztami na budowie tak by zmieścić się w założonym budżecie oraz jak podpisywać umowy;
   • DUL nauczymy cię jak projektować drogi, linie tramwajowe, linie kolejowe w mieście i po za nim czy nawet lotnisko tak by codzienny powrót do domu był przyjemnością;
   • BW nauczymy cię jak dobrze zagospodarować tereny nabrzeża (nie tylko szczecińskiego) i czym są konstrukcje hydrotechniczne;
   • ECEM nauczysz się jak zaprojektować i bezpiecznie wybudować dom mieszkanie czy halę stalową, jakie materiały budowlane należy wykorzystać podczas budowy, jak zorganizować budowę, z nami nauczysz się dwóch technicznych języków obcych co może pomóc w karierze międzynarodowej.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo to świetna inwestycja w siebie i wiele możliwości na pracę:

   • KBI możesz zdobywać doświadczenie w biurze projektowym, wytwarzać różne materiały budowlane, pracować na budowie czy w administracji, w firmach dbających o utrzymanie i modernizację obiektów;
   • TOB świetnie odnajdziesz się na budowie, możesz wspierać biura projektowe, projektować lub wytwarzać różne materiały budowlane, zasilić administrację budowlaną, dbać o utrzymanie i modernizację obiektów;
   • DUL będziesz przygotowany do pomocy przy kierowaniu i organizowaniu budowy obiektów drogowych i kolejowych, w podstawowym zakresie do pracy w biurach projektowych, w administracji czy w firmach dbających o utrzymanie i modernizację podobnych obiektów;
   • BW odnajdziesz się w przedsiębiorstwach melioracyjnych, zakładach komunalnych, biurach projektowych zajmujących się obiektami hydrotechnicznymi, w administracji czy nadzorze budowlanym;
   • ECEM na semestrze 5-6 możesz wyjechać i studiować czy odbywać praktykę za granicą. Współpracujemy z 31 uczelniami europejskimi m in. ESITC W Paryżu, Polytechnic Institute of Coimbra w Portugali, Universitat Politècnica de València w Hiszpanii czy Mendel University in Brno w Czechach. Otwiera to szerokie możliwości pracy zawodowej za granicą, zdobywania nowych kontaktów i cennych doświadczeń
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynier europejski S1

   Nazwa kierunku:

  • inżynier Europejski S1
  • Opis kierunku:

  • Jeśli interesuje cię projektowanie i budowanie obiektów budowlanych, szybko uczysz się języków i marzysz o podróżach? Jesteś w idealnym miejscu.  Inżynier Europejski prowadzony jest we współpracy z szeregiem innych europejskich uczelni – możesz studiować za granicą (!)

   • Pokażemy Tobie podstawowe materiały budowlane opowiemy o ich właściwościach – spora dawka fajnej wiedzy,
   • nauczymy Cię podstaw projektowania – czyli trochę liczenia,
   • pokażemy Tobie co jest istotne przy nadzorowaniu budową,
   • nauczymy Cię od podstaw jak tworzyć rysunki techniczne – trochę klikania w nowoczesnych programach,
   • pokażemy Tobie, że istnieje więcej rodzajów piasku niż jeden,
   • część zajęć jest w języku angielskim – świetna okazja do pogłębienia i doszlifowania języka,
   • możesz ubiegać się o finansowanie i studiowanie za granicą.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria środowiska S1

   Nazwa kierunku:

  • inzynieria Środowiska S1
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria Środowiska w zakresie Instalacji budowlanych i sieci sanitarnych jest nierozłącznie związana z budownictwem i wpisuje się w całokształt zagadnień którymi zajmuje się budownictwo. Dlatego oba te kierunki prowadzone są na jednym Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

   Oczywiste jest, że każdy wybudowany przez inżynierów budownictwa obiekt budowlany, aby mógł dobrze spełniać swoje funkcje, powinien być wyposażony w instalacje sanitarne (m in. wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.). Ich projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją zajmują się inżynierowie inżynierii środowiska o specjalności instalacje budowlane i sieci budowlane.

  • Czego się nauczysz:

  • W czasie studiów na kierunku inżynieria środowiska:

   • uzyskasz wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z sieciami i obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi oraz instalacjami zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodu,
   • nauczysz się jak projektować powyższe sieci, obiekty i instalacje,
   • poznasz podstawy doboru technologii oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, przeróbki odpadów i osadów ściekowych,
   • posiądziesz wiedzę o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach ciepła.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Twoja kariera zawodowa:  

   Kończąc studia S1 na kierunku inżynieria środowiska uzyskasz tytuł inżyniera, z możliwością podjęcia pracy:

   • w biurach projektowych,
   • w przedsiębiorstwach wykonawczych, remontowych i eksploatacyjnych zajmujących się instalacjami i sieciami,
   • w laboratoriach technologii wód, ścieków i odpadów,
   • odnajdziesz się też jako pracownik przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, energetyki cieplnej, jednostek administracji państwowej i samorządowej.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Ekonomiczny

 • ekonomia S1

   Nazwa kierunku:

  • ekonomia S1
  • Opis kierunku:

  • W rankingu kierunków studiów Perspektyw 2020 oraz 2021 ekonomia na ZUT w Szczecinie została uznana za najlepszą ekonomię na Pomorzu Zachodnim!

   Studiując ekonomię, nauczysz się sprawnie podejmować decyzje ekonomiczne i rozwiązywać problemy gospodarcze. Zostaniesz wyposażony w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i funkcjonowania organizacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Szczególnie dbamy o połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, dlatego zajęcia na kierunku prowadzi doświadczona kadra naukowców-praktyków. Ponadto studia na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  • Specjalności:

   • analityka gospodarcza,
   • handel zagraniczny,
   • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
   • międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
   • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
   • rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami,
   • organizacja handlu i usług.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • W przyszłości możesz znaleźć zatrudnienie w:

   • biurach administracji rządowej i samorządowej,
   • komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych,
   • biurach consultingowych, instytucjach finansowych i doradczych,
   • ubezpieczeniach,
   • instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi,
   • biurach rachunkowo-podatkowych,
   • biurach obrotu nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.
  • Przykładowe przedmioty:

   • analiza ekonomiczna,
   • ekonomia społeczna,
   • ewidencje podatkowe,
   • finanse i bankowość,
   • gospodarka regionalna,
   • konsulting ekonomiczno-środowiskowy,
   • metody ilościowe w ekonomii,
   • podstawy makroekonomii,
   • rachunkowość,
   • podstawy marketingu,
   • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
   • mikroekonomia,
   • przedsiębiorczość,
   • zarządzanie.

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Elektryczny

 • automatyka i robotyka S1

   Nazwa kierunku:

  • automatyka i robotyka S1
  • Opis kierunku:

  • Celem Wydziału Elektrycznego jest wykształcenie absolwentów kierunku automatyka i  robotyka, którzy będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

   Podczas zajęć, w zdecydowanej większości praktycznych, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

   • projektowania i implementacji układów sterowania,
   • wykonywania pomiarów oraz przetwarzania i analizy danych,
   • doboru komponentów układów automatycznego sterowania, w tym układów pomiarowych, wykonawczych oraz systemów sterowania,
   • nadzorowania i diagnozowania procesów technologicznych,
   • modelowania i identyfikacji wartości parametrów obiektów technicznych,
   • sprawnego posługiwania się wiedzą i umiejętnościami do rozwiązywania problemów branżowych w obszarze obsługi i nadzorowania, projektowania oraz konstruowania systemów automatycznego sterowania, w tym kierowania zespołem ludzi,
   • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2+, w tym językiem zawodowym.

   Zdobyta podczas studiów wiedza i nabyte umiejętności praktyczne pozwalają Tobie uzyskać certyfikaty zaświadczające o przygotowaniu do wykorzystywania urządzeń automatyki oraz profesjonalnych pakietów oprogramowania znanych firm, z którymi Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma podpisaną umowę o współpracy.

  • Czego się nauczysz:

  • Na naszych studiach zdobędziesz wykształcenie z zakresu analizy sygnałów, informatyki, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych, metod sztucznej inteligencji, mechaniki, elektroniki, techniki mikroprocesorowej i inżynierii komputerowej, które umożliwi efektywną współpracę ze specjalistami innych dziedzin takich jak np. elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria komputerowa, mechanika i technologia mechaniczna, chemia procesowa, zarządzanie i organizacja produkcji.

   Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku automatyka i robotyka jesteś przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Wybierając studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku automatyka i robotyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, które zagwarantują podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie:

   • występują zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne sterowane poprzez systemy skomputeryzowane,
   • projektowane, budowane lub wykorzystywane są nowoczesne maszyny i urządzenia,
   • procesy decyzyjne wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
   • projektowane, konstruowane i programowane są elektroniczne układy programowalne automatycznego sterowania – systemy wbudowane.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • elektrotechnika S1

   Nazwa kierunku:

  • elektrotechnika S1
  • Opis kierunku:

  • Studiując na kierunku elektrotechnika zdobędziesz wykształcenie w zakresie praktycznego stosowania technik komputerowych w zakresie wspomagania projektowania (CAD) sieci energetycznych oraz instalacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych.  Zaznajomisz się z budową i eksploatacją nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, układów energoelektronicznych, maszyn i napędów elektrycznych oraz poznasz systemy ich nadzoru, diagnostyki, zabezpieczenia, automatyzacji i regulacji z użyciem sterowników.

  • Czego się nauczysz:

  • Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym na stanowiskach kierowniczych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

   Kierunek ten przygotowuje Cię to do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Wybierając studia I stopnia na kierunku elektrotechnika zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią pracę wszędzie tam, gdzie:

   • wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna,
   • stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii,
   • projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje,
   • projektowane są systemy oświetlenia,
   • wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne,
   • stosowana jest zimna plazma,
   • prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych.

   Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika jesteś przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • teleinformatyka S1

   Nazwa kierunku:

  • teleinformatyka S1
  • Opis kierunku:

  • Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie zastosowań sieci informatycznych oraz urządzeń mobilnych.

   Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych oraz stosowanie zaawansowanych metod informatycznych w wielu systemach techniki wymagają wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacyjnych urządzeń mobilnych, czyli specjalistów w zakresie teleinformatyki. Nowy kierunek, unikatowy w skali kraju – teleinformatyka został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów, potrafiących wykorzystać szeroką wiedzę z informatyki w połączeniu z umiejętnością jej zastosowania w różnych obszarach życia i techniki, takich jak automatyka, medycyna, metrologia, multimedia, telekomunikacja, usługi, zarządzanie itp.

   Zapewnia on wykształcenie z zakresu zagadnień informatyki stosowanej i przemysłowej, inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych (w których końcowym odbiorcą danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek), sieci multimedialnych (ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych), prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business, m-business). Nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną dla nowego kierunku studiów na Wydziale Elektrycznym stanowi m.in. nowoczesne Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki, a także zespół specjalistycznych laboratoriów stanowiących zaplecze naukowo-dydaktyczne z zakresu multimediów (w tym m.in. studio telewizji cyfrowej oraz cyfrowe laboratoria przetwarzania dźwięku i obrazu).

  • Czego się nauczysz:

  • W czasie studiów zapoznasz się m.in. z technikami programowania aplikacji mobilnych oraz internetowych i systemów wbudowanych, administracją sieciami teleinformatycznymi, kryptografią i bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, metodami sztucznej inteligencji, zastosowaniami sieci sensorowych i układów MEMS, transmisjami multimedialnymi, inżynierią ruchu w sieciach teleinformatycznych, a także implementacją usług sieciowych. W toku studiów będziesz miał również możliwość poznać m.in. systemy wideokonferencji, techniki wizyjne, metody przetwarzania sygnałów i obrazów, transmisje bezprzewodowe oraz światłowodowe, przemysłowe zastosowania teleinformatyki, a także jej wykorzystanie w Inteligentnych Systemach Transportowych, telemedycynie czy zdalnym sterowaniu urządzeń. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Teleinformatyka będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

   W toku studiów będziesz miał również możliwość poznać m.in. systemy wideokonferencji, techniki wizyjne, metody przetwarzania sygnałów i obrazów, transmisje bezprzewodowe oraz światłowodowe, przemysłowe zastosowania teleinformatyki, a także jej wykorzystanie w inteligentnych systemach transportowych, telemedycynie czy zdalnym sterowaniu urządzeń.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Wybierając studia I stopnia na kierunku teleinformatyka, dzięki znajomości problemów informatyki stosowanej, zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią pracę:

   • przy tworzeniu aplikacji internetowych oraz dla urządzeń mobilnych,
   • przy tworzeniu systemów transmisji danych, w tym multimedialnych,
   • przy projektowaniu i eksploatacji sieci teleinformatycznych,
   • u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
   • w firmach produkujących sprzęt informatyczny, w tym dla potrzeb nowoczesnej telekomunikacji,
   • w sferze usług teleinformatycznych,
   • w szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w różnych obszarach
   • zastosowań teleinformatyki oraz integracji usług,
   • w zintegrowanych zespołach DevOps (ang. development and operations) rozwijających wspólnie oprogramowanie wraz z zespołem eksploatacji, przy tworzeniu ekosystemów Internetu Rzeczy.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Informatyki

 • informatyka S1

   Nazwa kierunku:

  • informatyka S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku informatyka pozwalają zdobyć kompetencje w zakresie projektowania, programowania oraz analizy i implementacji algorytmów, struktur danych, a także konstrukcji programistycznych. Studia dostarczają również wiedzy i umiejętności z zakresu metod projektowania komunikacji człowiek-maszyna, a także znajomość zagadnień projektowania cyfrowych systemów sprzętowych, w tym systemów komunikacyjnych.  Współcześnie rozwiązania IT wykorzystuje się dosłownie wszędzie: w każdej branży w gospodarce, w bankowości, administracji, biznesie i edukacji. Bez IT nie obejdzie się dzisiaj ani medycyna, ani zarządzanie, ani obronność. Absolwenci Wydziału Informatyki wyposażeni są w kompetencje i umiejętności, które pozwalają im odnosić sukcesy zawodowe w każdej w tych dziedzin, a ich wiedza i rozeznanie we współczesnych technologiach otwiera przed nimi obiecujące ścieżki kariery. Wielu z nich zakłada własne start-upy i z powodzeniem je rozwija.

  • Specjalności:

  • inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowania, inżynieria systemów informacyjnych

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • projektowania i wytwarzania złożonych systemów oprogramowania,
   • projektowania i budowania systemów webowych o innowacyjnej architekturze,
   • projektowania i programowania mikrosystemów wbudowanych.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę jako:

   • programista – w zależności od wybranej ścieżki będziesz umiał programować aplikacje multimedialne i mobilne, systemy webowe czy gry komputerowe,
   • inżynier wsparcia produktu informatycznego,
   • analityk systemowy i internetowy,
   • projektant systemów informatycznych,
   • specjalista od data science,
   • architekt sprzętowo-programowych systemów informatycznych,
   • administrator sieci komputerowych.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 • energetyka S1

   Nazwa kierunku:

  • energetyka S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku energetyka zapewniają nabycie specjalistycznej wiedzy o systemach, siłowniach i urządzeniach nowoczesnej energetyki. Wybierając jedną z dostępnych specjalizacji tego kierunku, studenci poszerzą zdobytą wiedzę i nabędą cenne umiejętności projektowania, modelowania i symulowania procesów energetycznych.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • rozwiązań praktycznych zagadnień inżynierskich, szczególnie energetyczne, opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
   • prowadzenia analizy ekonomicznej różnych rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki,
   • obliczania emisji substancji wytwarzanych w procesach energetycznych,
   • analizowania schematów cieplnych i charakterystycznych parametrów pracy urządzeń i systemów energetycznych.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach),
   • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.),
   • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,
   • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii,
   • w auditingu energetycznym.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria materiałowa S1

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria materiałowa S1
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria materiałowa zajmuje się zasadami opracowywania i udoskonalania materiałów poprzez nadawanie im specyficznych cech użytkowych, określanie ich struktury i badanie właściwości. To nauka o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę inżynierską ze znajomością budowy materii i technologii materiałowych, niezbędnych w doborze najbardziej odpowiednich materiałów w procesie projektowania każdego produktu i urządzenia.

   Te studia są dla Ciebie jeśli:

   • interesują Cię nowoczesne materiały metaliczne, polimerowe, ceramiczne, kompozyty i chcesz przyczynić się do ich rozwoju,
   • ciekawi Cię ich budowa, właściwości użytkowe, kierunki zastosowań, możliwości modyfikacji i zasady doboru do konkretnych produktów,
   • widzisz swoją przyszłość w projektowaniu i udoskonalaniu materiałów oraz urządzeń,
   • pragniesz zdobyć fascynujący zawód, który pozwoli Ci na pracę w wielu różnych sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, transportowym, medycznym, chemicznym, opakowaniowym, elektronicznym, maszynowym, konstrukcji stalowych, itd.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę jako:

   • technolog procesów produkcyjnych i kontroli jakości w firmach produkcji wyrobów z metali, ceramiki, tworzyw polimerowych, kompozytów, i innych,
   • specjalista w zakresie doboru materiałów do nowych produktów i urządzeń,
   • specjalista w zakresie modyfikacji lub wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów dla różnych branż,
   • specjalista technologii spawania i spajania materiałów,
   • specjalista badań nieniszczących i niszczących właściwości materiałów i konstrukcji,
   • specjalista w zakresie szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnych wyrobów,
   • specjaliści w zakresie technologii recyklingu i zagospodarowywania odpadów materiałowych.

   Jakość potwierdzona certyfikatem.

   Inżynieria materiałowa posiada prestiżowy Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE®Label (European Accredited Engineer), nadawany przez komisję akredytacyjną European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na kierunku technicznym, spełniającego europejskie standardy w zakresie jakości kształcenia. Razem z dyplomem absolwenci uzyskują certyfikat w języku angielskim, potwierdzający ukończenie kierunku studiów z akredytacją europejską EUR-ACE®Label, co otwiera im możliwości pracy w krajach europejskich.

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria transportu S1

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria transportu S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku inżynieria transportu pozwolą zdobyć Tobie wszechstronną wiedzę z zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych oraz procesów ich eksploatacji. Znajomość zagadnień transportu samochodowego, nabyta podczas studiów sprawi, że nauczysz się racjonalnie wykorzystywać nowoczesny sprzęt i metodykę badań pojazdów.

  • Specjalności:

  • diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych, organizacja transportu

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • planowania, realizacji i nadzorowania procesów transportowych,
   • nadzorowania ruchu samochodowego,
   • zarządzania i zabezpieczenia ruchu drogowego,
   • projektowania i prowadzenia procesów przewozowych,
   • projektowania i prowadzenia procesów technologicznych obsług i napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
   • podstaw współczesnych metod i narzędzi w obszarze organizacji zaplecza technicznego samochodów osobowych i ciężarowych,
   • zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
   • planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów,
   • zastosowania nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych w technice pojazdów,
   • nowoczesnych metod diagnostycznych
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • przemyśle motoryzacyjnym,
   • autoryzowanych serwisach samochodowych,
   • przedsiębiorstwach transportowych,
   • podmiotach obsługujących krajowe i międzynarodowe procesy transportowe,
   • Policji, Straży Pożarnej.
   • wydziałach komunikacji urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
   • zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu,
   • firmach zajmujących się obsługiwaniem, planowaniem i zarządzaniem procesami eksploatacji pojazdów.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • mechanika i budowa maszyn S1

   Nazwa kierunku:

  • mechanika i budowa maszyn S1
  • Opis kierunku:

  • Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu. Studia drugiego stopnia i kontynuacja kształcenia, poprzez wybór przedmiotów obieralnych, umożliwiają studentowi poznanie i doskonalenie umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu oraz mechatronice. Zajęcia w hali technologicznej w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają utrwalić
   w praktyce zdobytą w czasie studiów wiedzę.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • grafiki inżynierskiej, opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej ze wspomaganiem systemami CAx,
   • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w szczególności wykorzystania systemów CAD/CAM przy projektowaniu operacji technologicznych dla części o średnim stopniu złożoności,
   • doboru rodzaju tworzywa konstrukcyjnego z punktu widzenia składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości odpowiadających sformułowanym wcześniej wymaganiom.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako :

   • konstruktor-mechanik
   • operator maszyn CNC
   • mechanik automatyki przemysłowej
   • technolog programista CNC
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • mechatronika S1

   Nazwa kierunku:

  • mechatronika S1
  • Opis kierunku:

  • Na kierunku mechatronika studenci kształcą się w nowoczesnych laboratoriach, a najlepsi mają możliwość czynnego uczestniczenia w projektach naukowo – badawczych. Dynamicznie rozwijająca się automatyzacja i robotyzacja produkcji przemysłowej powodują, że na absolwenci tego kierunku są w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Są także cenionymi pracownikami i poszukiwanymi specjalistami wdrażającymi nowoczesne rozwiązania techniczne w przemyśle.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • projektowania nowoczesnych układów sterowania wykorzystujących techniki Virtual Reality,
    Neural Network,
   • programowania układów mikroprocesorowych, sterowników PLC, robotów przemysłowych
    i maszyn CNC,
   • konstrukcji maszyn i urządzeń z zastosowaniem komputerowych systemów wspomagających
    prace inżynierskie CAD/CAE,
   • badań, diagnostyki i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako:

   • projektant systemów mechatronicznych,
   • programista robotów i maszyn CNC,
   • inżynier automatyki i robotyki,
   • konstruktor maszyn,
   • specjalista eksploatacji systemów przemysłowych,
   • integrator systemów mechatronicznych.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • zarządzanie i inżynieria produkcji S1

   Nazwa kierunku:

  • zarządzanie i inżynieria produkcji S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują kompleksowo wykształconych specjalistów zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstw. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami planowania produkcji, zarządzania jakością i logistyki.

  • Specjalności:

  • inżynieria jakości i zarządzanie

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem,
   • zarządzania finansami przedsiębiorstw, zasad marketingu i zarządzania kadrami,
   • zarządzania jakością, opracowywania dokumentacji systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO,
   • zasad zarządzania logistycznego w produkcji, modelowania i symulacji procesów logistycznych, gospodarki magazynowej i logistyki odpadów,
   • doboru i praktycznego zastosowania odpowiednich metod i narzędzi Lean Management,
   • rozwiązywania problemów stosując techniki Problem Solving.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako:

   • inżynier produkcji,
   • logistyk produkcji,
   • kierownik Lean Management,
   • specjalista ds. organizacji produkcji,
   • menedżer i auditor jakości.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 • architektura krajobrazu S1

   Nazwa kierunku:

  • architektura krajobrazu S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku architektura krajobrazu mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętego kształtowania obiektów architektury krajobrazu, prywatnych oraz publicznych.

   Zindywidualizowane podejście do studenta, jego uzdolnień i predyspozycji, indywidualne konsultacje oraz korekty prac i projektów, zadania rozwijające kreatywne i twórcze myślenie, zajęcia prowadzone są w hali wegetacyjnej i laboratoriach, znacząca liczba godzin przeznaczonych nabywaniu umiejętności praktycznego projektowania w komputerowych programach graficznych, rozbudowane kształcenie w zakresie sztuk plastycznych, czemu służy między innymi organizacja corocznych plenerów malarskich oraz wyjścia do galerii i muzeów, promowanie udziału studentów w ogólnopolskich i lokalnych konkursach projektowych, aktywna współpraca z władzami lokalnymi
   i instytucjami państwowymi w ramach inicjowania projektów i konkursów z zakresu planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu realizowanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu: wielu dziedzin, które są niezbędne w pracy architekta krajobrazu, takich jak:

   • nauki przyrodnicze i rolnicze, m.in.: dendrologia, rośliny ozdobne, gleboznawstwo,
   • nauki techniczne, m.in.: materiałoznawstwo, budownictwo i prawo budowlane, konstrukcje architektoniczne, geodezja i kartografia,
   • sztuki plastyczne, m.in.: rysunek i rzeźba, malarstwo, formy plastyczne w krajobrazie.

   Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz w ramach kształcenia na przedmiotach: teoria i zasady projektowania, projektowanie krajobrazu – ogród przydomowy, specjalistyczne projektowanie krajobrazu, projektowanie urbanistyczne, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie instalacji wodnych, kosztorysy i wycena projektów, historia sztuki ogrodowej, rewaloryzacja zabytkowych ogrodów, kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej, współczesne ogrody, projektowanie dachów i ścian zielonych;

   Podczas studiowania zdobędziesz umiejętności:

   • opracowywania inwentaryzacji urbanistycznej, dendrologicznej, waloryzacji krajobrazowej,
   • wykonywania projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu między innymi takich jak: ogrody, parki, skwery i zieleńce, tereny osiedlowe, place miejskie, zabytkowe ogrody, zielone dachy, zielone ściany i inne,
   • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
   • współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.
   • obsługi specjalistycznego oprogramowania m.in.: AutoCAD, Vectorworks Landmark (program dla architektów krajobrazu), Norma (kosztorysowanie).
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:  biurach projektowych i pracowniach architektonicznych, pracowniach konserwacji zabytków, jednostkach organizacyjnych związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, placówkach naukowo-badawczych, we własnej firmie projektowej lub konserwatorskiej.

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • ochrona środowiska S1

   Nazwa kierunku:

  • ochrona środowiska S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie inżynierii środowiska przyrodniczego i zarządzania ochroną środowiska.

   Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy, oferują wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi związanymi z przetwarzaniem danych i zarządzaniem środowiskiem. Przedmioty podstawowe, ekologiczne, prawnicze, ekonomiczne realizowane w toku studiów dają Absolwentom pełny interdyscyplinarny ogląd na problematykę ochrony środowiska. Absolwenci kierunku ochrona środowiska są przygotowani do pracy w administracji państwowej, samorządowej, w przedsiębiorstwach, w których niezbędna jest szeroka wiedza w zakresie oceny stanu i zagrożeń środowiska. Wiedza przyrodnicza wraz z umiejętnością wykorzystania różnych technik monitoringu środowiska stanowi ważny aspekt dla odpowiedzialności ekologicznej wielu przedsiębiorstw.

   NOWOŚĆ! Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia przygotowujące do:

   • prowadzenia monitoringu i oceny siedlisk przyrodniczych Natura 2000,
   • zastosowania teledetekcji w badaniach środowiska,
   • metody bioindykacji środowiska przy uwzględnieniu aktów prawnych (Makrofitowy Indeks Rzeczny i Makrofitowy Indeks Stanu Rzecznego);
   • projektowania systemów hydrofitowych oczyszczania ścieków;
   • pracy z oprogramowaniem AutoCad oraz MatLab i wykorzystania ich w opisie technologii badań środowiska;
   • klasyfikacji gleb i oceny ich wartości.
  • Czego się nauczysz:

  • Studia na kierunku ochrona środowiska pozwolą Ci poznać i zrozumieć m.in.:

   • mechanizmy zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym (np. zmian klimatycznych) powodowanych różnymi czynnikami oraz ich skutków ekologicznych, ekonomicznych i gospodarczych;
   • system prawny stworzony na potrzeby ochrony środowiska, służący do określania zasad gospodarowania środowiskiem oraz egzekwowania obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska;
   • ekonomiczne narzędzia wpływu, które kształtują postawy proekologiczne przedsiębiorców korzystających z zasobów środowiska;
   • rolę organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz opracowywaniu dokumentów.
   • sposoby racjonalnego zagospodarowania zasobów przyrody i zabezpieczenia ich przed degradacją.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • jednostkach państwowych związanych z ochroną przyrody,
   • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
   • zespołach urbanistycznych i firmach konsultingowych,
   • firmach związanych z  zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów,
   • w przedsiębiorstwach zajmujących się technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • odnawialne źródła energii S1

   Nazwa kierunku:

  • odnawialne źródła energii S1 - kierunek z certyfiatem STUDIA PRZYSZŁOŚCI
  • Opis kierunku:

  • Odnawialne źródła energii to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wytwarzania i wykorzystywania niekonwencjonalnych, alternatywnych technologii energetycznych.

   Biorąc pod uwagę zmiany na rynku energetycznym w Polsce i Unii Europejskiej, zmierzające do zminimalizowania roli tradycyjnych źródeł energii, możemy być pewni, że jest to branża przyszłości. W trakcie studiów studenci będą mieli możliwość zdobycia uprawnień energetycznych, które pozwolą na podniesienie indywidualnych kwalifikacji.

   Studiując u nas dowiesz się:

   • jak pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych,
   • jak produkować, przeprowadzać konwersję oraz wykorzystywać nośniki energii z uwzględnieniem najnowszych technologii,
   • poznasz budowę i eksploatację maszyn oraz nabędziesz umiejętności projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania,
   • poznasz prawne i ekonomiczne aspekty dotyczące inwestycji w energetyce odnawialnej, kwestii bezpieczeństwa energetycznego, źródeł finansowania OZE, uwarunkowań dotyczących lokalizacji inwestycji OZE, efektów ekologicznych związanych z produkcją energii, zasad przygotowania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko.
   • Jak jest zbudowana i jak działa instalacja OZE?
   • Jak samodzielnie wytworzyć i wykorzystać biopaliwo?

   Nie tylko na takie pytania znajdziesz odpowiedzi kiedy samodzielnie wykonasz badania w naszych nowoczesnych laboratoriach.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Możesz pracować jako specjalista:

   • w lokalnych i centralnych jednostkach administracji zajmujących się OZE lub ochroną środowiska,
   • w firmach związanych z projektowaniem oraz instalowaniem urządzeń wykorzystujących OZE,
   • w firmach zajmujących się eksploatacją urządzeń do pozyskiwania energii z OZE, w tym na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach, w biorafineriach,
   • w firmach zajmujących się doradztwem energetycznym oraz szkoleniami w zakresie OZE,
   • w szkolnictwie,
   • w jednostkach zajmujących sia edukacją ekologiczną,
   • w instytucjach naukowo-badawczych,
   • we własnej firmie.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • ogrodnictwo S1

   Nazwa kierunku:

  • ogrodnictwo S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku ogrodnictwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie produkcji ogrodniczej oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

   Podczas studiów zdobędziesz: 

   • wiedzę z zakresu produkcji roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywnych i zielarskich, oceny jakości produktów ogrodniczych oraz urządzania terenów zieleni;
   • umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej; zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów, zieleńców, parków; projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych we wnętrzach; organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym oraz kierowania zespołem;

   W trakcie studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności, uczestnicząc w kierunkowych praktykach zawodowych (w kraju i za granicą, np. w ramach programu Erasmus+) oraz warsztatach (stacjonarnych i terenowych) prowadzonych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi, związanymi z produkcją ogrodniczą oraz urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w:

   • gospodarstwach ogrodniczych zajmujących się produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i ziół,
   • zakładach zielarskich, nasiennych, firmach florystycznych,
   • centrach ogrodniczych, rynkach hurtowych owocowo-warzywnych,
   • gospodarstwach agroturystycznych,
   • firmach zajmujących się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów oraz zieleni we wnętrzach,
   • firmach szkoleniowych i doradczych,
   • jednostkach administracji samorządowej.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • rolnictwo S1

   Nazwa kierunku:

  • rolnictwo S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku rolnictwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie nowoczesnej produkcji rolniczej oraz przygotowywać absolwentów do twórczej pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości w gospodarstwach rolnych i obszarach wiejskich w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami ochrony roślin.

  • Czego się nauczysz:

  • Zdobędziesz:

   • wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa poszerzoną o nauki biologiczno-chemiczne, technologiczne i techniczne oraz w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie;
   • wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
   • wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej;
   • umiejętność analizy i oceny właściwości surowców roślinnych oraz sposoby ich wykorzystania w zależności  od zastosowanej technologii ich produkcji;
   • umiejętność przeprowadzenia oceny wpływu produkcji rolniczej na stan środowiska przyrodniczego w oparciu o obowiązujące akty prawne;
   • szeroką inżynierską wiedzę z zakresu ochrony i pielęgnacji roślin (rozpoznawanie i klasyfikacja podstawowych chorób, szkodników i chwastów, wybór i planowanie sposobów regulacji ich występowania) z uwzględnieniem zasad bioetyki oraz zrównoważonego rozwoju;
   • wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie nowoczesnych i specjalistycznych gospodarstw rolnych;
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i zagranicą, w :

   • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
   • gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych, stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin, biogazowniach rolniczych,
   • gorzelniach, browarach, cukrowniach,
   • doradztwie rolniczym,
   • instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu,
   • przemyśle rolno-spożywczym,
   • firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych,
   • instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze),
   • jednostkach rządowych i samorządowych,
   • szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych,
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • uprawa winorośli i winiarstwo S1

   Nazwa kierunku:

  • uprawa winorośli i winiarstwo S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku uprawa winorośli i winiarstwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie uprawy winorośli oraz produkcji win.

  • Czego się nauczysz:

  • Zdobędziesz:

   • wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni;
   • znajomość podstawy prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej, metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasad funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego.
   • wiedzę i umiejętności przygotowujące do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, do samodzielnego prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy:

   • w winnicy i innych gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich,
   • w winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym,
   • w firmach związanych z planowaniem oraz projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej,
   • w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną,
   • na różnych szczeblach w jednostkach administracji samorządowej,
   • w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z uprawą winorośli oraz produkcją i dystrybucją win.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

 • ichtiologia i akwakultura S1

   Nazwa kierunku:

  • ichtiologia i akwakultura S1
  • Opis kierunku:

  • Studenci na kierunku ichtiologia i akwakultura mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i niepowtarzalną infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzi między innymi muzeum ichtiologiczne, sale akwaryjne oraz specjalistyczne pracownie.

   Wydział posiada również terenową stację doświadczalną, w której studenci prowadzą praktyczne zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej związanej z akwakulturą i zarządzaniem środowiskiem wodnym. Podczas zajęć będziesz mógł wypłynąć w morze naszym statkiem badawczym z portu w Dziwnowie. W czasie studiów studenci mogą brać udział w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy Wydziału z jednostkami naukowymi na terenie Europy.

   W czasie studiów na naszym Wydziale duży nacisk kładziemy na aktualne problemy związane z gospodarką wodną, planowaniem odpowiedzialnych strategii eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek oraz sposobów odbudowywania środowiska naturalnego poprzez zabiegi renaturyzacji. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi mamy możliwość prowadzenia zajęć praktycznych, a studenci zyskują możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami. W czasie nauki u nas studenci mogą ukończyć kurs nurkowania, sternika motorowodnego, a także zyskać uprawnienia do wędkowania i łowiectwa podwodnego.

  • Specjalności:

  • biotechnologia rybacka i akwakultura, eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • planowania gospodarki na wodach otwartych i łowiskach specjalnych,
   • analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód oraz określania stanu wód powierzchniowych i wskazania kierunków działań w celu poprawy ich stanu,
   • wykorzystywania metod molekularnych w programach hodowlanych i strategiach ochrony bioróżnorodności,
   • projektowania obiektów hodowlanych wykorzystywanych w akwakulturze,
   • identyfikacji i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób w środowisku wodnym,
   • rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych oraz podchowu narybku cennych gatunków,
   • analizy zasobów różnego typu akwenów i przygotowywania niezbędnej dokumentacji,
   • pozyskiwania i wykorzystywania w sposób racjonalny surowców pochodzenia wodnego,
   • przewodnictwa wędkarskiego.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista :

   • w laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska,
   • w jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wód,
   • w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej,
   • w jednostkach administracji publicznej,
   • na statkach floty krajowej i zagranicznej,
   • przy projektowaniu nowoczesnych narzędzi połowowych w oparciu o specjalistyczną technikę informatyczną,
   • w ośrodkach zajmujących się akwakulturą,
   • przy nadzorowaniu prac w ośrodkach zarybieniowych w wylęgarniach,
   • przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • mikrobiologia S1

   Nazwa kierunku:

  • mikrobiologia S1
  • Opis kierunku:

  • Mikrobiologia jest jedynym w Polsce kierunkiem, na którym oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie mikrobiologa uzyskasz również przygotowanie do pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu technologii żywności i mikrobiologii środowiskowej. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi specjalistami w przyzakładowych Działach Kontroli Jakości.

   W trakcie nauki zaznajomisz się z tajnikami pracy w laboratorium mikrobiologicznym, odkryjesz niesamowity świat mikroorganizmów i poznasz ich niebagatelne znaczenie dla zdrowia i życia człowieka.

   Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do szeroko rozumianej działalności w dziedzinie mikrobiologii.

  • Czego się nauczysz:

   • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie :
    • jak wykonywać analizy m.in. z mikrobiologii, biotechnologii, genetyki, immunologii, wirusologii i parazytologii zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami ISO.
    • zapoznasz się ze specyfiką pracy w różnych laboratoriach m.in. w laboratoriach Kontroli Jakości, państwowych instytucjach kontrolujących żywność czy zagranicznych laboratoriach mikrobiologicznych.
    • z obsługi sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w badaniach mikrobiologicznych, genetycznych oraz analitycznych.
    • uzyskasz certyfikaty uprawniające m.in.: do prawidłowego przeprowadzania próbkobrania, walidacji metod mikrobiologicznych i analitycznych, wdrażania systemu i zapewnienia najwyższej jakości badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Jako absolwent kierunku mikrobiologia będziesz mógł podjąć pracę m.in. w:

   •  jednostkach naukowych,
   • akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych, weterynaryjnych i kosmetycznych,
   • państwowych instytucjach zajmujących się kontrolą produkowanej żywności m.in. IHARS, Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZWIK,
   • przyzakładowych laboratoriach mikrobiologicznych, m.in. Browar, zakładach produkujących żywność, kosmetyki itp.,
   • jednostkach certyfikujących laboratoria mikrobiologiczne,
   •  jednostkach branżowych opartych na systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • technologia żywności i żywienie człowieka S1

   Nazwa kierunku:

  • technologia żywności i żywienie człowieka S1
  • Opis kierunku:

  • Chcesz wiedzieć co jeść, by przez całe swoje życie cieszyć się zdrowiem? Chciałbyś poznać procesy produkcji żywności oparte na nowoczesnych technologiach? Studiuj na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka! Dzięki świetnie wyposażonym specjalistycznym laboratoriom oraz doskonałej kadrze  dydaktycznej możesz zdobyć umiejętności wytwarzania atrakcyjnych produktów żywnościowych, jak również planować racjonalne żywienie – nie tylko dla siebie i swoich bliskich. Swoją wiedzę możesz sprawdzić oraz poszerzyć podczas praktyk zawodowych, ale również realizując część studiów w jednej z wielu partnerskich uczelni za granicą. Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci stać się poszukiwanym specjalistą w swoim zawodzie i zdobyć satysfakcjonującą pracę. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka to nie tylko nauka, ale również czas na zabawę, nowe przyjaźnie i doświadczenia oraz możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych. Nie czekaj – my czekamy na Ciebie!

   Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Poznasz najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów

  • Specjalności:

  • technologia i żywienie, żywienie człowieka i dietetyka, technologia żywności pochodzenia wodnego

  • Twoja kariera zawodowa:

  • W trakcie zajęć nauczysz się między innymi:

   • stosować metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania, ocenić jakość surowców i produktów żywnościowych,
   • wykrywać zafałszowania żywności,
   • podnosić prozdrowotne efekt diety dzięki odpowiedniemu doborowi składników pokarmowych,
   • projektować i ocenić jadłospis dla różnych grup ludności oraz umiejętnie identyfikować i korygować błędy w żywieniu i stylu życia różnych grup ludności,
   • oszacować przydatność technologiczną różnego rodzaju surowców spożywczych,
   • zaplanować proces produkcyjny przetworów spożywczych i skalkulować koszty ich wytwarzania,
   • umiejętnie gospodarować produktami ubocznymi i odpadami przemysłu spożywczego,
   • dobierać odpowiedni rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów spożywczych,
   • projektować linie technologiczne dobierając adekwatne do danego procesu maszyny i urządzenia.

    

   Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować:

   • w różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą,
   • w chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
   • w placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
   • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
   • w urzędach celnych,
   • na statkach-przetwórniach,
   • na promach i statkach pasażerskich,
   • w zakładach żywienia zbiorowego,
   • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
   • przy dystrybucji żywności oraz w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 • bezpieczeństwo techniczne S1

   Nazwa kierunku:

  • bezpieczeństwo techniczne S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku bezpieczeństwo techniczne to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką bezpieczeństwa obiektów i urządzeń technicznych.

  • Specjalności:

  • Studia na kierunku bezpieczeństwo techniczne prowadzone na pierwszym stopniu kształcenia w formie stacjonarnej trwają siedem semestrów. Mogą być realizowane w ramach dwóch następujących specjalności:

   -bezpieczeństwo i higiena pracy,

   -bezpieczeństwo systemów.

    

  • Czego się nauczysz:

  • Studiując kierunek bezpieczeństwo techniczne uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Będziesz potrafił monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, na postawie których dobierzesz właściwe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w obiektach i systemach technicznych. Zdobędziesz umiejętności przekazywania informacji technicznych oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

   W zależności od wybranej specjalności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych w obszarze związanym z bezpieczeństwem technicznym procesów przemysłowych oraz w ich działach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwent kierunku bezpieczeństwo techniczne uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

   Ponadto wybór specjalności  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli na podjęcie pracy na stanowisku inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Przykładowe przedmioty:

  • bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych, bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej, ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy, systemy pomiarowe i monitorujące, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo, ratownictwo techniczne lądowe i morskie.

   Bezpieczeństwo techniczne – sylabus

 • budowa jachtów S1

   Nazwa kierunku:

  • budowa jachtów S1
  • Opis kierunku:

  • Studiuj na jedynym w skali krajowej i unikalnym w skali światowej kierunku: budowa jachtów (studia stacjonarne I stopnia) i projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych (studia podyplomowe).

   Absolwenci naszego kierunku poznają nowoczesne procesy produkcyjne oraz ich organizację, z uwzględnieniem nie tylko kompozytowych materiałów konstrukcyjnych, lecz również metalu czy drewna. Nabywają umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w branży jachtowej. Program studiów podyplomowych obejmuje zdobywanie praktycznych umiejętności projektowania jachtów oraz innych rekreacyjnych lub sportowych jednostek pływających. Ciężar studiów przerzucono na godziny praktycznego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • projektowania architektonicznego i wyposażenia wnętrz
   • projektowania napędu jednostek motorowych lub pomocniczego napędu jachtów żaglowych,
   • przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym
   • organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • w biurach projektujących jednostki pływające,
   • w stoczniach jachtowych,
   • administracji morskiej,
   • będziesz także przygotowany do samodzielnego prowadzenia małych firm produkujących jachty, jednostki sportowe lub inne obiekty budowane z kompozytów.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • chłodnictwo i klimatyzacja S1

   Nazwa kierunku:

  • chłodnictwo i klimatyzacja S1
  • Opis kierunku:

  • Chłodnictwo i klimatyzacja to kierunek dla osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

   Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego, absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • projektowania i eksploatacji pomp ciepła: powietrznych, wodnych i gruntowych,
   • metod komputerowych i programów narzędziowych wykorzystywanych w projektowaniu i określaniu właściwości powietrza, procesów chłodzenia, grzania, nawilżanie i osuszania, stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji,
   • projektowania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła, projektowania i eksploatacji systemów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych do zasilania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła,
   • eksploatacji systemów transportu i przechowywania skroplonych gazów.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • w biurach projektujących jednostki pływające,
   • w firmach usługowo- montażowych,
   • firmach handlowych, transportowych i logistycznych, związanych z transportem i przechowywaniem żywności,
   • w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła,
   • będziesz także przygotowany do samodzielnego prowadzenia firmy wykonującej instalacje chłodniczych, klimatyzacyjne i pompy ciepła
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • logistyka S1

   Nazwa kierunku:

  • logistyka S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku logistyka to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są nowoczesną problematyką efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

   Studenci naszego kierunku zapoznają się z nowoczesną problematyką efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Są także przygotowani do realizacji zadań logistycznych przy wsparciu technologią IT, ale również do kreowania innowacyjnych rozwiązań wspierających rynek sektora TS.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw,
   • szybkiego reagowania na nowe potrzeby klientów usług przewozowych,
   • optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, energetycznych i informatycznych,
   • zwiększenia zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw branży TSL,
   • elastyczności działań umożliwiających szybką adaptację do nowych realiów rynkowych,
   • obniżenia kosztów operacyjnych.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • w przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych,
   • w centrach logistycznych,
   • w portach morskich,
   • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
   • w różnorodnych przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorze TSL,
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • oceanotechnika S1

   Nazwa kierunku:

  • oceanotechnika S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore.

   Studiując kierunek oceanotechnika, uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

  • Specjalności:

  • projektowanie i budowa okrętów, budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • konstrukcji obiektów oceanotechnicznych, metod doboru i optymalizacji elementów konstrukcyjnych oraz analizy ich wytrzymałości,
   • oddziaływania środowiska wodnego na obiekty oceanotechniczne,
   • prognozowania oraz analizy niezawodności i bezpieczeństwa obiektów oceanotechnicznych.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako :

   • konstruktor i technolog w biurach projektowych
   • specjalista w zakładach wytwarzających i remontujących wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (w szczególności z gałęzi przemysłu okrętowego oraz offshore),
   • technolog w działach technicznych przedsiębiorstw żeglugowych,
   • pracownik w zakładach produkujących maszyny okrętowe, firmach dokonujących napraw na statkach w portach i na morzu
   • będziesz także przygotowany do pracy w portach morskich i śródlądowych, instytucjach i ośrodkach związanych z techniką morską, ochroną środowiska i transportem.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • transport S1

   Nazwa kierunku:

  • transport S1
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu oraz logistyki i spedycji.

   Absolwenci kierunku transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.

  • Specjalności:

  • zintegrowany transport wodny i lądowy, transport chłodniczy i paliw, transport portowy i przemysłowy, inżynieria ruchu w transporcie

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:

   • organizacji i zarządzania w transporcie
   • niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz obiektów i systemów technicznych stosowanych w transporcie
   • budowy, zastosowań i zasad doboru zasadniczych elementów maszyn,
   • eksploatacji maszyn i urządzeń oraz obiektów i systemów technicznych stosowanych w transporcie,
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako specjalista w:

   • w przedsiębiorstwach transportowych,
   • centrach logistycznych,
   • przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych,
   • towarzystwach ubezpieczeniowych,
   • służbach zaopatrzenia i kooperacji oraz portach.
  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 • chemia S1

   Nazwa kierunku:

  • chemia S1
  • Opis kierunku:

  • Studiując chemię zgłębisz wiedzę na temat natury i właściwości substancji oraz zachodzących między nimi przemian. Dowiesz się jakie czynniki mają wpływ na kierunek i szybkość tych procesów. Poznasz możliwości praktycznego zastosowania materiałów w wielu gałęziach przemysłu. Zdobędziesz również wiedzę na temat:

   • planowania i przeprowadzania syntez różnych, w tym nowych, związków nieorganicznych i organicznych,
   • analizowania otrzymanych związków nowoczesnymi technikami instrumentalnymi,
   • otrzymywania i odróżniania związków nieorganicznych od organicznych,
   • rozdzielania mieszanin różnych związków,
   • wydzielania związków czynnych biologicznie z materiału roślinnego,
   • oczyszczania związków zsyntezowanych jak i pochodzenia naturalnego,
   • badania paliw, alkoholi, środków psychoaktywnych, leków, kosmetyków itp.
   • ilościowego oznaczania różnych związków,
   • poszukiwania praktycznego zastosowania dla nowo otrzymanych materiałów.

   CO WYRÓŻNIA TEN KIERUNEK?

   • duży udział (>50%) zajęć praktycznych, tj. laboratoriów, ćwiczeń, seminariów,
   • zajęcia prowadzone przez specjalistów z chemii, inżynierii chemicznej i inżynierii materiałowej,
   • włączanie studentów do pracy naukowo-badawczej w ramach prowadzonych kół naukowych (Koło naukowe „FAZA” oraz „Organik”),
   • częściowe przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w zajęciach z ekonomii i zarządzania oraz prawa gospodarczego,
   • rozwijanie osobowości poprzez udział w zajęciach humanistycznych i społecznych (filozofia zrównoważonego rozwoju, sztuka i historia Szczecina).
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Zdobyta wiedza w trakcie studiów na kierunku chemia pozwoli znaleźć zatrudnienie w:

   • różnych gałęziach przemysłu (chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, budowlanego, motoryzacyjnego),
   • w specjalistycznych laboratoriach analitycznych (medycznych, kryminalistycznych, biochemicznych, przemysłowych, kontrolno-pomiarowych, itp.),
   • parkach technologicznych,
   • instytucjach związanych z ochroną środowiska (WIOŚ, SANEPID), jednostkach naukowo-badawczych (uczelnie, placówki PAN),
   • placówkach oświatowych (szkoły podstawowe, średnie).

   W ramach kierunku chemia współpracujemy ściśle z takimi firmami jak: Ciech Vitrosilicon, ECOPOL Spółka z o.o., Fosfan S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria chemiczna i procesowa S1

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria chemiczna i procesowa S1
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria chemiczna i procesowa stanowi pomost łączący chemię (reakcje chemiczne w próbówce) z realnym światem na zewnątrz laboratorium. Inżynierowie chemicy znajdują metody powiększania skali laboratoryjnej procesu do skali przemysłowej. W tym celu, bazując na znajomości zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosują zasady inżynierskie do: opracowania, projektowania, rozwijania i wdrażania procesów, zarządzania i eksploatacji procesów, projektowania i udoskonalania produktów. Studiując inżynierię chemiczną i procesową zdobędziesz uniwersalną wiedzę techniczną z chemii, fizyki, matematyki, biochemii, mechaniki, inżynierii materiałowej i informatyki. Poznasz podstawy ekonomii, zarządzania, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zdobędziesz umiejętność zastosowania najnowszych osiągnięć z dziedziny komputerowego wspomagania projektowania procesów.

   CO WYRÓŻNIA TEN KIERUNEK?

   • możliwość nauki zastosowania nowoczesnych programów wspomagających obliczenia inżynierskie,
   • obsługa wysokiej klasy instalacji badawczych i dydaktycznych,
   • możliwość realizacji własnych pomysłów badawczych w ramach kół naukowych i pracowni FabLAB,
   • udział studentów w projektach badawczych oraz pracach badawczo-rozwojowych,
   • możliwość opracowania i przygotowania zgłoszenia patentowego oraz wykonania prototypu urządzenia według własnego pomysłu,
   • możliwość realizacji praktyk zawodowych i badawczych za granicą,
   • możliwość udziału w konferencjach naukowych.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa łatwo znajdują zatrudnienie w małych i dużych firmach o różnorodnym profilu działania. Inżynier chemik lub inżynier procesu ciągle jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w zakładach: przemysłu chemicznego i rafineryjnego, uzdatniania gazu ziemnego, przemysłu gumowego, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, energetycznych i w ciepłownictwie, gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków, budowy aparatury procesowej, w biurach projektowych, firmach konsultingowych, w służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa, higieny przemysłowej, w laboratoriach i instytutach badawczych. Absolwenci, którzy nie chcą pracować w przemyśle mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w innych branżach, ponieważ nabyli na studiach umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Posiadają umiejętności w zakresie analizy inżynierskiej i zarządzania. Inżynier chemik posiada umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje do brania udziału w projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na potrzeby przemysłu.

   W ramach kierunku inżynieria chemiczna i procesowa współpracujemy ściśle z takimi firmami jak: Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupą Azoty Polyolefins S.A., FOSFAN S.A., ESC Global sp. z o.o., Polskie LNG S.A., Gaz System S.A., PGNiG S.A.

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria w medycynie S1

   Nazwa kierunku:

  • inzynieria w medycynie S1
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria  w medycynie to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych kończących się tytułem zawodowym inżyniera. Program studiów realizowany jest z udziałem pracowników badawczo-dydaktycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i ZUTu. Tok nauczania łączy w sobie wiedzę i praktykę niezbędne do projektowania nowych technologii inżynierskich w obszarze medycyny. Studia te są komplementarne z zagadnieniami z kierunków lekarskich i pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnej działalności inżynierskiej w medycynie. Wiedza ta dotyczy świadomego modelowania, projektowania i kształtowania struktury materiałów/biomateriałów pod kątem zastosowania ich w medycynie (np. w instrumentarium chirurgicznym, implantologii, protetyce/stomatologii) oraz obsługi i serwisowania aparatury medycznej.  Do najważniejszych zagadnień zalicza się modelowanie/projektowanie implantów, sztucznych narządów, nośników leków w różnych terapiach, biosensorów. Dotyczy to również  inżynierii tkankowej i stomatologiczno-protetycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych stosownych w medycynie (tj. laparoskopu, tomografu komputerowego, itp.).

  • Czego się nauczysz:

    • potrafisz samodzielnie modelować/projektować oraz wytworzyć nowe materiały/biomateriały do zastosowania w wielu obszarach medycyny,
    • samodzielnie obsługujesz wysokiej klasy aparaturę badawczą,
    • zapoznasz się z obsługą sprzętu medycznego,
    • bierzesz udział (już od pierwszego roku studiów) w projektach badawczych o wysokim poziomie innowacyjności,
    • możesz rozwijać się naukowo pracując w międzynarodowych zespołach badawczych,
    • możesz aktywnie działać w kołach naukowych oraz organizacjach studenckich.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Wybierając kierunek inżynieria  w medycynie kandydat decyduje się na studia inżynierskie o interdyscyplinarnym charakterze, zapewniające pracę w szeroko pojętym przemyśle medycznym. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wszechstronną wiedzę w zakresie najnowszych technologii w medycynie, w tym inżynierii tkankowej, stomatologiczno-protetycznej, inżynierii nowych nośników leków oraz technologii wytwarzania unowocześnionej aparatury medycznej. Absolwent znajdzie zatrudnienie w koncernie produkującym sprzęt medyczny, w jednostkach badawczo-rozwojowych skupionych nad rozwojem technologii w obszarze medycznym. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności będą szczególnie cenione wszędzie tam, gdzie stawia się na innowacyjność. Absolwenci z powodzeniem znajdą zatrudnienie w firmach wytwarzających nowatorskie materiały/biomateriały, w przemyśle medycznym, stomatologicznym, kosmetycznym oraz w instytutach naukowo-badawczych. Otwarty będzie dla nich rynek pracy w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych wyrobów medycznych oraz jednostkach konsultingowych. Absolwenci będą zdolni podjąć pracę w firmach konstrukcyjnych a także będą przygotowani by rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.

   W ramach kierunku inżynieria w medycynie ściśle współpracujemy z takimi firmami jak: NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna, Szczecin, CS Kompozyty Sp. z o. o., Adamus Implantmed Sp. z o. o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Ponadto prowadzimy badania we współpracy z różnymi placówkami zagranicznymi, m.in. z Uniwersytetem Stanowym w Ohio, Uniwersytetem w Oxfordzie, Uniwersytetem w Tuluzie, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem w Linzu, Uniwersytetem w Bolonii, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie oraz Uniwersytetem Erlangen-Nurnberg.

  • Przykładowe przedmioty:

  • Inżynieria w medycynie

   Nanomateriały w medycynie

   Materiały w diagnostyce

   Implanty i sztuczne narządy

   Modelowanie CAx

   Komputerowe modelowanie struktur anatomicznych

   Materiały opatrunkowe i adhezyjne

   Inżynieria tkankowa

 • technologia chemiczna S1

   Nazwa kierunku:

  • technologia chemiczna S1
  • Opis kierunku:

  • Technologia chemiczna to kierunek kształcenia łączący wiedzę chemiczną z umiejętnościami inżynierskimi. Pozwala zrozumieć podstawowe zależności i procesy chemiczne oraz przekształcić je ze skali laboratoryjnej na skalę przemysłową. Technologia chemiczna nieorganiczna daje wiedzę o procesach wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego takich jak gazy techniczne, kwasy i zasady. Zaznajamia ze sposobami produkcji nawozów mineralnych, procesami elektrochemicznymi, sposobami oczyszczania wody i ścieków. Uczy jak otrzymuje się katalizatory i w jakich procesach są niezbędne. Technologia chemiczna organiczna dotyczy przemysłu petrochemicznego – co otrzymuje się z ropy naftowej i do czego służą te produkty. Dowiesz się jak produkuje się barwniki, kosmetyki, leki, środki ochrony roślin. Zdobędziesz wiedzę jak unieszkodliwiać odpady przemysłu organicznego. Dzięki technologii polimerów poznasz materiały polimerowe, zarówno syntetyczne, jak i pochodzenia naturalnego, które otaczają Cię w życiu codziennym w postaci: opakowań (folie, butelki, pojemniki) jednorazowego oraz wielokrotnego użytku, obudów urządzeń, elementów wyposażenia samochodów, farb, lakierów i klejów, a także materiałów tekstylnych. Zapoznasz się z biomateriałami wykorzystywanymi w medycynie i farmacji (implanty, nośniki leków).

   CO WYRÓŻNIA TEN KIERUNEK?

   • studenci zdobywają wiedzę praktyczną oraz umiejętności zawodowe dzięki dużej liczbie zajęć laboratoryjnych połączonych z praktykami wakacyjnymi,
   • w ramach zajęć odbywają się liczne wizyty studyjne w zakładach przemysłowych,
   • realizowane prace dyplomowe są bezpośrednio związane z praktyką przemysłową,
   • studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań dzięki udziałowi w projektach naukowo-badawczych oraz w kołach naukowych,
   • możliwość aktywnego skorzystania z oferty wymiany międzynarodowej.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwent kierunku technologii chemicznej będzie mógł pracować na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów: w przemyśle produkującym wszelkiego rodzaju wyroby chemiczne, w laboratoriach, instytutach badawczych czy zakładach farmaceutycznych. Jest także przygotowany by rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą. Inżynier po zakończeniu studiów potrafi:

   • stosować różnorodne metody badań właściwości fizykochemicznych, termicznych i mechanicznych zarówno surowców, półproduktów jak i produktów finalnych,
   • realizować procesy związane z otrzymywaniem i modyfikacją różnorodnych materiałów, aby uzyskać ich korzystne właściwości użytkowe,
   • posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem w planowaniu i opracowaniu wyników pomiarowych,
   • rozwiązywać złożone zadania inżynierskie takie jak planowanie procesu technologicznego, udoskonalenie już istniejących procesów,
   • dostrzec potencjał technologii chemicznej w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata np. dzięki rozwijaniu niskoemisyjnych technologii produkcyjnych.

   Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na stanowiska technologów, inżynierów produkcji, pracowników działów badawczo-rozwojowych w zakładach: przemysłu chemicznego i rafineryjnego, uzdatniania gazu ziemnego, produkcji i przetwórstwa tworzyw i włókien sztucznych, przemysłu gumowego, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, energetycznych i ciepłownictwie, gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków, biotechnologicznych, biurach projektowych i firmach konsultingowych, laboratoriach medycznych i instytutach badawczych, służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa pracy i higieny przemysłowej.

   W ramach kierunku technologia chemiczna współpracujemy ściśle z takimi firmami jak: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Fosfan S.A., Yara Poland Sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A., Terminal LNG w Świnoujściu

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Studia
Studia II stopnia

Wybierz kierunek lub wydział o którym chcesz się dowiedzieć


Wydział ilustracja

  Wydział Architektury

 • architektura S2

   Nazwa kierunku:

  • architektura
  • Opis kierunku:

  • Kształcenie na kierunku Architektura przygotowuje do pracy w zawodzie architekta. Wraz z ukończeniem studiów nadawany jest tytuł tytułu zawodowy – magister inżynier architektAbsolwent będzie mógł pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku architektura i urbanistyka lub kierunku architektura. 

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   Nie przewiduje się testów na etapie postępowania kwalifikacyjnego. 

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Nie dotyczy. 

  • Czego się nauczysz:

  • Absolwent kierunku Architektura otrzymuje interdyscyplinarną wiedzę dającą wiele możliwości na rynku pracy i umożliwiającą podjęcie pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z architekturą, konserwacją zabytków, inżynierią budowlaną, procesem inwestycyjnym oraz sztukami plastycznymi. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Ukończenie kierunku Architektura otwiera szeroki wachlarz możliwości w wyborze przyszłego zatrudnienia. Rozwijane w czasie studiów umiejętności i kompetencje oraz przekazywana wiedza głównie przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie architekta, którą można prowadzić indywidualnie lub zespołowo. Oprócz praktyki projektowej absolwent może rozwijać swoje zainteresowania zawodowe jako pracownik administracji budowlanej w instytucjach państwowych i samorządowych a także specjalista jednostkach zajmujących się ochroną zabytków. Zdobyte wykształcenie umożliwia również realizowanie kariery zawodowej związanej z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, zarówno przy ich planowaniu jak i realizacjach. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Architektura krajobrazu 
   • Integracja procesów projektowania 
   • Ochrona dziedzictwa, archeologia i teorie konserwatorskie 
   • Planowanie przestrzenne i regionalne 
   • Projektowanie urbanistyczne 
   • Techniczno-ekologiczne aspekty architektury 
   • Teoria i historia architektury i urbanistyki współczesnej 
   • Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Systemowym i BIM

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S2

   Nazwa kierunku:

  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia S2
  • Opis kierunku:

  • Kształcenie na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia przygotowuje do pełnienia zawodu specjalisty w projektowaniu wnętrz oraz przestrzeni towarzyszącej obiektom budowlanym. Projektant wnętrz i otoczenia to profesjonalista w zakresie kształtowania najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem elementów środowiska naturalnego. Jeżeli posiadasz zdolności rysunkowe powiązane z wnikliwą obserwacją rzeczywistości, interesujesz się architekturą wnętrz i wzornictwem lub jesteś pasjonatem przenikania się architektury z naturą – to idealny kierunek dla Ciebie. Kadrę kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia tworzą nauczyciele akademiccy z zakresu sztuk pięknych i architektury. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Ukończenie studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   Nie przewiduje się testów na etapie postępowania kwalifikacyjnego

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Nie dotyczy 

  • Czego się nauczysz:

  • Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł – magister inżynier. Nabyte umiejętności, kompetencje i wiedza umożliwia samodzielne projektowanie wnętrz w budynkach wraz ich najbliższym otoczeniem oraz małej architektury, a także mebli oraz aranżacji przestrzennych  znajdujących swoje zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, galeriach, plenerze jak również w domach prywatnych. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwent kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia na rozległym rynku pracy związanym z branżą budowlaną, wystawienniczą czy meblarską. Uzyskana specjalizacja z powodzeniem daje możliwość prowadzenia działalności projektowej  lub doradczej związanej z aranżacją przestrzeni w obiektach budowlanych o różnorodnym przeznaczeniu funkcjonalnym, począwszy od niewielkich wnętrz mieszkalnych do dużych przestrzeni ekspozycyjnych. Działalność projektowa może być prowadzona indywidualnie lub stanowić element pracy zespołowej jako specjalistyczne opracowanie branżowe w zakresie architektury wnętrz lub otoczenia  

  • Przykładowe przedmioty:

   • Interdyscyplinarne projektowanie przestrzeni 
   • Komunikacja z klientem, marketing i partycypacja 
   • Modelowanie i struktury przestrzenne 
   • Projektowanie konserwatorskie wnętrz 
   • Projektowanie obiektów mobilnych w przestrzeni i wnętrzach 
   • Projektowanie wzornicze we wnętrzach  
   • Psychologia i percepcja kompozycji, teoria barwy 
   • Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 
   • Współczesne materiały i technologie we wnętrzach 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 • biotechnologia S2

   Nazwa kierunku:

  • biotechnologia S2
 • kynologia S2

   Nazwa kierunku:

  • kynologia S2
 • zootechnika S2

   Nazwa kierunku:

  • zootechnika S2

Wydział ilustracja

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • budownictwo S2

   Nazwa kierunku:

  • budownictwo
  • Opis kierunku:

  • Kierunek Budownictwo, studia drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, są to studia magisterskie dla inżynierów budownictwa prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu tego kierunku będziesz cenionym na rynku specjalistą, możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane pozwalające na prowadzenie samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń. 

   Jakie  kryteria kwalifikacyjne

   Inżynier budownictwa 

  • Specjalności:

   • KBI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie; 
   • TOB Technologia i Organizacja Budownictwa; 
   • DUL Drogi Ulice i Lotniska; 
   • BH Budownictwo Hydrotechniczne; 
   • BE Budownictwo Energooszczędne; 
   • ES Engineering Structures; 
   • ICM International Construction Management. 
  • Czego się nauczysz:

   • KBI nauczysz się jak pracuje konstrukcja nietypowego obiektu budowlanego, na co zwrócić uwagę przy  konstrukcjach dużych rozpiętości i o nietypowych połączeniach, poznasz specjalistyczne programy inżynierskie do tworzenia dokumentacji technicznej, poznasz postawy organizacji budowy. Chcesz czuć pewność jako projektant z dużą dawką wiedzy? – ta specjalność jest dla ciebie. 
   • TOB zdobędziesz wiedzę jak zorganizować niemal każdą budowę, nauczysz się projektować nietypowe obiekty budowlane, nauczymy cię jak tworzyć oraz czytać dokumentację techniczną. 
   • DUL nauczysz się  jak zaprojektować autostrady i węzły drogowe, jak pracują konstrukcje mostowe, jaka powinna być idealna nawierzchnia drogowa i dlaczego grunt jest tu bardzo istotny. 
   • BH będziesz wiedzieć jak projektować nowoczesne drogi wodne i porty, budowle hydrotechniczne metalowe czy betonowe, jak posadowić takie obiekty, jak je utrzymać i modernizować. 
   • BE będziesz potrafić wykonać bilans cieplny i termomodernizację budynków, zaprojektujesz energooszczędne przegrody, posiądziesz wiedzę z zakresu odnawialnego i alternatywnych źródeł energii. 
   • ES zostaniesz gruntownie przygotowany do pełnienia roli konstruktora w międzynarodowej firmie budowlanej, zdobędziesz wiedzę w zakresie teorii konstrukcji, projektowania i technologii wykonawstwa konstrukcji inżynierskich, zarządzania projektami budowlanymi w otoczeniu międzynarodowym. 
   • ICM będziesz przygotowany do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i kierowania zespołami ludzkimi w międzynarodowym środowisku, posiądziesz wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wznoszenia obiektów budowlanych, przygotowania dokumentacji do przetargów na arenie międzynarodowej. 
  • Twoja kariera zawodowa:

   • KBI prac w biurach zajmujących się projektowaniem m.in. obiektów mieszkalnych, przemysłowych, komunalnych, sportowych, praca przy wytwarzaniu i projektowaniu materiałów budowlanych, odnajdziesz się na placu budowy, w administracji budowlanej czy dbając o utrzymanie i modernizację obiektów. 
   • TOB świetnie odnajdziesz się na budowie, możesz wspierać biura projektowe, projektować lub wytwarzać różne materiały budowlane, zasilać administrację budowlaną, czy dbać o utrzymanie i modernizację obiektów. 
   • DUL będziesz móc kierować i organizować budowy obiektów drogowych i kolejowych, pracować w biurach projektowych, w administracji czy w firmach dbających o utrzymanie i modernizację podobnych obiektów.  
   • BH odnajdziesz się w przedsiębiorstwach melioracyjnych, zakładach komunalnych, biurach projektowych zajmujących się obiektami hydrotechnicznymi, w administracji czy nadzorze budowlanym. 
   • BE w biurach projektowych możesz wykonywać audyty energetyczne, określać zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych budynkach pasywnych tak by wybudowany obiekt zadawalał użytkownika. 
   • ES możesz cieszyć się tytułem EUR-ACE Master. European – Accredited Engineering Master Degree Programme. Z umiejętnością technicznego języka angielskiego możesz podbijać również zagraniczne biura projektowe czy budowy. 
   • ICM możesz cieszyć się tytułem EUR-ACE Master. European – Accredited Engineering Master Degree Programme. Z umiejętnością technicznego języka angielskiego możesz kierować również budowami za granicą lub wspomagać biura projektowe 
  • Przykładowe przedmioty:

   • KBI – Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, Złożone konstrukcje betonowe, Złożone konstrukcje stalowe, Komputerowe projektowanie konstrukcji metalowych, Podstawy mostownictwa; 
   • TOB – Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymiUmowy i procedury kontraktowe; 
   • DUL – Podstawy budownictwa tunelowego, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, Budowa dróg, Mosty betonowe, Skrzyżowania drogowe, Autostrady i węzły drogowe, Mosty stalowe; 
   • BH – Budowle morskie, Gospodarka wodna, Hydrologia, Hydraulika stosowana, Budowle piętrzące i elektrownie wodne, metody komputerowe w hydrotechnice; 
   • BE – Bilans cieplny i termomodernizacja Budynki i przegrody energooszczędneAutomatyka inteligentnego budynku Odnawialne i alternatywne źródła energii; 
   • ES  Civil EngineeringManagement of building projectsComplex Metal StructuresComplex Concrete StructuresComputer Aided DesignEarthen StructuresDiagnostics and Modernization of Buildings; 
   • ICM  Construction Technologies, International Tender Management,  Complex Metal Structures, Complex Concrete Structures, Special Foundations, Computer Aided Design, Strategic Management in Construction. 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria środowiska S2

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria środowiska
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria Środowiska drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska to studia magisterskie dla inżynierów po kierunku Inżynierii Środowiska pierwszego stopnia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, ale też dla inżynierów pokrewnych specjalności, którzy są zainteresowani zdobyciem interdyscyplinarnej wiedzy z kilku powiązanych ze sobą dyscyplin.  

    

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Kandydaci na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  winni legitymować się tytułem inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów. O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach: budownictwo – specjalność urządzenia sanitarne,  chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria środowiska. 

   Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego.  

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   • podstawy termodynamiki technicznej, 
   • mechanika płynów, 
   • materiałoznawstwo, 
   • hydrologia, 
   • podstawy technologii wody i ścieków, 
   • podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 
   • sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłej wody i gazu, 
   • ogrzewalnictwo, 
   • wentylacja i klimatyzacja, 
   • wodociągi i kanalizacje, 
   • melioracje. 

    

    Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   Termin będzieustalony przez Rektorat – po zakończeniu rejestracji w INTERNETOWYM SYSTEMIE REKRUTACJI  

  • Czego się nauczysz:

  • Wiedza i zdobyte na drugim stopniu studiów umiejętności dają poczuje pewności w pracy. Na drugim stopniu studiów Inżynierii Środowiska:  

   • uzyskasz rozbudowaną wiedzę związaną z projektowaniem i eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodu, 
   • poznasz zaawansowane technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody,  
   • poznasz i nauczysz się projektować systemy gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, 
   • nauczysz się jak projektować konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła.  
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwent Inżynierii Środowiska drugiego stopnia, czyli magister inżynier inżynierii środowiska to poszukiwany na rynku specjalista. Dlatego warto zainwestować swój czas aby zdobyć wiedzę, która będzie procentować w przyszłości, która da solidne podstawy do podjęcia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.   

    

   • ukończenie studiów S2 daje tytuł magistra i możliwości uzyskania pełnych uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  
   • możesz podjąć pracę w biurze projektowym, w przyszłości prowadzić własne biuro projektowe,   
   • możesz pracować na budowie albo w przedsiębiorstwie eksploatacyjnym, a po zdobyciu uprawnień kierować budową w przedsiębiorstwie wykonawczym zzakresu budownictwa sanitarnego, 
   • możesz zatrudnić się w przedsiębiorstwach komunalnych, energetyki cieplnej, branży gazowniczej, w firmach zajmujących się doradztwem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło, gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów, 
   • możesz specjalizować się w kierunku korzystania z odnawialnych źródeł energii, 
   • możesz pracować w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska lub jako doradca techniczny ds. rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. 
  • Przykładowe przedmioty:

  • Alternatywne źródła energii i technologie proekologiczneZaawansowane metody uzdatniania wody i oczyszczania ściekówKlimatyzacja, wentylacja i wentylacja pożarowaGospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowychMonitoring izarządzanie środowiskiemCiepłownictwoOgrzewnictwo zagadnienia praktyczne i teoretyczne 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Ekonomiczny

 • ekonomia S2

   Nazwa kierunku:

  • ekonomia
  • Opis kierunku:

  • W rankingu kierunków studiów Perspektyw 2020 oraz 2021 ekonomia na ZUT w Szczecinie została uznana za najlepszą ekonomię na Pomorzu Zachodnim!

   Ekonomia to nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie. We współczesnym świecie każda organizacja potrzebuje ekonomisty. Studiując ekonomię, nauczysz się sprawnie podejmować decyzje ekonomiczne i rozwiązywać problemy gospodarcze. Zostaniesz wyposażony w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i funkcjonowania organizacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Kładziemy duży nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, dlatego zajęcia na kierunku prowadzi doświadczona kadra naukowców-praktyków.

  • Specjalności:

     • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
     • gospodarka nieruchomościami,
     • gospodarka turystyczna,
     • konsulting gospodarczy,
     • logistyka w biznesie,
     • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych,
     • wycena nieruchomości.
  • Twoja kariera zawodowa:

  • W przyszłości możesz znaleźć zatrudnienie w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, a także szacowania nieruchomości, ubezpieczeniowych i doradczych, w biurach rachunkowo-podatkowych, instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, a także organizacjach non-profit.  Ponadto studia na Wydziale Ekonomicznym kompleksowo przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    

  • Przykładowe przedmioty:

    • agrobiznes na rynku światowym,
    • analiza logistyczna firm,
    • analiza rozwoju regionalnego,
    • analiza rynku,
    • badania operacyjne,
    • centra logistyczne,
    • ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,
    • ekonomia matematyczna,
    • ekonomia menedżerska,
    • ekonomia międzynarodowa,
    • etyka zawodowa,
    • gospodarka nieruchomościami,
    • komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie,
    • wnioskowanie statystyczne,
    • marketing

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Elektryczny

  Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

 • automatyka i robotyka S2

   Nazwa kierunku:

  • automatyka i robotyka
  • Opis kierunku:

  • Po ukończeniu  studiów drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka będziesz przygotowany do twórczego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki oraz jej zastosowań w przemyśle i zarządzaniu.

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.  

   Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz spełnia poniższe kryteria. 

   Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji. 

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.   

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • wiedza z zakresu matematyki i fizyki, umożliwiająca zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu automatyki i robotyki,
   • wiedza i umiejętności z zakresu podstaw teorii sterowania, teorii przetwarzania sygnałów i metrologii umożliwiająca pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych układów automatyki i robotyki z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych,
   • umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki,
   • wiedza i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji i jej zastosowań w prostych układach sterowania,
   • wiedza i umiejętności w zakresie podstaw budowy i programowania cyfrowych urządzeń automatyki i robotyki,
   • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   17-18.02.2022r. 

  • Specjalności:

   • bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych, 
   • systemy sterowania procesami przemysłowymi. 
  • Czego się nauczysz:

  • Zgodnie z ukończoną specjalnością będziesz dysponował pogłębioną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi związanymi ze stosowaniem nowoczesnych metod analizy i sterowania przebiegiem procesów przemysłowych z wykorzystaniem technik komputerowych, różnorodnych metod pomiaru i przetwarzania informacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Będziesz posiadał także wiedzę z zakresu optymalizacji różnorodnych procesów technologicznych i gospodarczych. Zdobyta podczas studiów wiedza i nabyte umiejętności praktyczne pozwolą Tobie uzyskać certyfikaty zaświadczające o przygotowaniu do wykorzystywania urządzeń automatyki oraz profesjonalnych pakietów oprogramowania znanych firm, z którymi Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma podpisaną umowę o współpracy. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Wybierając studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, które zagwarantują podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie: 

   • występują zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne sterowane poprzez systemy skomputeryzowane, 
   • projektowane, budowane lub wykorzystywane są nowoczesne maszyny i urządzenia, 
   • procesy decyzyjne wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy, 
   • projektowane, konstruowane i programowane są elektroniczne układy programowalne automatycznego sterowania – systemy wbudowane. 
  • Przykładowe przedmioty:

   • Adaptacyjne układy sterowania  
   • Metody interakcji człowiek-maszyna  
   • Optymalizacja wielokryterialna i systemy decyzyjne  
   • Przetwarzanie sygnałów  
   • Sieci sensoryczne  
   • Sterowanie odporne  
   • Sterowanie predykcyjne  
   • Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymi  
   • Systemy pomiarowe  
   • Wielowymiarowe układy sterowania  
   • Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów  
   • Diagnostyka predykcyjna systemów 
   • Języki modelowania wspierające bezpieczeństwo funkcjonalne  
   • Komputerowe wspomaganie zarządzania Fabryką 4.0  
   • Nowoczesne metody i narzędzia w projektowaniu systemów automatyki przemysłowej 
   • Pracownia zaawansowanych algorytmów automatyki przemysłowej  
   • Projektowanie przemysłowych systemów IoT 
   • Systemy komputerowego zarządzania produkcją 
   • Układy sterowania robotów  
   • Układy tolerujące uszkodzenia  
   • Wirtualizacja projektowania systemów zrobotyzowanych 
   • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu i utrzymaniu ruchu systemów przemysłowych  
   • Wizja maszynowa  

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • elektrotechnika S2

   Nazwa kierunku:

  • elektrotechnika
  • Opis kierunku:

  • Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera elektryka, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na rozwiązywanie złożonych zadań inżynierskich, sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na III stopniu studiów technicznych. Po ukończeniu tego kierunku będziesz posiadał umiejętność: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym na stanowiskach kierowniczych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne? 

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.  

   Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz spełnia poniższe kryteria. 

   Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji. 

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.   

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   • wiedza z zakresu matematyki i fizyki, umożliwiająca zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
   • wiedza i umiejętności z zakresu: eksploatacji i badań sieci i instalacji elektrycznych, w tym instalacji inteligentnych; zabezpieczania, diagnostyki i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną,
   • wiedza i umiejętności w zakresie opisu zjawisk związanych z elektromagnetyzmem, techniką wysokonapięciową i izolacyjną, eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz technik przekształcenia energii elektrycznej,
   • wiedza i umiejętności w zakresie elektroenergetyki, pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, mającego orientację w najnowszych trendach rozwojowych w zakresie elektrotechniki,
   • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   19.08-20.08.2021 r. 

  • Specjalności:

   • systemy elektroenergetyczne, 
   • urządzenia i instalacje elektryczne. 
  • Czego się nauczysz:

  • Po ukończeniu studiów będziesz posiadał  wiedzę w zakresie: 

   • projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania złożonych sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego; 
   • doboru właściwych narzędzi matematycznych, informatycznych i elektronicznych do rozwiązywania złożonych problemów z obszaru szeroko pojętej elektrotechniki; 
   • sieci, instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz analizy złożonych systemów przekształcania energii elektrycznej; 
   • zarządzania energią w systemach elektroenergetycznych,  

   i posiadał orientację w najnowszych osiągnięciach w zakresie elektrotechniki. 

   Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Jako absolwent studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w zespołach projektujących, konstruujących, budujących i eksploatujących systemy, sieci, instalacje, urządzenia, układy i aparaty elektryczne i elektroenergetyczne. Będziesz posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne  w zakresie doboru właściwych narzędzi matematycznych, informatycznych i elektronicznych do rozwiązywania problemów z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. 

   Zdobyta przez Ciebie wiedza i umiejętności predestynują Cię do podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia doktora nauk technicznych. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych  
   • Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi  
   • Eksploatacja i diagnostyka wysokonapięciowa  
   • Instalacje zintegrowane  
   • Inteligentne algorytmy analizy w elektrotechnice  
   • Inteligentne systemy wbudowane 
   • Kompatybilność elektromagnetyczna przedmiot wspólny 
   • Metody obliczeniowe i optymalizacyjne  
   • Mobilne technologie diagnostyczne urządzeń wysokonapięciowych 
   • Modelowanie 2D/3D urządzeń elektrycznych 
   • Modelowanie i pomiary pól elektromagnetycznych 
   • Projektowanie elektromechanicznych przetworników energii  
   • Projektowanie elektrycznych systemów napędowych  
   • Symulacje i projektowanie układów energoelektronicznych  
   • Zastosowania fotoniki w elektrotechnice 
   • Energoelektronika w elektroenergetyce 
   • Przemysłowe systemy sterowania  
   • Systemy elektroenergetyczne niskiego napięcia  
   • Systemy elektroenergetyczne wysokiego napięcia  
   • Zaawansowane techniki projektowania elementów systemów elektroenergetycznych 
   • Zaawansowane techniki projektowania instalacji elektrycznych  
   • Urządzenia i instalacje elektryczne  

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • teleinformatyka S2

   Nazwa kierunku:

  • teleinformatyka
  • Opis kierunku:

  • W zależności od wybranej przez Ciebie specjalności, pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych rozwiązań sieciowych i mobilnych, stosowanych w różnych gałęziach przemysłu i nauki lub technik biomedycznych oraz fotonicznych. Jako absolwent studiów magisterskich, dzięki szczególnie pożądanej na rynku pracy wiedzy i umiejętnościom z zakresu zastosowań informatyki, będziesz przygotowany do podjęcia wyzwań współczesnego świata techniki oraz kreowania postępu technicznego w takich sferach jak: robotyka, automatyka, telemedycyna, multimedia, telekomunikacja czy też szeroko rozumiane usługi oraz zarządzanie itp. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.  

   Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz spełnia poniższe kryteria. 

   Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji. 

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.   

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   • wiedza z matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w układach elektronicznych, sieciach teleinformatycznych wraz z ich otoczeniem,
   • wiedza na temat projektowania, eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi,
   • wiedza z zakresu teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania oraz interfejsach i protokołach komunikacyjnych wykorzystywanych do transmisji danych,
   • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej,
   • wiedza i umiejętności programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz w zakresie inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania,
   • wiedza i umiejętności w zakresie technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych,
   • wiedza w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych i architektury systemów komputerowych, w szczególności warstwy sprzętowej, oraz urządzeń mobilnych i możliwości transmisji danych z wykorzystaniem tych urządzeń,
   • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentów oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   17-18.02.2022r. 

    

  • Specjalności:

   • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne, 
   • systemy transmisyjne. 
  • Czego się nauczysz:

  • Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę z zakresu: 

   • sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, technik mikroprocesorowych systemów operacyjnych oraz posiadającego praktyczną umiejętność programowania oraz konfiguracji sieci do tworzenia projektów z zakresu Internetu Rzeczy, automotive lub integracji usług. 
   • zastosowania systemów teleinformatycznych w realizacji zadań i usług na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. 
   • zagadnień teoretycznych, technicznych i systemowych związanych z transmisją danych i zastosowaniami teleinformatyki w pokrewnych obszarach nauki i techniki, m.in. związanych z technikami diagnostycznymi, robotycznymi, multimedialnymi, fotonicznymi oraz biomedycznymi. 
   • akwizycji, przetwarzania i analizy danych oraz sygnałów i obrazów. 
   • doboru narzędzi matematycznych oraz rozwiązań sprzętowo-programowych właściwych dla złożonych zagadnień z zakresu teleinformatyki i pokrewnych obszarów techniki. 
   • sieci i systemów teleinformatycznych i ich zastosowań. 
   • Zostaniesz doskonale przygotowany do  korzystania z uzyskanej wiedzy w życiu zawodowym, w tym na stanowiskach kierowniczych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Dzięki szczególnie pożądanej na rynku pracy wiedzy i umiejętnościom z zakresu zastosowań informatyki, będziesz przygotowany do podjęcia wyzwań współczesnego świata techniki oraz kreowania postępu technicznego w takich sferach jak robotyka, automatyka, telemedycyna, multimedia, telekomunikacja, czy też szeroko rozumiane usługi oraz zarządzanie itp. 

   Po ukończeniu studiów będziesz gotowy  do pełnienia kierowniczych ról w projektach z zakresu m.in.: 

   • aplikacji internetowych oraz mobilnych, 
   • systemów transmisji danych, w tym multimedialnych, 
   • projektowania i eksploatacji sieci teleinformatycznych, 
   • tworzenia rozwiązań sprzętowo-programowych dla potrzeb nowoczesnej telekomunikacji, 
   • usług teleinformatycznych i sieciowych, 
   • zastosowań informatyki w dziedzinach pokrewnych, w szczególności związanych z automatyką i robotyką. 

   Twoja  wiedza i umiejętności predestynują Cię także do podjęcia studiów III stopnia i uzyskania stopnia doktora nauk technicznych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Optymalizacja transmisji danych  
   • Techniki eksploracji danych 
   • Testowanie urządzeń wbudowanych  
   • Programowanie wizualne  
   • Przemysłowe zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej  
   • Szerokopasmowa transmisja danych  
   • Techniki wizyjne w robotyce 
   • Telerobotyka  
   • Budownictwo telekomunikacyjne  
   • Diagnostyka sieci i urządzeń światłowodowych 
   • Grafika w urządzeniach mobilnych  
   • Instalacje zintegrowane i inteligentne 
   • Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne  
   • Interfejsy użytkownika 
   • Kompatybilność elektromagnetyczna
   • Komputerowe wspomaganie projektowania sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
   • Metody CAD w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych 
   • Projektowanie sieci telekomunikacyjnych  
   • Rozpoznawanie wzorców  
   • Systemy mobilne i rozproszone
   • Systemy nadzoru i technologie ITS   
   • Technologie Big Data  
   • Technologie bezprzewodowe w IoT
   • Systemy transmisyjne  
   • Teoria informacji i kodowania
   • Systemy transmisyjne  
   • Transmisje multimedialne
   • Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne  
   • Układy reprogramowalne w systemach transmisji danych
   • Wirtualizacja i usługi sieciowe
   • Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne  
   • Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi
   • Systemy transmisyjne 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Informatyki

 • informatyka S2

   Nazwa kierunku:

  • informatyka S2

Wydział ilustracja

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

  Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni 

 • energetyka S2

   Nazwa kierunku:

  • energetyka
  • Opis kierunku:

  • Studia drugiego stopnia na kierunku Energetyka mają na celu przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu technicznego, ekologicznego i ekonomicznego wytwarzania, przetwarzania, przesyłu i dystrybucji, a także efektywnego wykorzystania energii – szczególnie tych najbardziej użytecznych form jak: energia elektryczna, ciepło i chłód.

   Kształcenie na studiach drugiego stopnia jest realizowane w trzech ww. specjalnościach. Studia obejmują swym zakresem aktualny stan wiedzy i techniki w obszarze inżynierii oraz gospodarki energetycznej, w tym takie aktualne aspekty jak: technologie i systemy energetyczne oparte o odnawialne źródła energii, systemy magazynowania energii oraz inteligentne sieci energetyczne (smart grid). Treści objęte programem studiów obejmują również zagadnienia związane z optymalizacją zintegrowanych procesów energetycznych.

   W zaawansowanym stopniu poruszane są także zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju i oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne, a także specyfika rozproszonego wytwarzania energii wraz z oceną efektywności energetycznej w obszarze procesów technologicznych, infrastruktury budowlanej i środków transportu. Ważnym elementem kształcenia są tutaj również zakresy tematyczne dotyczące systemów zarządzania energią (zgodnych z wymaganiami normy EN ISO 50001:2018 oraz PN-EN 16247) oraz zarządzania środowiskowego (zgodnych z wymaganiami normy EN ISO 14001:2018 oraz EMAS), a także auditingu energetycznego. Oferta kształcenia w ramach drugiego stopnia studiów na kierunku Energetyka skierowana jest nie tylko do „świeżo upieczonych” absolwentów studiów inżynierskich, ale także dla pracowników szerokorozumianego sektora energetycznego, w tym grup i korporacji energetycznych, wychodząc naprzeciw aktualnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowaną kadrę w ramach planowanej głębokiej transformacji i dekarbonizacji polskiego systemu energetycznego.

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   • Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ENERGETYKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem inżyniera). 
   • Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ENERGETYKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. 
   • Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ENERGETYKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 
   • Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (patrz pkt. 3) 
   • Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów – opisanych w pkt. 3) i 4) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

   • Podstawy techniki cieplnej (podstawy termodynamiki, podstawy miernictwa cieplnego, podstawy wymiany ciepła), 
   • Podstawy odnawialnych źródeł energii. 

    

    Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Od 10.01.2022 do 15.02.2022 r. Dokładny termin testu kwalifikacyjnego ustalony zostanie po zapisaniu się do systemu rekrutacyjnego. 

  • Specjalności:

   • Efektywność energetyczna (EE),
   • Energetyka konwencjonalna (EK),
   • Energetyka odnawialnych źródeł energii (EOZE).
  • Czego się nauczysz:

  • Efektywność energetyczna (EE) 

   W ramach specjalności Efektywność energetyczna studenci poznają zagadnienia związane z całościową energetyczno-ekologiczną oceną technologii energetycznych opartych o konwencjonalne i odnawialne źródła energii, w ujęciu ich całego cyklu życia. Studenci poznają również zagadnienia dotyczące przeprowadzania analizy ekonomicznej inwestycji energetycznych, zdobywają kompetencje w zakresie planowania modernizacji i transformacji istniejących rozwiązań technologicznych w obszarze energetyki w kierunki ich dekarbonizacji, a tam gdzie nie jest to możliwe w kierunku minimalizacji ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Studenci nabędą także wiedzę w zakresie przeprowadzania analizy i oceny procesów technologicznych i transportowych oraz infrastruktury budowlanej w odniesieniu do charakteryzujących ich wskaźników efektywności energetycznej, a także stopnia oddziaływania na środowisko naturalnego. Niezwykle ważnym elementem kształcenia w tej specjalności jest uzyskanie przez studentów kompetencji i umiejętności w zakresie systemów zarządzania energią i środowiskiem oraz auditingu energetycznego. 

    

   Energetyka konwencjonalna (EK) 

   W ramach specjalności Energetyka konwencjonalna studenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące projektowania i eksploatowania urządzeń i systemów energetycznych wykorzystujących przede wszystkim konwencjonalne źródła energii. W szczególności zdobędą wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji kotłów energetycznych i urządzeń przepływowych takich jak turbiny parowe i gazowe, które wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu, nie tylko w energetyce. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące przyszłościowych technologii energetycznych, do których zaliczyć można technologie wodorowe i jądrowe. 

    

   Energetyka odnawialnych źródeł energii (EOZE) 

   W ramach specjalności Energetyka odnawialnych źródeł energii studenci poznają zagadnienia związane z projektowaniem, eksploatacją oraz sterowaniem i optymalizacją systemów energetycznych opartych o takie technologie energetyczne jak siłownie wiatrowe, fotowoltaiczne, wodne, a także ciepłownie i elektrociepłownie geotermalne, geotermiczne oraz opalane biomasą. Studenci poznają również zagadnienia dotyczące magazynowania różnych form energii oraz ich integracji z odnawialnymi źródłami energii w postaci inteligentnych sieci energetycznych. Ponadto omówione zostaną zagadnienia związane ze współpracą technologii energetycznych opartych o odnawialne źródła energii z krajowym systemem energetycznym, w aspekcie jego sterowania i optymalizacji. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Energetyka znajdują zatrudnienie jako: 

   •  kadra inżynierska (projektowanie, eksploatacja i serwis) oraz zarządzająca w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, 
   •  kadra inżynierska (projektowanie, eksploatacja i serwis) oraz zarządzająca w zakładach ciepłowniczych (np. SEC,PEC, WPEC, itp.), 
   •  kadra inżynierska (projektowanie, eksploatacja i serwis) oraz zarządzająca w sektorze energetyki wodorowej i jądrowej, 
   •  kadra inżynierska (projektowanie, eksploatacja i serwis) oraz zarządzająca w sektorze energetyki odnawialnej,  
   •  specjalista w działach energetycznych i mechanicznych różnych zakładów przemysłowych, 
   •  specjalista w zakresie projektowania inteligentnych sieci energetycznych, 
   •  specjalista w zakresie projektowania i rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych, 
   •  audytor systemów zarządzania energią, 
   •  audytor systemów zarządzania środowiskowego, 
   •  audytor oceny efektywności energetycznej procesów technologicznych, systemów transportowych i infrastruktury budowlanej. 
  • Przykładowe przedmioty:

  • Przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego (dla wszystkich specjalności): 

   • Systemy elektroenergetyczne 
   • Systemy elektroenergetyczne 
   • Analiza cyklu życia urządzeń i systemów energetycznych 
   • Aspekty ochrony środowiska w konwersji energii 
   • Rachunek ekonomiczna w energetyce 
   • Planowanie w energetyce 
   • Perspektywiczne technologie energetyczne 

   Przedmioty specjalnościowe: 

   Efektywność energetyczna (EE) 

   • Racjonalne wykorzystanie energii w przemyśle 
   • Auditing energetyczny w gospodarce 
   • Certyfikacja energetyczna budynków/ Racjonalne użytkowanie energii w budownictwie 

   Energetyka konwencjonalna (EK) 

   • Projektowanie i modelowanie kotłów 
   • Projektowanie i modelowanie maszyn przepływowych i tłokowych 
   • Współczesne siłownie 

   Energetyka odnawialnych źródeł energii (EOZE) 

   • Biomasa i biopaliwa 
   • Energetyka geotermalna 
   • Energetyka słoneczna 
   • Energetyka wiatrowa i inne 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

    

 • inżynieria materiałowa S2

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria materiałowa S2
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria materiałowa zajmuje się zasadami opracowywania i udoskonalania materiałów poprzez nadawanie im specyficznych cech użytkowych, określanie ich struktury i badanie właściwości. To nauka o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę inżynierską ze znajomością budowy materii i technologii materiałowych, niezbędnych w doborze najbardziej odpowiednich materiałów w procesie projektowania każdego produktu
   i urządzenia.

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

   • kandydat musi być absolwentem studiów inżynierskich,
   • postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rankingu, z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów,
   • absolwenci tego samego kierunku oraz absolwenci innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów – podstawą kwalifikacji będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
   • absolwenci pozostałych kierunków studiów – podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia.

    

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

   budownictwo, budowa jachtów, chemia, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nanotechnologia, nawigacja, oceanotechnika, papiernictwo i poligrafia, technika rolnicza i leśna, technologia chemiczna, technologia drewna, towaroznawstwo, transport, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji

   Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

   • matematyka w zastosowaniach inżynierskich,
   • chemiczne i fizyczne właściwości materiałów konstrukcyjnych metalicznych
    i niemetalicznych,
   • techniki badań i przetwarzania materiałów.

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   Termin testu będzie ustalany po zapisaniu do systemu rekrutacyjnego.

    

  • Specjalności:

   • konstrukcje lekkie
   • przetwórstwo tworzyw polimerowych
   • spawalnictwo i techniki łączenia 
  • Czego się nauczysz:

   • konstrukcje lekkie

   Student poszerza wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich o lekkie polimerowe kompozyty konstrukcyjne, w tym również biokompozyty, zaawansowane techniki przetwórcze, umiejętności projektowania materiałów kompozytowych, znajomości specjalistycznych badań mechanicznych, nieniszczących, oceny trwałości eksploatacyjnej oraz możliwości recyklingu.

   • przetwórstwo tworzyw polimerowych

   Student poszerza wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich o konstrukcje oprzyrządowania technologicznego, nowoczesne metody badań materiałów i sposoby uzyskiwania specjalnych materiałów konstrukcyjnych na bazie polimerów i kompozytów polimerowych.

   • spawalnictwo i techniki  łączenia

   Student poszerza wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich o technologie łączenia elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji z metali i ich stopów oraz tworzyw ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Zdobywa umiejętność właściwego doboru materiałów na konstrukcje spawane, zgrzewane, lutowane i klejone oraz projektowania technologii spawania z uwzględnieniem wymogów stawianych przez normy, przepisy instytucji nadzorujących. Uczy się komputerowego wspomagania procesów technologicznych w tym: projektowania, wytwarzania i kontroli jakości konstrukcji spawanych.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwenci znajdują zatrudnienie jako:

   • technolog procesów produkcyjnych i kontroli jakości w firmach produkujących wyrobów
    z metali, ceramiki, tworzyw polimerowych, kompozytów, i innych,
   • specjalista w zakresie doboru materiałów do nowych produktów i urządzeń,
   • specjalista w zakresie modyfikacji lub wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów dla różnych branż,
   • specjalista technologii spawania i spajania materiałów,
   • specjalista badań nieniszczących i niszczących właściwości materiałów i konstrukcji,
   • specjalista w zakresie szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnych wyrobów,
   • specjalista w zakresie technologii recyklingu i zagospodarowywania odpadów materiałowych.
  • Przykładowe przedmioty:

   • konstrukcje lekkie

   – badania nieniszczące kompozytów

   – innowacyjne materiały kompozytowe

   – powłoki do specjalnych zastosowań technicznych

   – recykling kompozytów

   – struktury i konstrukcje wielomateriałowe

   – trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowych

   • przetwórstwo tworzyw polimerowych

   – formy wtryskowe

   – inżynieria powierzchni i powłoki ochronne

   – materiały i procesy polimerowe

   – modyfikacja polimerów

   – technologie nanokompozytów polimerowych

   • spawalnictwo i techniki  łączenia

   – badania i odbiory konstrukcji spawanych

   – inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchni

   – materiały zaawansowane i ich spawalność

   – metaloznawstwo i metalurgia spawania

   – projektowanie konstrukcji spawanych

   – techniki komputerowe w inżynierii spawania

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria transportu S2

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria transportu
  • Opis kierunku:

  • Studenci kierunku Inżynieria Transportu uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu budowy pojazdów samochodowych, mechatroniki samochodowej, sieci transmisji danych, logistyki, organizacji i technologii transportu oraz wykorzystania nowoczesnych metod diagnostycznych pojazdów. Drugi stopień studiów oferuje dalsze doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących projektowania i prowadzenia procesów transportowych, organizacji zaplecza technicznego samochodów osobowych i ciężarowych, a także zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w ramach zajęć laboratoryjnych oraz pokazów szkoleniowych i praktyk, z których część odbywa się w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym (firmy motoryzacyjne, serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego itp.). Dodatkowo możliwości wyboru przedmiotów obieralnych pozwalają studentom na doskonalenie ich szczególnych zainteresowań np. dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa pojazdów, planowania i zarządzania ruchem drogowym, ochrony środowiska, zrównoważonej mobilności, alternatywnych napędów pojazdów. Posiadamy nowoczesne laboratoria i stanowiska do badań silników spalinowych, nowoczesną hamownię podwoziową, różnego typu testery diagnostyczne, stoły probiercze do badania współczesnych układów wtryskowych. Istnieją także możliwości wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus.  

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne? 

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach: 

   automatyka i robotyka, budownictwo, budowa jachtów, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nawigacja, oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, inżynieria transportu, papiernictwo i poligrafia, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

   materiały konstrukcyjne w budowie samochodów, techniki wytwarzania w budowie samochodów, zagadnienia eksploatacji samochodów (procesy zużycia części maszyn, użytkowanie samochodów, elementy diagnostyki samochodów), budowa pojazdów samochodowych, podstawy elektrotechniki samochodowej, ogólne wiadomości dotyczące silników samochodowych i napędu pojazdów. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Termin testu kwalifikacyjnego ustalany będzie po zapisaniu się do systemu rekrutacyjnego. 

  • Specjalności:

   • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym, 
   • Logistyka, organizacja i technologia transportu. 
  • Czego się nauczysz:

  • Absolwenci kierunku Inżynieria Transportu przygotowani są do pełnienia wiodących funkcji w przedsiębiorstwach transportowych, serwisach samochodowych i służbach państwowych zajmujących się planowaniem i organizacją transportu. W procesie kształcenia studenci przygotowywani są do zarządzania systemami transportowymi w oparciu o podstawy wiedzy inżynierskiej, technicznej i technologicznej. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Transport, w zależności od specjalności, uzyskują zaawansowaną wiedzę dotyczącą organizacji i bezpieczeństwa w transporcie samochodowym oraz budowy i eksploatacji nowoczesnych środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mechatronicznych stosowanych w nowoczesnych środkach transportu. Niezależnie od ukończonej specjalności absolwenci kierunku Inżynieria Transport posiadają umiejętności w zakresie projektowania nowych procesów i systemów transportowych, eksploatacyjnych, zarządzania, jak również kierowania zespołami w sferze gospodarczej lub w administracji, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie transportu, podejmowania działalności gospodarczej, stosowania i poszukiwania technik, metod oraz koncepcji twórczego rozwiązywania problemów związanych z transportem. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po tym kierunku na absolwentów czekają szerokie oferty pracy np. w firmach motoryzacyjnych, zarządach przedsiębiorstw reprezentujących transport samochodowy, wydziałach komunikacji urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, jednostkach organizacyjnych związanych z eksploatacją środków transportu i infrastruktury transportu, służbach inżynierii ruchu, autoryzowanych dealerach i serwisach samochodowych, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu. 

  • Przykładowe przedmioty:

  • Modelowanie systemów i procesów transportowych, współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji, bezpieczeństwo transportu drogowego, zarzadzanie jakością w transporcie drogowym, eksploatacja techniczna, metody numeryczne w transporcie, metody optymalizacji w transporcie, recykling i regeneracja, rekonstrukcja wypadków drogowych, rzeczoznawstwo samochodowe. Dla specjalności Logistyka, organizacja i technologia transportu: badania eksploatacyjne samochodów, certyfikacja i ekspertyzy techniczne, ekologia w transporcie, energochłonność ruchu samochodu, systemy ekspertowe w zarządzaniu transportem. Dla specjalności Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym: budowa pojazdów samochodowych, diagnostyka komputerowa samochodu, eksploatacja pojazdów samochodowych, inżynieria produkcji samochodów, mechatronika samochodowa, urządzenia elektroniczne w pojazdach samochodowych. 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • Materials engineering S2

   Nazwa kierunku:

  • Materials engineering S2
  • Opis kierunku:

  • Nowadays the progress in civilization wouldn’t be possible without modern materials. There would be no airplanes, space flights, advanced electronics, miniaturization, implants or better and better sport achievements. A variety of modern materials and their constant development make our lives more interesting, more comfortable, safer and longer.

   Materials engineering deals with the principles of development and improvement of materials by providing them specific functional properties and characterizing their structure and features. It is an interdisciplinary branch of science, that combines the engineering expertise with knowledge of materials structure and technology, which are irreplaceable in the selection of the most appropriate materials during the design process of each device. For that reason materials engineers are desired by all kinds of industries which provide products on the market or exploit different machines or devices.

   The studies is addressed to person who:

   • are interested in modern materials, particularly polymers and polymer construction composites – light but strong, and want to contribute to their development,
   • would like to extend knowledge on materials structure, their functional properties, physical or chemical modification towards improved performance of final products,
   • would like to learn how design and develop materials and composites applicable in aviation, shipbuilding, automotive, wind farms, medicine or sport equipment,
   • are interested in polymer processing and designing / constructing technological equipment to improve processing in order to provide final products to automotive, transport, medical, chemical, packaging, electronics, and other industries

    

   What are the qualification criteria?

   • the candidate must be a graduate of engineering studies,
   • the recruitment procedure takes place on the basis of the ranking, except that the first candidates are admitted after graduating from the same field of study, then – candidates after a different field of study,
   • graduates of the same field of study – the basis for qualifications will be the grade entered in the diploma of completed studies (first cycle or uniform master’s degree). If this criterion turns out to be insufficient, the average grade from studies determined by the university issuing the diploma will be taken into account.
   • graduates of other fields of study – the basis for qualifications will be a positive test result and the grade entered in the graduation diploma (first degree or uniform Master’s degree). If this criterion turns out to be insufficient, the average grade from studies determined by the university issuing the diploma will be taken into account.

    

   What is the scope of the placement test?

   • mathematics in engineering applications,
   • chemical and physical properties of metallic and non-metallic construction materials,
   • material research and processing technique.
  • Specjalności:

   • Lightweight structures
   • Processing of polymer materials
  • Czego się nauczysz:

  • The study programme provides education in the fields of advanced research methods, design, manufacturing and utilization of engineering materials – polymers, metals, composites, and technological processes. It is based on advanced knowledge of physics, chemistry, mathematics and materials science as well as on engineering knowledge in modelling, designing and processing of materials.

   • Lightweight structures:

   The studies expand the knowledge in the field of lightweight polymer construc­tion composites, including biocomposites, versatile applications in aviation, shipbuilding, in a variety of mobile systems such as motor vehicles, buses, rail vehicles, rotors of wind farms with increasing dimensions, sports and recreational equipment, and many other areas of life, where high stiffness, impact resistance and lightness are required. Students acquire the knowledge in the field of processing techniques, product design skills, specialized mechanical and non-destructive tests, operational dura­bility assessment and recycling possibilities of lightweight constructions.

   • Processing of polymer materials:

   The studies prepare students to design and construct technological equipment for the processing of polymeric materials, to choose strategies in the selection of materials for specific products, taking into account the conditions of their ope­ration. The students acquire knowledge on modern methods of materials testing and methods for obtaining special construction materials based on polymers and polymer composites.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Graduates are working as:

   • technologists – supervising production processes and quality control in production companies, in departments for the production of metal products, ceramics, polymer materials, composites, and others,
   • materials engineers supporting the product designers in the selection of appropriate materials and processing technologies when the new products and devices are designed,
   • materials designers with expertise in development of new advanced materials with specific functional properties, tailored to specific applications, eg. sophisticated prothesis or exoskeletons for medicine, extremely resistant alloys for aircraft and aerospace, electrically conductive transparent materials for photovoltaics, and so on,
   • project engineers responsible for product / device / construction manufacturing process based on a customer requirements and product exploitation conditions,
   • specialists in non-destructive and destructive testing of materials or constructions for certification, standards, opinions, etc.,
   • consultants in the field of production processes / materials processing optimization, solving technological problems and R&D support,
   • specialists in the field of rapid prototyping and production of small-series products for the market research or a new product release,
   • experts in recycling and environmental friendly technologies.

    

  • Przykładowe przedmioty:

   • Lightweight structures:

   – Coatings for Special Technical Applications

   -Composites Recycling

   -Durability in Exploitation of Composite Products

   -Innovative Composite Materials

   -Multi-material Structures and Constructions

   -Non-destructive Testing of Composite Materials

   • Processing of polymer materials:

   -Fundamentals in Injection Mold Designing and Production

   -Injection Moulds

   -Polymeric Materials and Processes

   -Polymer Modification

   -Recycling

   -Surface Engineering  and Protective Coatings

   -Technologies of polymer nanocomposites

    

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • mechanika i budowa maszyn S2

   Nazwa kierunku:

  • mechanika i budowa maszyn
  • Opis kierunku:

  • Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów. Od wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania począwszy, przez zagadnienia jakości produkcji, metrologię po problemy programowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu.  

    

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach: 

   automatyka i robotyka, budownictwo, budowa jachtów, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nawigacja, oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, inżynieria transportu, papiernictwo i poligrafia, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   Zakres testu kwalifikacyjnego:

   • matematyka w zastosowaniach inżynierskich, 
   • zasady, metody i techniki projektowania inżynierskiego, w tym:

   – ocena właściwości konstrukcji (metody pomiarów i metody analityczne),

   – dokumentacja konstrukcyjna,

   – stosowanie technik informatycznych, 

   • materiały konstrukcyjne metaliczne i niemetaliczne – właściwości i zastosowania, 
   • techniki wytwarzania w budowie maszyn. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   Termin testu kwalifikacyjnego ustalany będzie po zapisaniu się do systemu rekrutacyjnego. 

  • Specjalności:

   • Inżynieria spawalnictwa, 
   • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn, 
   • Urządzenia mechatroniczne. 
  • Czego się nauczysz:

  • Wybór drugiego stopnia studiów i kontynuacja kształcenia, przez wybór przedmiotów obieralnych, pozwala skupić się studentowi na poznawaniu i doskonaleniu umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu, mechatronice. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia w hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. Dla najlepszych – Wydział oferuje dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, ściśle związanej z kierunkiem studiów mechanika i budowa maszyn. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Oczekiwania nowoczesnego przemysłu w zakresie kwalifikacji pracowników są coraz wyższe, dotyczy to także dziedziny inżynierii mechanicznej. Absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn zdobywając wiedzę z zakresu projektowania maszyn i urządzeń metod ich produkcji oraz szeroko rozumianej eksploatacji mogą w pełni zaspakajać te oczekiwania przemysłu. W związku z tym dysponując ugruntowaną wiedzą mogą swobodnie kształtować ścieżkę swojej kariery zawodowej wybierając najlepszych pracodawców a także tworząc i rozwijając własne firmy działające w obszarze nowoczesnych technologii związanych z inżynierią mechaniczną 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów 
   • Metoda elementów skończonych 
   • Projektowanie technologii spawania 
   • Mechatronika spawalnicza 
   • Robotyzacja i automatyzacja spawania 
   • CAD, CAM i CAW w inżynierii spawania 
   • Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM 
   • Trójkoordynatowa technika pomiaru i metrologia SGP 
   • Narzędzia skrawające 
   • Dynamika maszyn i urządzeń technologicznych 
   • Roboty przemysłowe 
   • Komputerowo wspomagane projektowanie 
   • Komputerowo wspomagane wytwarzanie 
   • Zaawansowane programowanie maszyn CNC 
   • Zaawansowane systemy sterowania 
   • Algorytmizacja zagadnień inżynierskich 
   • Projektowanie i obróbka powierzchni 3D 
   • Projektowanie urządzeń mechatronicznych 
   • Zaawansowane systemy sterowania 
   • Zaawansowane programowanie maszyn CNC 
   • Systemy inteligentnego sterowania procesami wytwarzania 
   • Sztuczna inteligencja w technice 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • mechatronika S2

   Nazwa kierunku:

  • mechatronika
  • Opis kierunku:

  • Studenci kierunku mechatronika uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie projektowania układów mechatronicznych. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów obejmujących zagadnienia związane z m.in. budową układów sterowania, programowaniem układów logicznych, programowaniem robotów i maszyn CNC, wykorzystaniem systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx, skanowania i druku 3D. Drugi stopień studiów charakteryzuje się dużą liczbą zajęć laboratoryjnych i projektowych, w trakcie których studenci wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności do projektowania układów mechatronicznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w laboratoriach wyposażonych nowoczesny sprzęt m.in. roboty przemysłowe, obrabiarki CNC, sterowniki PLC, skanery 3D, systemy laserowe itd. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:  

   automatyka i robotyka, budownictwo, budowa jachtów, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, nawigacja, oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, inżynieria transportu, papiernictwo i poligrafia, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.  

   Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • Matematyka w zastosowaniach inżynierskich,  
   • Zasady, metody i techniki projektowania inżynierskiego,  
   • Materiały konstrukcyjne – właściwości i zastosowania w budowie maszyn i urządzeń,  
   • Podstawy elektrotechniki, elektroniki, automatyki,  
   • Układy napędowe i wykonawcze.  

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   Termin testu kwalifikacyjnego ustalany będzie po zapisaniu się do systemu rekrutacyjnego. 

  • Czego się nauczysz:

   • projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych z wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagających prace inżynierskie CAD/CAE oraz posługiwania się nowoczesnymi środkami informatycznymi, 
   • wykorzystania nowoczesnych technik (virtual reality, skanowania i druku przestrzennego 3D, analiz MES) w projektowaniu maszyn i urządzeń, 
   • programowania układów mikroprocesorowych, sterowników PLC, robotów przemysłowych i maszyn CNC, 
   • projektowania, doboru i analizy układów sterowania, 
   • projektowania, doboru układów napędowych,  
   • budowania systemów pomiarowych, poprawnego prowadzenia i oceniania wyników pomiarów, posługiwania się nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi, 
   • badań, diagnostyki i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Nowoczesny przemysł oczekuje wysokokwalifikowanych pracowników o wiedzy i umiejętnościach z wielu dziedzin inżynierii: mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. Odpowiedzią na te oczekiwania jest nowoczesny kierunek studiów Mechatronika, która jest synergicznym połączeniem tych dziedzin. Absolwenci kierunku są w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Interdyscyplinarna wiedza, którą dysponują, pozwala im w bardzo krótkim czasie dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Dzięki temu mogą zdecydować się na wybór najlepszych pracodawców lub utworzenie własnych firm działających w branży nowoczesnych technologii. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznych 
   • Tłumienie drgań i hałasu 
   • Programowanie i integracja robotów przemysłowych  
   • Zastosowania układów optoelektronicznych w mechatronice 
   • Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów 
   • Programowanie obiektowe 
   • Techniki symulacji układów mechatronicznych 
   • Systemy sterowania i sterowniki PLC 
   • Technika cyfrowa i mikroprocesorowa 
   • Wizualizacja i sterowanie procesów przemysłowych 
   • Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznych 
   • Metody sztucznej inteligencji 
   • Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszyn 
   • Widzenie maszynowe 
   • Układy sterowania maszyn CNC 
   • Pomiarowe systemy wizyjne i inżynieria odwrotna 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • zarządzanie i inżynieria produkcji S2

   Nazwa kierunku:

  • zarządzanie i inżynieria produkcji S2
  • Opis kierunku:

  • Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji, ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie, w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, z treściami z zakresu organizacji i zarządzania, prawa oraz finansów.

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach:

   automatyka i robotyka, budownictwo, budowa jachtów, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia,  oceanotechnika, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, towaroznawstwo, transport, papiernictwo i poligrafia, włókiennictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

   Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?

   • zasady, metody oraz techniki przygotowania, wytwarzania, nadzorowania, eksploatacji, zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi  lub usługowymi w wybranym obszarze działalności (e-technologie, produkcja  i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem aspektów projakościowych, rachunkowości i finansów, zasad bezpieczeństwa, automatyzacji, uwarunkowań prawnych, ekologii, logistyki,
   • projektowanie inżynierskie obiektów i procesów technicznych oraz  tworzenie dokumentacji technicznej w wybranym obszarze  produkcji,
   • zastosowania informatyki w działalności gospodarczej, metody sterowania i zarządzania jakością, dokumentacja systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacja wyrobów, personelu i systemów,
   • przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej (podstawy działalności gospodarczej, czynniki sukcesu przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, znaczenie marketingu, rachunkowości w działalności formy, czynnik ludzki w podnoszeniu konkurencji rynkowej).

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   Termin testu kwalifikacyjnego ustalany będzie po zapisaniu się do systemu rekrutacyjnego.

  • Specjalności:

   • inżynieria jakości – absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji menadżerów zarządzania i organizacji produkcji. Główny nacisk kładziony będzie na pozyskiwanie: umiejętności zarządzania systemami produkcyjnymi, wiedzy na temat: metod i technik zarządzania, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zasad marketingu i zarządzania kadrami. Studenci zdobędą przygotowanie w zakresie: modeli sterowania i zarządzania jakością, dokumentacji systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacji wyrobów, personelu i systemów. Przygotowanie absolwentów umożliwi im podjęcie pracy w dziedzinie zarządzania i sterowania jakością, na stanowiskach pełnomocników ds. jakości, kontroli jakości oraz menedżerów i auditorów jakości.

    

   • logistyka przemysłowa – absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji menedżerów zarządzania i organizacji produkcji, odpowiedzialnych za prowadzenie logistki produkcji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Główny nacisk kładziony będzie na pozyskiwanie wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego w produkcji, modelowania i symulacji procesów logistycznych, gospodarki magazynowej i logistyki odpadów. Przygotowanie absolwentów umożliwi im podjęcie pracy w dziedzinie logistyki produkcji na stanowiskach specjalistów logistyki produkcji oraz logistyków ds. planowania produkcji.

    

   • Lean Management1 (tylko studia stacjonarne) -absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji inżyniera procesu oraz kierownika Lean Management. Specyfika tej specjalności polega na położeniu silnego akcentu na pozyskiwanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i optymalizacji procesów biznesowych oraz doborze i praktycznym zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi Lean Management. Równie duże znaczenie będzie miało pozyskiwanie przez studentów umiejętności diagnozowania problemów, odnajdowania powiązań pojawiających się w praktyce produkcyjnej oraz rozwiązywania wynikających konfliktów. Równie istotne będą umiejętności zarządzania pracą własną i zespołu oraz pozyskiwanie kompetencji miękkich: kształtowaniu odpowiedzialności, umiejętności negocjacyjnych.
  • Czego się nauczysz:

  • Studia przygotowują kompleksowo wykształconych specjalistów zarządzania procesami produkcyjnymi, sterowania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów przedsiębiorstw. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami planowania produkcji, doskonalenia procesów produkcyjnych (Lean Management), zarządzania jakością i logistyki.

  • Twoja kariera zawodowa:

  • W zależności od wyborów i zainteresowań Twoja kariera będzie związana z zarządzaniem personelem, wdrażaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją oraz planowaniem produkcji. Możliwe jest również rozwijanie swoich zainteresowań w obszarze audytowania oraz kontroli jakości.

  • Przykładowe przedmioty:

   • elastyczne systemy produkcyjne,
   • normowanie i rozliczanie czasu pracy,
   • podstawy sztucznej inteligencji,
   • zarządzanie produkcją, usługami, jakością i bezpieczeństwem,
   • zarządzanie personelem.

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Rekrutację na studia stcjonarne drugiego stopnia (magistwerskie) S2 rozpoczynamy w styczniu 2023 r.

 • architektura krajobrazu S2

   Nazwa kierunku:

  • architektura krajobrazu
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku Architektura krajobrazu mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko pojętego kształtowania obiektów architektury krajobrazu, prywatnych oraz publicznych. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

    

   Na studia drugiego stopnia  KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 

    

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, w następnej  kandydaci po innym kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiąągnęeli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów  

    

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów  podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczająace, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach: 

    

   architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. 

   Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   Praktyczne zadanie projektowe dotyczące niewielkiej przestrzeni ogrodowej wraz z opisem przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, kompozycyjnych, estetycznych oraz doboru gatunkowego roślin. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   Terminy podamy w styczniu 2022r. na stronie www.studiaagro.zut.edu.pl 

  • Czego się nauczysz:

  • Wykształcenie magistra inżyniera architekta krajobrazu przygotowanego do aktywnego i twórczego kształtowania i planowania krajobrazu miejskiego oraz terenów wiejskich, w oparciu o poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu nauk technicznych,  rolniczych oraz sztuk plastycznych.  

   Wiedzę z zakresu wielu dziedzin w ramach kształcenia na różnych przedmiotach, w tym         multidyscyplinarnych: nauki przyrodnicze i rolnicze, m.in.: Dobór drzew i krzewów w terenach zielenidrzewa i krzewy dla różnych stanowisk, nowe rośliny ozdobne, rośliny pojemnikowe, nauki techniczne, m.in.: architektura współczesna, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, 

   sztuki plastyczne, m.in.: malarstwo i grafika, przedmioty specjalistyczne na kierunku: kształtowanie krajobrazu miast, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, programowanie i projektowanie terenów zieleni, zintegrowane projektowanie krajobrazu i in. 

   Umiejętności 

   • wykonywania projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu między innymi takich, jak: ogrody, skwery, parki, tereny osiedlowe, place miejskie, zielone dachy, zielone ściany i inne, 
   •  kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu, 
   •  współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. 
   • Obsługi specjalistycznego oprogramowania AutoCAD, Vectorworks (program dla architektów krajobrazu) 

   Umiejętności dodatkowe 

   W trakcie studiów możesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności rozwijać swoje zainteresowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów do wyboru, w tym  m.in.: rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazie, zagospodarowanie terenów poindustrialnych, rewitalizacja terenów mieszkalnych. 

   Podczas studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności uczestnicząc w kierunkowych praktykach zawodowych, które odbywają się w jednostkach zajmujących się architekturą krajobrazu. 

   Ponadto corocznie organizowane są wyjazdy edukacyjne do parków i ogrodów znajdujących się w Polsce i zagranicą (np. Berlin, Poczdam, Drezno, Przelewice, Glinna). 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • W jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jak również w administracji samorządowej, placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody. 

   Cechy wyróżniające kierunek studiów architektura krajobrazu w ZUT w Szczecinie: zindywidualizowane podejście do studenta, jego uzdolnień i predyspozycji, indywidualne konsultacje oraz korekty prac i projektów, zadania rozwijające kreatywne i twórcze myślenie, zajęcia prowadzone w terenie oraz w hali wegetacyjnej i laboratoriach, 

   znacząca liczba godzin przeznaczonych nabywaniu umiejętności praktycznego projektowania w komputerowych programach graficznych, rozbudowane kształcenie w zakresie sztuk plastycznych, czemu służy między innymi organizacja corocznych plenerów malarskich oraz wyjścia do galerii i muzeów, promowanie udziału studentów w ogólnopolskich i lokalnych konkursach projektowych, aktywna współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami państwowymi w ramach inicjowania projektów i konkursów z zakresu planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu realizowanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu, 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Ekonomia w architekturze krajobrazu 
   • GIS  
   • Kształtowanie krajobrazu miast 
   • Lasy w krajobrazie miejskim  
   • Malarstwo i grafika zaliczenie  
   • Nowe rośliny ozdobne 
   • Ochrona i rekultywacja krajobrazu  
   • Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni  
   • Woda w krajobrazie  
   • Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczych  
   • Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowej  
   • Zintegrowane projektowanie krajobrazu  
   • – architektura krajobrazu, dendrologia, rośliny ozdobne, konstrukcje budowlane 
   • Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich  
   • Programowanie i projektowanie terenów zieleni 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • ochrona środowiska S2

   Nazwa kierunku:

  • ochrona środowiska
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

    

   Studia na kierunku ochrona środowiska mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie inżynierii środowiska przyrodniczego w aspekcie jej ochrony i kształtowaniaStudia mają charakter techniczno-przyrodniczy, oferują wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi związanymi z przetwarzaniem danych i zarządzaniem środowiskiem. Przedmioty inżynierskie, przyrodnicze, prawnicze, ekonomiczne realizowane w toku studiów dają Absolwentom pełny interdyscyplinarny pogląd na problematykę ochrony środowiska. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Na studia drugiego stopnia KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 

    

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że   w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA,   w następnej  kandydaci po innym kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU  OCHRONA ŚRODOWISKA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego l stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów.  

    

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w dziedzinie: 

   • nauk inżynieryjno-technicznych 
   • nauk rolniczych 

   Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • monitoring środowiska przyrodniczego, 
   • podstawy prawne w zakresie ochrony środowiska, 
   • zagrożenia cywilizacyjne w środowisku, 
   • skutki działalności antropogenicznej na środowisko. 

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   Termin podamy w styczniu 2022 r. na stronie www.studiaagro.zut.edu.pl 

  • Specjalności:

   • ocena stanu i zagrożeń środowiska  
   • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów  
  • Czego się nauczysz:

  • Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska poznasz zagadnienia z zakresu zasad monitoringu i bioindykacji środowiska, technik pomiarowych, geograficznych systemów informacyjnych; antropogenicznych oddziaływań na środowisko oraz rozwiązywania problemów związanych z tymi oddziaływaniami; kształtowania krajobrazu; metod planowania ochrony przyrody; prawa w ochronie środowiska i przyrody oraz zarządzania systemami środowiskowymi, gospodarki odpadami. 

   W trakcie studiów możesz uzyskać szereg dodatkowych umiejętności w kierunkowych praktykach zawodowych oraz angażując  się w działalność kół naukowych i uczestnicząc w warsztatach (stacjonarnych i terenowych) prowadzonych w ramach współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi związanymi z ochroną, kształtowaniem i inżynierią środowiska. 

    

   PRZYKŁADOWE WARSZTATY: 

    

    podstawy planowania przestrzennego, 

    zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska, 

    monitoring i ocena siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według metodyki GIOŚ, 

    podstawy MatLaba lub AutoCada, 

    walidacja chemicznych procedur pomiarowych, 

    metody spektrometryczne w monitoringu środowiska. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • W państwowych i terenowych służbach ochrony środowiska, organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta, w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody, stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód, w towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt, w firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografia, w szkolnictwie, w przyzakładowych laboratoriach chemicznych badających skład chemiczny wód, gleb, powietrza, ścieków, odpadów komunalnych i przemysłowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się technologiami wody, ścieków i odpadów. 

  • Przykładowe przedmioty:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • odnawialne źródła energii S2

   Nazwa kierunku:

  • odnawialne źródła energii
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

    

   Odnawialne źródła energii to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego celem jest przygotowanie specjalistów do realizacji zadań zaplanowanych w ramach szeroko rozumianej transformacji energetycznej. Laboratoria wyposażone w nowoczesne systemy pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł OZE, innowacyjny sposób kształcenia studentów, którego znaczną część stanowią zajęcia praktyczne oraz kompatybilność z otoczeniem społeczno-gospodarczego sprawiają, że jest to kierunek z przyszłością. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

    

   Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 

    

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, w następnej kandydaci po innym kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów  

    

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów  opisanych powyżej, podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w dziedzinie: 

    

   • nauk inżynieryjno-technicznych 
   • nauk rolniczych 

   Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania biomasy
   • sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
   • możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   Informacje podamy w styczniu 2022 r. na stronie internetowej www.studiaagro.zut.edu.pl 

  • Specjalności:

   • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  
   • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne 
  • Czego się nauczysz:

  • Po ukończeniu studiów na kierunku odnawialne źródła energii będziesz przygotowany do racjonalnego wdrażania, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, poszerzonej o wybrane zagadnienia z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju. Będziesz posiadać umiejętności pracy zespołowej i będziesz przygotowany do kierowania zespołami ludzi. Celem studiów jest również ukształtowanie potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy we własnej firmie lub w przedsiębiorstwach i  instytucjach zajmujących się wdrażaniem technologii OZE.  

   Bez trudu uzyskasz zatrudnienie w sektorze energetycznym związanym z pozyskiwaniem energii ze źródeł biotycznych i abiotycznych, a także gospodarki odpadami na cele energetyczne. Po naszych studiach możesz pracować przy projektowaniu, montażu i serwisie instalacji PV, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, małych turbin wiatrowych, a także wytwarzaniu biopaliw. Możesz także zostać doradcą energetycznym, wydawać opinie środowiskowe dotyczące instalacji OZE, pracując w administracji państwowej lub terenowej. Będziesz także dobrze przygotowany do pracy w placówkach dydaktycznych i edukacyjnych oraz instytucjach prowadzących badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Abiotyczne zasoby energii odnawialnej i ich wykorzystanie 
   • Farmy energetyczne, układy kogeneracyjne i systemy hybrydowe 
   • Instalacje OZE w budynkach energooszczędnych  
   • Kosztorysowanie inwestycji  
   • Logistyka dostaw surowców energetycznych 
   • Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  
   • Neutralizacja odpadów z instalacji OZE  
   • Ocena oddziaływania inwestycji OZE na środowisko 
   • Produkcja biopaliw zaawansowanych  
   • Projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZE 
   • Technologie ogniw paliwowych 
   • Termochemiczna konwersja surowców energetycznych 
   • Wytwarzanie paliw syntetycznych 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • ogrodnictwo S2

   Nazwa kierunku:

  • ogrodnictwo
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

    

   Studia na kierunku ogrodnictwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie produkcji ogrodniczej oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. 

    

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

    

   Na studia drugiego stopnia KIERUNKU OGRODNICTWO może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 

    

   Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU OGRODNICTWO, w następnej  kandydaci po innym kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU OGRODNICTWO, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia. W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów  podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

    

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze dziedzin: 

    

   • nauk inżynieryjno-technicznych 
   • nauk rolniczych 

    

   Absolwenci innych kierunków studiów, niż wymienione powyżej przystępuje do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   • wybrane zagadnienia z ogrodnictwa, 
   • podstawy fizjologii roślin, 
   • podstawy agrometeorologii. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Informacje podamy na stronie www.studiaagro.zut.edu.pl w styczniu 2022 r. 

  • Specjalności:

   • produkcja owoców, warzyw i ziół 
   • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zielonych 
  • Czego się nauczysz:

  • Po ukończeniu studiów na kierunku ogrodnictwo będziesz przygotowany do pracy w gospodarstwach specjalistycznych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i jednostkach upowszechniania wiedzy ogrodniczej, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni oraz z prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Znajdziesz zatrudnienie w produkcji ogrodniczej; firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją ogrodów; doradztwem ogrodniczym; przemysłem przetwórczym owoców i warzyw; w firmach związanych z florystyką i dekoracją wnętrz. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Dobory drzew i krzewów  
   • Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczych Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów  
   • Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnych  
   • Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczych  
   • Szkółkarstwo bylin  
   • Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleni  
   • Współczesne trendy w warzywnictwie 
   • Zrównoważona produkcja roślin ozdobnych 
   • Zbiór ziół ze stanowiska naturalnych 
   • Integrowana produkcja owoców  
   • Integrowana produkcja warzyw 
   • Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym  
   • Wybrane zagadnienia z sadownictwa  
   • Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwa 
   • Bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów ogrodniczych  
   • Florystyka 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • rolnictwo S2

   Nazwa kierunku:

  • rolnictwo S2
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni 

   Studia na kierunku rolnictwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie nowoczesnej i precyzyjnej produkcji rolniczej. Przygotowywać absolwentów do zarządzania, nowoczesną wiedzą technologiczną i techniczną, pozyskiwania kredytów i funduszy pomocowych z różnych źródeł, naprawy i budowy maszyn rolniczych oraz twórczej pracy w szybko zmieniającej się rzeczywistości w gospodarstwach rolnych i obszarach wiejskich w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.  

    

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Na studia drugiego stopnia KIERUNKU ROLNICTWO  może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 

    

   Postepowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ROLNICTWO, w następnej kandydaci po innym kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU ROLNICTWO, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów. 

    

   Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez wydział oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom. 

    

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów po kierunkach mieszczących się w obszarze dziedzin: 

    

   • nauk inżynieryjno-technicznych 
   • nauk rolniczych 
   • nauk przyrodniczych 

    

   Absolwenci innych kierunków studiów niż wymienione powyżej przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • agrometeorologiczne uwarunkowania wzrostu, rozwoju i plonowania roślin, 
   • współczesne systemy gospodarowania i możliwości wykorzystania uzyskanych z nich płodów rolnych, 
   • rodzaje i funkcje użytków zielonych.

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Informacje podamy w styczniu 2022 r.na stronie www.studiaagro.zut.edu.pl  

  • Specjalności:

  • Doradztwo rolnicze 

   Rolnictwo precyzyjne 

  • Czego się nauczysz:

  • Po ukończeniu studiów na kierunku rolnictwo będziesz doradcą z zakresu produkcji roślinnej lub użytkownikiem–usługodawcą nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem systemu rolnictwa precyzyjnego. 

    

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu toku nauczania absolwent będzie mógł prowadzić gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej, względnie podjąć pracę w urzędach i instytucjach państwowych, spółkach bądź prywatnych podmiotach gospodarczych jako specjalista z zakresu doradztwa rolniczego lub rolnictwa precyzyjnego.  Praca w instytucjach obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Stacje Chemiczno-Rolnicze); stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin, w firmach dystrybucji nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, maszyn i narzędzi rolniczych. szkolnictwo. Praca w usługach związanych z rolnictwem precyzyjnym. 

  • Przykładowe przedmioty:

  • Postęp hodowlany i doradztwo odmianowe,  

   Biopreparaty w rolnictwie,  

   Wielofunkcyjna rola użytków zielonych,  

   Jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności, 

   Źródła i organizacja danych przestrzennych w rolnictwie, 

   Instytucjonalne wsparcie rolnictwa,  

   Doradztwo nawozowe,  

   Prognozy i sygnalizacje w ochronie roślin przed agrofagami, 

   Dobór systemu uprawy roli,  

   Energetyczne wykorzystanie biomasy w gospodarstwie rolnym,  

   Chemiczne środki ochrony roślin, 

   Nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze,  

   Doradztwo komputerowe w rolnictwie,  

   Teledetekcja satelitarna i lotnicza w ocenie stanu upraw,  

   Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  

   Technologia mapowania pól na potrzeby rolnictwa precyzyjnego,  

   Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w systemach rolnictwa precyzyjnego,  

   Precyzyjne nawodnienia  

    

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

 • ichtiologia i akwakultura S2

   Nazwa kierunku:

  • ichtiologia i akwakultura
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

    

   Studenci na kierunku ichtiologia i akwakultura mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i niepowtarzalną infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzi między innymi muzeum ichtiologiczne, sale akwaryjne oraz specjalistyczne pracownie. Wydział posiada również terenową stację doświadczalną, w której studenci prowadzą praktyczne zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej związanej z akwakulturą i zarządzaniem środowiskiem wodnym. Podczas zajęć będziesz mógł wypłynąć w morze naszym statkiem badawczym z portu w Dziwnowie. W czasie studiów studenci mogą brać udział w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy Wydziału z jednostkami naukowymi na terenie Europy. W czasie studiów na naszym Wydziale duży nacisk kładziemy na aktualne problemy związane z gospodarką wodną, planowaniem odpowiedzialnych strategii eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek oraz sposobów odbudowywania środowiska naturalnego poprzez zabiegi renaturyzacji. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi mamy możliwość prowadzenia zajęć praktycznych, a studenci zyskują możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami. W czasie nauki u nas studenci mogą ukończyć kurs nurkowania, sternika motorowodnego, a także zyskać uprawnienia do wędkowania i łowiectwa podwodnego. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Test kwalifikacyjny nie obejmuje kandydatów, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednej z wymienionych dziedzin nauki: 

   • nauk chemicznych i przyrodniczych, 
   • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
   • nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • Podstawy biologii organizmów wodnych. 
   • Podstawy ekologii środowiska wodnego. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Termin testu ustalany jest centralnie przez Biuro Rekrutacyjne ZUT. 

  • Specjalności:

   • Akwakultura 
   • Eksploatacja biologicznych zasobów wód 
   • Ochrona środowiska wodnego 
  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku nauczysz się:  

   • identyfikowania składników flory i fauny wodnej oraz wskazywania ich znaczenia dla ekosystemów wodnych i akwakultury, 
   • opracowywania kompleksowych programów hodowlanych, strategii ochrony wód i ich zasobów oraz zachowania bioróżnorodności w środowisku wodnym, 
   • określania wartości odżywczej i zdrowotnej hydrobiontów, 
   • pełnienia funkcji ichtiologa, kierownika obiektu akwakultury i kierownika przedsiębiorstwa połowowego, 
   • opracowania planu ochrony i eksploatacji zasobów w oparciu o teorię zrównoważonego rybołówstwa, 
   • stosowania różnych technik połowowych, 
   • opracowania i przeprowadzania procesu technologicznego chowu zwierząt wodnych, 
   • planowania i wykonywania zabiegów renaturyzacji. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Po ukończeniu studiów, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie:  

   • w jednostkach administracji publicznej, 
   • w laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska, 
   • w jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wód, 
   • w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej, 
   • na statkach floty krajowej i zagranicznej, 
   • przy projektowaniu nowoczesnych narzędzi połowowych w oparciu o specjalistyczną technikę informatyczną, 
   • w ośrodkach zajmujących się akwakulturą, 
   • przy nadzorowaniu prac w ośrodkach zarybieniowych w wylęgarniach, 
   • przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki. 
  • Przykładowe przedmioty:

   • biologiczne zasoby wód, 
   • ekologia i ochrona środowiska wodnego, 
   • genetyka i selekcja ryb, 
   • marikultura, 
   • akwarystyka, 
   • hydroakustyka i radiolokacja w rybactwie, 
   • monitoring wód, 
   • ochrona i rekultywacja wód, 
   • chów skorupiaków i małży, 
   • choroby organizmów wodnych, 
   • systematyka ryb użytkowych, 
   • selektywność narzędzi połowu.

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • mikrobiologia S2

   Nazwa kierunku:

  • mikrobiologia
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

    

   Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do szeroko rozumianej działalność w dziedzinie mikrobiologii. Kierunek mikrobiologia jest jedynym w Polsce, na którym oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie mikrobiologa uzyskasz również przygotowanie do pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu technologii żywności i mikrobiologii środowiskowej. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi specjalistami w przyzakładowych Działach Kontroli Jakości. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Test kwalifikacyjny nie obejmuje kandydatów, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednej z wymienionych dziedzin nauki:

   • nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych,
   • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub w dziedzinie nauk weterynaryjnych,
   • nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk farmaceutycznych, lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   • Bakteriologia. 
   • Immunologia. 
   • Mikrobiologia rolna. 
   • Mikrobiologia żywności. 
   • Mikrobiologia lekarska. 
   • Mikrobiologia sanitarna z epidemiologią. 
   • Wirusologia. 

    Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   Termin testu ustalany jest centralnie przez Biuro Rekrutacyjne ZUT.

  • Czego się nauczysz:

  • Podczas studiów na naszym kierunku zdobędziesz wiedzę i doświadczenie z zakresu:   

    

   • wykonywania analiz mikrobiologicznych i analitycznych zgodnie z obowiązującymi normami ISO, 
   • samodzielnego rozwiązywania problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych, 
   • zarządzania nowoczesnymi laboratoriami mikrobiologicznymi i analitycznymi, 
   • z obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach mikrobiologicznych, weterynaryjnych, diagnostycznych, genetycznych oraz analitycznych. 
   • uzyskasz certyfikaty uprawniające m.in.: do prawidłowego przeprowadzania próbkobrania, walidacji metod mikrobiologicznych i analitycznych, wdrażania systemu i zapewnienia najwyższej jakości badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Jako absolwent kierunku mikrobiologia będziesz mógł podjąć pracę m.in. w:  

    

   • jednostkach naukowych, 
   • akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych, weterynaryjnych 
    i kosmetycznych, 
   • państwowych instytucjach zajmujących się kontrolą produkowanej żywności m.in. IHARS, Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZWIK, 
   • przyzakładowych laboratoriach mikrobiologicznych, m.in. Browar, zakładach produkujących żywność, kosmetyki itp., 
   • jednostkach certyfikujących laboratoria mikrobiologiczne, 
   • jednostkach branżowych opartych na systemach zarządzania jakością
    i bezpieczeństwem. 
  • Przykładowe przedmioty:

   • genomika, 
   • immunologia, 
   • bioinformatyka, 
   • mechanizmy zakażeń, 
   • specjalistyczne techniki mikroskopowe,  
   • hodowle komórkowe i ich wykorzystanie,  
   • mikrobiologia (farmaceutyczna i przetwórstwa żywności),  
   • wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczych. 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • technologia żywności i żywienie człowieka S2

   Nazwa kierunku:

  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • Opis kierunku:

  • Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni

    

   Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Poznasz najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   Test kwalifikacyjny nie obejmuje kandydatów, którzy uzyskali kompetencje w zakresie jednej z wymienionych dziedzin nauki: 

   • nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych,
   • nauk technicznych w dyscyplinach: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, lub biotechnologia, lub inżynieria chemiczna lub technologia chemiczna,
   • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub w dziedzinie nauk weterynaryjnych,
   • nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk farmaceutycznych, lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

    

    

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • Charakterystyka surowców do produkcji żywności. 
   • Technologia produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
   • Metody utrwalania żywności. 
   • Procesy chemiczne, termiczne i mechaniczne w technologii żywności. 
   • Analiza i ocena jakości żywności. 
   • Higiena i toksykologia żywności. 
   • Mikrobiologia żywności. 
   • Inżynieria procesowa i maszynoznawstwo. 
   • Chemia żywności i biochemia. 
   • Nowe technologie w produkcji funkcjonalnych dodatków do żywności. 
   • Opakowalnictwo żywności. 
   • Fizjologia żywienia (trawienie i wchłanianie białek, tłuszczów i węglowodanów; fizjologiczna rola białka, tłuszczów i węglowodanów; metabolizm białek, lipidów i węglowodanów; hormonalna regulacja przemiany materii; rola wątroby). 
   • Zasady prawidłowego żywienia. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?

   Termin testu ustalany jest centralnie przez Biuro Rekrutacyjne ZUT.

  • Specjalności:

   • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności 
   • Technologia i biotechnologia żywności 
   • Technologia rybna 
   • Żywienie człowieka 
  • Czego się nauczysz:

   • stosować metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania, ocenić jakość surowców i produktów żywnościowych, 
   • wykrywać zafałszowania żywności, 
   • podnosić prozdrowotne efekt diety dzięki odpowiedniemu doborowi składników pokarmowych, 
   • projektować i ocenić jadłospis dla różnych grup ludności oraz umiejętnie identyfikować i korygować błędy w żywieniu i stylu życia różnych grup ludności, 
   • oszacować przydatność technologiczną różnego rodzaju surowców spożywczych, 
   • zaplanować proces produkcyjny przetworów spożywczych i skalkulować koszty ich wytwarzania, 
   • umiejętnie gospodarować produktami ubocznymi i odpadami przemysłu spożywczego, 
   • dobierać odpowiedni rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów spożywczych, 
   • projektować linie technologiczne dobierając adekwatne do danego procesu maszyny i urządzenia. 

    

  • Twoja kariera zawodowa:

   • w różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą, 
   • w chłodnictwie i przechowalnictwie żywności, 
   • w placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, 
   • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, 
   • w urzędach celnych, 
   • na statkach-przetwórniach, promach i statkach pasażerskich, 
   • w zakładach żywienia zbiorowego, 
   • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów, 
   • w dystrybucji żywności oraz w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.  
  • Przykładowe przedmioty:

  • wybrane działy w biotechnologii żywności, wybrane działy w szczegółowych technologiach (mięsa, roślinnej, mleczarskiej, ryb i owoców morza), inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywności, molekularne metody oceny surowców i produktów żywnościowych, żywienie w różnych stanach fizjologicznych, patofizjologia w żywieniu człowieka, wybrane działy z toksykologii oraz analiza i ocena jakości żywności, indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczym, prawo żywnościowe. 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

    


Wydział ilustracja

  Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  Rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

 • logistyka S2

   Nazwa kierunku:

  • logistyka
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku logistyka to oferta skierowana do osób interesujących się problematyką zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne? 

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

   Jaki jestzakrestestu kwalifikacyjnego? 

   Brak testu kwalifikacyjnego 

   Kiedyodbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Brak testu kwalifikacyjnego 

  • Czego się nauczysz:

  • Studiując kierunek logistyka na drugim stopniu kształcenia uzyskasz pogłębioną wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne planowanie, zarządzanie oraz projektowanie łańcuchów dostaw oraz na kreatywną analizę zjawisk i procesów gospodarczych. Uzyskasz profesjonalne przygotowanie do wykonywania pracy logistyka na poziomie wyższej kadry zarządzającej. Przede wszystkim nabędziesz umiejętności do kreowania i podejmowania inicjatyw, zwłaszcza w zakresie analizy rynku i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze praktyki gospodarczej, w celu sprostania nowym wymogom rynku dostaw. 

  • Twoja kariera zawodowa:

  • Uzyskany poziom wykształcenia predysponuje absolwenta do podjęcia pracy w różnych przedsiębiorstwach sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), a także w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, doradczych (w zakresie działań logistycznych) oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których oczekuje się od pracownika mi.in. kreatywności oraz umiejętności prowadzenia rozbudowanych analiz obejmujących obszar funkcjonowania sektora TSL. Absolwent będzie także przygotowany do podjęcia własnej działalność gospodarczej. 

  • Przykładowe przedmioty:

  • Badania innowacyjne i rozwój w logistyceLogistyka globalnaMagazynowe systemy informatyczneMarketing usług logistycznych i techniki negocjacjiOptymalizacja procesów produkcyjnychProjekty logistyczneRachunek ekonomiczny w logistyceRobotyzacja i automatyzacja procesów logistycznychSystemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwemSystemy zarządzania jakością w logistyceZarządzanie ryzykiem w logistyceZarządzanie łańcuchem dostaw 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • transport S2

   Nazwa kierunku:

  • transport
  • Opis kierunku:

  • Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są współczesną problematyką szeroko pojętego transportu oraz logistyki i spedycji, w tym zagadnieniami badawczo-rozwojowymi. 

    

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne? 

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich

    

   Jaki jestzakrestestu kwalifikacyjnego? 

   Brak testu kwalifikacyjnego 

    

   Kiedyodbędzie się test kwalifikacyjny? 

   Brak testu kwalifikacyjnego 

  • Specjalności:

   •  logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym, 
   • transport paliw, 
   • transport żywności. 
  • Czego się nauczysz:

  • Studiując kierunek transport uzyskasz  szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na prowadzenie rozbudowanych analiz i rozwiązywanie problemów technicznych i badawczych obejmujących procesy transportowe. Absolwenci kierunku transport uzyskują także przygotowanie do prowadzenia i kreowania prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych, uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w szczególności skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa).  

  • Twoja kariera zawodowa:

  • W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności na stanowiskach, na których oczekuje się od pracownika mi.in. kreatywności oraz umiejętności prowadzenia rozbudowanych analiz obejmujących obszar funkcjonowania sektora transportowego. Absolwent będzie także przygotowany do  podjęcia własnej działalność gospodarczej. 

  • Przykładowe przedmioty:

  • Modelowanie procesów transportowych, Niezawodność i bezpieczeństwo systemówZarządzanie i sterowanie systemami transportowymi,  Zarządzanie transportem zintegrowanymInnowacyjne techniki i technologie w transporcieZintegrowane systemy transportowe. 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Wydział ilustracja

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 • inżynieria chemiczna i procesowa S2

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria chemiczna i procesowa
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria chemiczna i procesowa stanowi pomost łączący chemię z realnym światem na zewnątrz laboratorium. Inżynierowie chemicy znajdują metody powiększania procesów od skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. Bazując na znajomości zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych wymyślają, projektują, rozwijają oraz udoskonalają procesy i produkty. Ich praca pozwala na rozwiązanie występujących w życiu codziennym i przemyśle zagadnień inżynierskich, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, emisji zanieczyszczeń oraz zapewniają pożądaną jakość produktu. Inżynieria chemiczna i procesowa to przede wszystkim wiedza o procesach i urządzeniach w instalacjach przemysłowych, umiejętność projektowania i nadzoru funkcjonowania instalacji przemysłowych. Inżynier chemik i inżynier procesu zajmuje się opracowywaniem nowych procesów, projektowaniem aparatury i instalacji do realizacji procesów, sterowaniem procesem lub udoskonalaniem procesów. 

   Inżynierowie, absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, zajmują się przemianami fizycznymi i chemicznymi (takimi jak reakcje chemiczne i biochemiczne, procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy) w różnej skali, tzn. na poziomie molekularnym (jak cząsteczki reagują), na poziomie procesu (jak zachodzą przemiany w aparacie), na poziomie instalacji (jak procesy mogą być powiązane ze sobą) oraz na poziomie globalnym (logistyka, zarządzanie, środowisko). Potrafią wykorzystać projektowanie numeryczne do modelowania zjawisk występujących w instalacjach przemysłowych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi w postaci symulatorów procesowych i kodów numerycznej mechaniki płynów typu CFD. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   1. Na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 
   1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. 
   1. Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 
   1. Dla kandydatów – absolwentów  innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. c). 
   1. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów – opisanych w pkt. c) i d) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach: 

   • bioinżynieria produkcji żywności, biotechnologia, chemia, elektrotechnika i automatyka, energetyka i inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, inżynieria produkcji i jakości, inżynieria procesów technologicznych, mechatronika i elektrotechnika przemysłowa, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, robotyka i automatyzacja procesów, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna, technologie energii odnawialnej, zarządzanie i inżynieria produkcji, chemical engineering, materials science and engineering 

   Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich  niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.  

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich, 
   • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. 

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny? 

   23 lipca 2021 r. 

  • Specjalności:

  • Informatyka procesowa – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu zastosowań komputerów do modelowania procesów i wykorzystywania tych modeli do rozwiązywania problemów związanych z optymalnym projektowaniem aparatów i urządzeń procesowych, analizą ich działania i efektywną eksploatacją. 

   Inżynieria bioprocesowa – Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą aspektów biologicznych bioprocesów, ich sprzężenia z aspektami technicznymi i możliwości zastosowania bioprocesów w przemyśle i w ochronie środowiska. 

   Inżynieria procesowa – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji wybranych procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu zajmujących się przetwarzaniem materii i energii. 

   Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu dobrych praktyk wytwarzania, zarządzania produktem, kompleksowego zarządzania jakością, prawa normalizacyjnego i patentowego. 

   Inżynieria procesów ekoenergetyki – Studenci nabywają umiejętności dokonywania oceny technicznej, środowiskowej i ekonomicznej energochłonnych procesów przetwórczych stosowanych w jednostkach gospodarczych różnej skali. Potrafią uwzględniać aspekty ochrony środowiska i gospodarki zrównoważonej z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i alternatywnych źródeł energii. 

   Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu procesów związanych z wydobyciem, przeróbką, transportem, oczyszczaniem oraz magazynowaniem ropy naftowej i gazu (specjalność prowadzona wspólnie z Grupą Azoty S.A.). 

   Procesy i urządzenia w ochronie środowiska – Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą metod zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery, wody i gleby, zarówno poprzez działania minimalizujące wytwarzanie zanieczyszczeń, jak i ich usuwanie. 

   Inżynieria procesów wytwarzania olefin – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności z zakresu inżynierii procesów wytwarzania olefin (specjalność prowadzona wspólnie z Grupą Azoty S.A.). 

   Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu fizykochemii ropy naftowej oraz produktów petrochemicznych, z naciskiem na kompleksową przeróbkę ropy naftowej i gazu. Zapoznają się ze specyfiką sterowania procesami technologicznymi, zasadą działania aparatów i urządzeń przemysłu petrochemicznego, a także z procesami korozyjnymi zachodzącymi na instalacji petrochemicznej. 

  • Czego się nauczysz:

  • Absolwent studiów II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa: 

   • dysponuje szeroką i uniwersalną wiedzą, pogłębioną o wiele specjalistycznych wiadomości z zakresu ukończonej specjalności, 
   • ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu ukończonej specjalności, 
   • potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, inżynierii chemicznej i procesowej i przedmiotów specjalnościowych w celu rozwiązania złożonego problemu technicznego w zakresie ukończonej specjalności, 
   • potrafi zaproponować, ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych procesów, metod badawczych i rozwiązań technicznych w zakresie ukończonej specjalności, 
   • może pracować w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach, wszędzie gdzie realizowane są procesy przetwarzania energii i masy, 
   • wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, są przygotowani do kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa mogą osiągnąć atrakcyjne kariery zawodowe w kraju i za granicą. Inżynierowie o specjalności inżynieria chemiczna i procesowa łatwo znajdują zatrudnienie w małych i dużych firmach o różnorodnym profilu działania. Inżynier Procesowy ciągle jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w zakładach: przemysłu chemicznego i rafineryjnego, uzdatniania gazu ziemnego, przemysłu gumowego, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, energetycznych i w ciepłownictwie, gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków, budowy aparatury procesowej, w biurach projektowych, firmach konsultingowych, w służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa, higieny przemysłowej, w laboratoriach i instytutach badawczych. Absolwenci, którzy nie chcą pracować w przemyśle mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w innych branżach, ponieważ nabyli na studiach umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Posiadają umiejętności w zakresie analizy inżynierskiej i zarządzania. Inżynier chemik posiada umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje do brania udziału w projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na potrzeby przemysłu. 

  • Przykładowe przedmioty:

   • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych 
   • Dynamika procesowa 
   • Chemia przemysłowa i fizykochemia produktów naftowych 
   • Elementy bioinformatyki 
   • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej 
   • Inżynieria bioprocesowa 
   • Inżynieria materiałów ziarnistych 
   • Inżynieria procesów reaktorowych 
   • Inżynieria przepływu płynów 
   • Komputerowe modelowanie bioprocesów 
   • Metody numeryczne i programowanie 
   • Optymalizacja procesowa 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • inżynieria materiałów i nanomateriałów S2

   Nazwa kierunku:

  • inżynieria materiałów i nanomateriałów
  • Opis kierunku:

  • Inżynieria materiałów i nanomateriałów to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych, który pozwala na świadome projektowanie i kształtowanie struktury materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać określone zadanie. Jest to zarówno materiał w skali makro jak i nano. Manipulacja rozmiarem odbywa się w obszarze nawet pojedynczych atomów i cząsteczek. Bada się zastosowanie otrzymywanych materiałów i nanomateriałów w wielu fascynujących obszarach, tj. w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej, nowoczesnej diagnostyce; do niszczenia chorych tkanek w organizmie metodami hipertermii i fototermii dynamicznej, w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek, w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody, w energetyce do wytwarzania najnowszych superkondensatorów i baterii wykorzystywanych w elektromobilności i najnowszych urządzeniach elektronicznych, w recyklingu biomasy i tworzyw sztucznych oraz kompozytów, które mogą być wykorzystane ponownie w wielu obszarach np. w farmacji i przemyśle opakowaniowym. Kandydat rozwinie i wzbogaci swoją interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie zaawansowanych materiałów zarówno w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów jak i nanotechnologii. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   • Na studia drugiego stopnia KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 
   • Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. 
   • Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW  podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 
   • Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. c). 
   • Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów – opisanych w pkt. c) i d) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej  oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego  stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach: 

   • biotechnologia, 
   • chemia, 
   • chemical engineering, 
   • inżynieria chemiczna i procesowa 
   • inżynieria materiałowa,  
   • inżynieria materiałów i nanomateriałów, 
   • inżynieria nowoczesnych materiałów, 
   • mikro- i nanotechnologia 
   • materials science and engineering, 
   • nanotechnologia, 
   • nanotechnologia i technologie procesów materiałowych, 
   • nanoinżynieria materiałów, 
   • nanotechnologie i nanomateriały, 
   • systemy i urządzenia przemysłowe, 
   • technologia chemiczna 

   Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego? 

   • Wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka i chemia niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich, 
   • Podstawowa wiedza z  zakresu technologii chemicznej oraz nanotechnologii.  

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   23 lipca 2021 

  • Specjalności:

  • Inżynieria materiałowa i nanotechnologia 

   Specjalność dotyczy kształcenia Studenta w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów do różnorodnych zastosowań. Dotyczy takich obszarów aplikacyjnych, jak przemysł chemiczny, biomedyczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, tworzyw sztucznych, w sektorze energetyki. 

   Inżynieria polimerów i biomateriałów 

   Specjalność dotyczy kształcenia Studenta w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów i kompozytów do zastosowań technicznych i medycznych. Realizacja programu kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności od zaprojektowania do charakterystyki materiałów polimerowych wykorzystywanych w takich obszarach jak przemysł opakowaniowy, biomedyczny, materiałów kompozytowych i wyrobów z tworzyw sztucznych. 

  • Czego się nauczysz:

  • Absolwent studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów: 

   • posiada pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie zaawansowanych materiałów zarówno w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów jak i nanotechnologii, 
   • potrafi samodzielnie obsługiwać najnowocześniejszą aparaturę badawczą, która pozwoli na poznanie budowy i własności materiałów i nanomateriałów o zróżnicowanej wielkości, 
   • potrafi planować procesy wytwarzania najnowszych materiałów wykorzystywanych w produktach/urządzeniach/preparatach we wszystkich gałęziach przemysłu, 
   • potrafi przewidzieć potencjał aplikacyjny nowych zaawansowanych materiałów na podstawie ich własności i budowy, 
   • jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz do stałego poszerzania wiedzy, w tym do samodzielnego jej uzupełniania, 
   • jest gotowy do podjęcia pracy m. in. w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, w laboratoriach badawczo-rozwojowych skierowanych na rozwój produktów czy stosowanych materiałów, czy w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą służącą do ich badania, 
   • wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, są przygotowani do kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwent inżynierii materiałów i nanomateriałów będzie gotowy do podjęcia pracy w: 

   • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; we wszystkich sektorach, w których stawia się na innowacyjność, 
   • laboratoriach badawczo-rozwojowych skierowanych na rozwój produktów czy stosowanych materiałów, 
   • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą służącą do ich badania, 
   • jednostkach naukowo- badawczych, 
   • własnych, najczęściej innowacyjnych firmach. 
  • Przykładowe przedmioty:

   • Materiały i nanomateriały w ochronie środowiska 
   • Mikroskopia i mikroanaliza 
   • Chemosensory i biosensory 
   • Materiały i nanomateriały w elektronice 
   • Techniki rezonansowe w badaniach materiałów i nanomateriałów 
   • Inżynieria tkankowa 
   • Modyfikacja powierzchni polimerów i biomateriałów 
   • Mikro- i nanoobiekty polimerowe 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • technologia chemiczna S2

   Nazwa kierunku:

  • technologia chemiczna
  • Opis kierunku:

  • Technologia chemiczna jest dyscypliną nauki zajmującą się procesami chemicznymi przetwarzania surowców w produkty. Celem współczesnej technologii chemicznej jest wprowadzanie nowych wyrobów chemicznych i technologii oraz modernizacja i optymalizacja warunków prowadzenia już istniejących procesów, mając na względzie ochronę środowiska i bezpieczeństwo przemysłowe. Kierunek ten przygotowuje absolwentów-inżynierów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego oraz w pokrewnych gałęziach gospodarki. Studenci technologii chemicznej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii nieorganicznej (dot. m. in. nawozów mineralnych, nowoczesnych materiałów katalitycznych i sorpcyjnych, nanomateriałów), technologii organicznej (monomerów i środków pomocniczych, barwników, pestycydów, leków, kosmetyków, paliw) oraz technologii polimerów (polimerów syntetycznych i biopolimerów, mikro- i nanonapełniaczy oraz (nano)kompozytów). Technologia chemiczna wykorzystywana jest w ochronie środowiska, oczyszczaniu wód i ścieków, przeróbce i zagospodarowaniu odpadów, projektowaniu procesów katalitycznych oraz materiałów specjalnego przeznaczenia (w tym nowoczesnych materiałów inżynierskich oraz do zastosowań medycznych). Znajomość technologii chemicznej pozwala także na opracowywanie metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów. 

   Jakie są kryteria kwalifikacyjne?  

   • Na studia drugiego stopnia KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (z tytułem zawodowym inżyniera). 
   • Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów. 
   • Dla kandydatów – absolwentów KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 
   • Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów inżynierskich, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego  stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. c). 
   • Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów inżynierskich, nie spełniających wymogów – opisanych w pkt. c) i d) podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. 

   O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu  kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich po kierunkach: 

   • biotechnologia, bioinżynieria produkcji żywności, chemia, energetyka i inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, inżynieria procesów technologicznych, inżynieria produkcji, inżynieria produkcji i jakości, nanotechnologia, technologia chemiczna, technologia drewna, zarządzanie i inżynieria produkcji, chemical engineering, materials science and engineering. 

   Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich niż wymienione powyżej  przystępują do testu kwalifikacyjnego.  

   Jaki jest zakres testu kwalifikacyjnego?  

   • Wiedza ogólna z zakresu przedmiotów podstawowych  takich jak chemia, matematyka i fizyka niezbędna do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich,  
   • Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii  

    

   Kiedy odbędzie się test kwalifikacyjny?  

   23 lipca 2021 

  • Specjalności:

  • Technologia chemiczna nieorganiczna 

   Wybierając specjalność technologia chemiczna nieorganiczna zdobędziesz wiedzę na temat surowców i produktów oraz procesów przemysłu chemicznego nieorganicznego. Poznasz technologie produkcji gazów technicznych, kwasów, zasad, a także nawozów mineralnych. Dowiesz się o sposobach  oczyszczania wody, ścieków i gazów, jak również o sposobach zagospodarowania odpadów przemysłowych.  Poznasz metody wytwarzania nowoczesnych produktów pomocniczych, takich jak pigmenty nieorganiczne, katalizatory, materiały sorpcyjne i nanometryczne, zapoznasz się z procesami elektrochemicznymi. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia badań i analiz surowców oraz produktów chemicznych, a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej. 

   Technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych 

   Wybierając specjalność technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych zdobędziesz zaawansowaną i nowoczesną wiedzę z zakresu technologii chemicznej organicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na specyfikę produkcji farmaceutyków oraz kosmetyków i szerokiej gamy związków organicznych stosowanych jako substancje pomocnicze w tych produktach. Poznasz m. in. technologie produkcji leków, surfaktantów, barwników, środków zapachowych, formulacji wyrobów kosmetycznych. Nauczysz się posługiwania różnymi technikami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości produktów oraz zaawansowanymi metodami analizy instrumentalnej. Studia tej specjalności przygotowują do pracy w różnych branżach przemysłu chemicznego, a w szczególności w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i branżach pokrewnych, w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości, przy produkcji i dystrybucji leków i kosmetyków, a także w firmach zajmujących się ich marketingiem i promocją. 

   Technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów 

   Technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów to specjalność przygotowująca absolwentów biegle poruszających się w zagadnieniach związanych z syntezą nowych materiałów polimerowych, ich modyfikacją oraz charakterystyką. Specjalność ta wpisuje się w regionalne, krajowe i globalne trendy rozwojowe związane z rosnącą produkcją i przetwarzaniem polimerów, a także odpowiada na kadrowe zapotrzebowanie rynku (technolodzy, kontrolerzy jakości, pracownicy laboratoriów badawczych w firmach oraz instytutach badawczych, kadra zarządzająca). Program oraz tematyka realizowanych zajęć opiera się na aktualnych kierunkach badań i zastosowań nowoczesnych materiałów polimerowych w ochronie środowiska i oczyszczaniu ścieków, opakowalnictwie, materiałach konstrukcyjnych, przemyśle farb, lakierów i klejów, medycynie i diagnostyce. Nowoczesna i bogata baza aparaturowa pozwoli Studentom nabyć praktyczne umiejętności w zakresie otrzymywania i charakteryzowania materiałów polimerowych, zarówno podczas realizacji programu studiów jak i przygotowywania pracy dyplomowej. 

  • Czego się nauczysz:

  • Absolwent studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna: 

   • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu technologii chemicznej (nieorganicznej, organicznej i polimerów) obejmującą dobór materiałów, surowców oraz aparatury do realizacji procesów chemicznych i biochemicznych, 
   • potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w wybranych obszarach technologii chemicznej wykorzystując do tego techniki oraz metody charakteryzowania surowców, półproduktów i produktów, 
   • posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych, 
   • potrafi samodzielnie planować i prowadzić badania naukowe stosując do tego celu najnowocześniejszą aparaturę badawczą, 
   • jest przygotowany do tworzenia koncepcji, realizacji lub modernizacji procesu chemicznego oraz wdrażania tych procesów i produktów do praktyki, 
   • posiada interdyscyplinarne podejście w rozwiązywaniu problemów inżynierskich i technologicznych, 
   • zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach opracowujących i produkujących nowoczesne materiały, 
   • wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, są przygotowani do kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej. 
  • Twoja kariera zawodowa:

  • Absolwent technologii chemicznej będzie gotowy do podjęcia pracy w: 

   • przemyśle chemicznym, gumowym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, rafineryjnym i energetycznym, 
   • zakładach biotechnologicznych, ciepłowniczych, gospodarki komunalnej, uzdatniania gazu ziemnego, produkcji i przetwórstwa tworzyw oraz włókien sztucznych, oczyszczalniach ścieków, biurach projektowych i przedsiębiorstwach konsultingowych, 
   • laboratoriach medycznych, 
   • służbach kontroli środowiska oraz bezpieczeństwa pracy i higieny przemysłowej, 
   • jednostkach naukowo-badawczych (uniwersytety, instytuty badawcze), 
   • innowacyjnych własnych przedsiębiorstwach. 
  • Przykładowe przedmioty:

   • Modelowanie i projektowanie procesów przemysłu chemicznego 
   • Reaktory chemiczne 
   • Bioanalityka produktów nieorganicznych 
   • Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń w przemyśle chemicznym 
   • Biochemia i związki biologiczne aktywne 
   • Chemia i technologia leków 
   • Formulacja kosmetyków 
   • Polimery dla medycyny 
   • Polimery reaktywne i specjalne 
   • Właściwości i badanie polimerów i biomateriałów 

   Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)


Studia
For foreigner

Study and exchange programes

Study and exchange programs


Wydział ilustracja

  Courses of study

 • Aquaculture and Fisheries

   Name of the course:

  • Aquaculture and Fisheries
  • Description of the course:

  • The need to create the field of study is the result of many years of observation and experience, resulting from conducting classes for foreign students coming to the Faculty as a part of Erasmus and Erasmus+ mobility, whose number is growing every year.

   Aquaculture and Fisheries is a field of study intended for individuals, both from EU and non-EU countries, who are interested in acquiring knowledge and experience in aquaculture and sustainable fisheries, aquatic food safety and the protection of aquatic ecosystems. The course is addressed to those interested in large-scale aquaculture and fisheries (Vietnam, China, Turkey, India) and those who are planning to engage in production and obtaining of aquatic organisms on a local scale.

   According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), sustainable aquaculture is a very important industry that can provide the world with a source of high value animal protein that is essential in feeding the ever-growing number of human beings on our planet. This is why one of the pillars of Aquaculture and Fisheries is sustainable aquaculture, understood as a combination of innovative solutions, eco-intensive production and attention to every aspect of production, from the quality and origin of feed ingredients to optimum breeding conditions, high levels of biosecurity, welfare of the organisms bred, protection of the aquatic environment and certification of production (ASC).

   The second pillar of the field of study is Fisheries (sustainable use of aquatic resources), which is also an extremely important field of economy, provided that it is done with respect for the rights of nature, expressed also in international certificates (MSC) and in support of small-scale fisheries being the least harmful to the environment.

   Nevertheless, sustainable aquaculture will supply more than 50% of aquatic protein in the next 5 years.

   Graduates will be high-class specialists, able to use the skills acquired during their studies at the Faculty of Food Sciences and Fisheries in technological and production processes as well as in educational processes in compliance with the principle of „sustainable aquaculture and fisheries” and adapting the principle to the needs of the industry in which they work.

   Graduates will be prepared to do work related to aquatic animal raising and breeding, sustainable fisheries and proper management of waters, especially the living elements of the aquatic environment. The skills gained within the major subjects will enable them to act in the field of aquatic protein production (with knowledge of the safety of this type of food), sustainable management of natural resources taking into account the requirements of protecting and improving the quality of the aquatic environment, in areas such as: management as well as chemical and biological monitoring of waters, shaping the resources of aquatic biocenoses and their sustainable use, protection of the aquatic environment and reclamation of aquatic ecosystems. In addition, the skills gained will form the basis for independent analysis of the information acquired and decision making in the broad area of sustainable aquaculture, exploitation, shaping and protecting of the aquatic environment inhabited by a wide range of plant and animal organisms.

   No other university in Central Europe offers such a comprehensive field of study related to aquaculture and fisheries in English. Compared to similar courses conducted abroad, the innovation is the combination of two different, but very important, ways of obtaining aquatic animal protein. In addition, because of the variety of subjects offered, the field of study provides students with the opportunity to learn about key and current issues within the scope of breeding and sustainable use of fish and other aquatic organisms. For students from Asia and Africa, a new feature offered by Aquaculture and Fisheries will be the opportunity to learn about cutting-edge European aquaculture technologies (especially mariculture). The course constantly updates its content based on the results of the study and feedback from various groups of the stakeholders to become internationally recognized with a global reputation for high-quality teaching and research.

  • Your professional career:

  • Anticipated places of employment for graduates:

   • in facilities dealing with aquaculture of fish, invertebrates and algae,
   • in supervision of the work at hatcheries in stocking centres,
   • in public administration units,
   • in organisations dealing with certification of aquaculture and fisheries,
   • in water quality and environmental protection laboratories,
   • in units implementing modern water reclamation technologies,
   • in units dealing with water management organisation,
   • on Polish and foreign fleet vessels,
   • in companies designing modern fishing tools safe for the aquatic environment,
   • in water tourism companies,
   • in their own fish breeding business.

   A possibility for apprenticeship in the following companies: “Jurassic Salmon” “Ińskie Centrum Rybactwa”, in the WPUT Experimental Station in Nowe Czarnowo as well as in MSC (Marine Stewardship Council) in Warsaw and with Prof. Grubišica (University of Split, Croatia) – a graduate of our faculty specialising in marine tuna breeding.

   Lectures of „Visiting Professors” e.g. from University of Tasmania (Prof. Barbara Nowak, a graduate of our faculty), with Prof. Selmin Oezer, Mersin University, Faculty of Fisheries, Turkey, with Dr Nguyen Tuan, Vinh University, Vietnam (a doctoral student of our faculty), with Director Anna Nowicka, MSC Polska (webinar).

  • Sample items:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • Chemical engineering

   Name of the course:

  • Chemical engineering
  • Description of the course:

  • Chemical engineering is a bridge connecting chemistry (chemical reactions in test tube) to the real world outside laboratory. Chemical engineers find methods for increasing the laboratory scale of processes to an industrial scale. For this purpose, based on knowledge of physical, chemical and biological phenomena, they apply engineering principles to: invent, design, develop and implement processes, manage and operate processes, design and improve products. Chemical engineering is, first, knowledge of processes and appliances in industrial systems, ability to design and supervise the operation of industrial systems.

   WHAT DOES SUCH AN ENGINEER DO, WHAT DOES HIS / HER JOB LOOK LIKE?

   Chemical engineer primarily deals with the design of processes which involves developing new processes, designing equipment and systems for processes, controlling a process or improving the process. Engineers, graduates of Chemical Engineering deal with physical and chemical changes (such as chemical and biochemical reactions, momentum, heat and mass transfer processes) on different scales, i.e. on the molecular level (how molecules react), on the process level (as changes occur in apparatus), on the system level (which way processes can be related to each other) and on the global level (logistics, management, environment).

   WHERE CAN A GRADUATE WORK?

   Chemical Engineering makes it possible to achieve many attractive professional careers in the country and abroad. Engineers with the speciality of Chemical and Process Engineering are easily able to find employment in small and large companies with a wide range of activities. Process Engineer is still one of the best-paid professions in the world. Our graduates are specialists needed in the chemical and refining, natural gas treatment, rubber, food and pharmaceutical, energy and heating industries, municipal and sewage treatment plants, process equipment construction, design offices, consulting companies, environmental control services, safety, industrial hygiene, in laboratories and research institutes. Graduates, who do not want to work in the industry can easily find employment in other sectors because they acquired skills in solving modern engineering problems at university. They possess skills in engineering analysis and management. Chemical engineer can prepare technical documentation and has the appropriate qualifications to participate in research and development projects focused on the needs of the industry. Examples of companies that employ chemical engineers from WPUT Szczecin are Grupa Azoty Police S.A., Fosfan S.A., Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, Browar ‘Bosman’ w Szczecinie, Polski LNG, Kabel-Technik-Polska Sp. z.o.o. and many more.

   WHAT DOES THE WIDE RANGE OF SCIENTIFIC RESEARCH LOOK LIKE? WHAT PROJECTS DO STUDENTS WORK ON?

   Classes in Chemical Engineering are conducted by competent and qualified staff. Students have access to the latest simulation and process optimisation software and modern, well-equipped laboratories. The high quality of education is confirmed by the qualification of Chemical Engineering in the Shanghai ranking. The high quality of didactics coincides with the research carried out by the scientific and didactic staff. During their studies, students have the opportunity to cooperate with scientists as part of research projects financed from external sources. As part of these projects, students can pursue their scientific interests as well as obtain direct contact with academic teachers. What skills will students obtain during their studies? By studying Chemical and Process Engineering you will gain a wide range of skills. You will have universal technical knowledge in chemistry, physics, mathematics, biochemistry, mechanics, material engineering and computer science. You will learn the basics of economics, management, safety and environmental protection. You will gain the ability to apply the latest achieve-ments in the field of computer-aided design of processes. A student of Chemical Engineering will acquire knowledge in various fields, e.g. science, technology, information technology, economics, management, entrepreneurship, security, health and the environment. You will acquire the ability to design apparatus and processes (e.g. manufacture of chemicals and pharmaceuticals, processing of polymers and food products, energy production, processing of oil and gas, environmental protection), products (e.g.: chemicals, polymers, consumer products, food products, pharmaceuticals) as well as production apparatus and systems.

   WHY CHOOSE BACHELOR’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING IN SZCZECIN?

   Szczecin has a fantastic reputation for Chemical Engineering, but here are a few more reasons why you should study here:

   Chemical Engineering in Szczecin is the 3rd best chemical engineering study in Poland (Perspektywy Ranking 2019). All our Chemical Engineering courses are developed according to American standards of education. The Faculty has fantastic industry links with companies such as Grupa Azoty Police S.A., Fosfan S.A., Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany, Browar ‘Bosman’ w Szczecinie, Polski LNG, Kabel-Technik-Polska Sp. z.o.o. and many more. Every year, huge funds are invested in the reconstruction of the Faculty’s laboratories, including student and research laboratories, computer laboratories and lecture halls. We have a strong and growing research programme with world-class research activities and about 50 full-time academic staff plus PhD students, postdoctoral research fellows and visitors from across the world.

  • Sample items:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • Economics

   Name of the course:

  • Economics
  • Description of the course:

  • Studying at the ZUT Faculty of Economics, you will learn how to make efficient economicseconomic decisions and solve economic problems. You will acquire broad knowledge in economics and the functioning of an organization with the use of modern technologies. In the future, you can find employment in economic units of business enterprises, in government and local government administration, in financial, insurance and consultancy institutions, real estate companies, in accounting and tax offices. In addition, the studies at the Faculty of Economics will prepare you to run your own business.The studies in economics of a general academic profile are of the first-degree and they have the form of full-time, day studies. The aim of education is for the student to acquire general knowledge in the field of social sciences, economics and finance.

   The study programme includes two majors, starting from the 4th semester (to be chosen)

   1. Accounting and Finance in Economic Entities – the graduate will acquire knowledge in the field of organization, operation and financing of economic entities, differing by their organizational and legal forms
   2. Property Valuation and Real Estate Transactions – the graduate will have acquired comprehensive knowledge in the field of real estate law and market, as well as, real estate resources, research methods and evaluation of phenomena, which take place in various segments of the real estate market.
   • Economic analysys· Economics of Consumption· Ergonomics· Finances and Banking· Foundations of human behaviour in the labour market· Acountancy· Contemporary management concepts and methods· Economic and enviromental consulting· Economic projects using EU funds· Economics of European integration· Entrepreneurship· Environmental protection finance· Financial Accounting firms· Foundations of demography· Information Technology· International economic and political organisations· International Economic Relations· Foundations of industrial economics
  • Sample items:

  • Tutaj znajdziesz sylabusy (wykaz wszystkich przedmiotów na tym kierunku)

 • Materials Engineering

   Name of the course:

  • Materials Engineering
  • Description of the course:

  • Materials Engineering (second- degree studies, Master of Science),
   Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics

   Light – weight structures

   The studies expand the knowledge in the field of lightweight polymer construc­tion composites, including biocomposites, versatile applications in aviation, shipbuilding, in a variety of mobile systems such as motor vehicles, buses, rail vehicles, rotors of wind farms with increasing dimensions, sports and recreational equipment, and many other areas of life, where high stiffness, impact resistance and lightness are required.

   Students acquire the knowledge in the field of processing techniques, product design skills, specialized mechanical and non-destructive tests, operational dura­bility assessment and recycling possibilities of lightweight constructions.

   Processing of polymer materials

   The studies prepare students to design and construct technological equipment for the processing of polymeric materials, to choose strategies in the selection of materials for specific products, taking into account the conditions of their ope­ration. The students acquire knowledge on modern methods of materials testing and methods for obtaining special construction materials based on polymers and polymer composites.

   Nowadays the progress in civilization wouldn’t be possible without modern materials. There would be no airplanes, space flights, advanced electronics, miniaturization, implants or better and better sport achievements. A variety of modern materials and their constant development make our lives more interesting, more comfortable, safer and longer.

   Materials engineering deals with the principles of development and improvement of materials by providing them specific functional properties and characterizing their structure and features. It is an interdisciplinary branch of science, that combines the engineering expertise with knowledge of materials structure and technology, which are irreplaceable in the selection of the most appropriate materials during the design process of each device. For that reason materials engineers are desired by all kinds of industries which provide products on the market or exploit different machines or devices.

   The Materials Engineering second-degree study programme at Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics is addressed to Bachelors in different fields of science, who:

   • are interested in modern materials, particularly polymers and polymer construction composites – light but strong, and want to contribute to their development,
   • would like to extend knowledge on materials structure, their functional properties, physical or chemical modification towards improved performance of final products,
   • would like to learn how design and develop materials and composites applicable in aviation, shipbuilding, automotive, wind farms, medicine or sport equipment,
   • are interested in polymer processing and designing / constructing technological equipment to improve processing in order to provide final products to automotive, transport, medical, chemical, packaging, electronics, and other industries,

   This study is suitable for both foreigners and Polish students who would like to get advanced in English nomenclature in materials science.

   The study programme provides education in the fields of advanced research methods, design, manufacturing and utilization of engineering materials – polymers, metals, composites, and technological processes. It is based on advanced knowledge of physics, chemistry, mathematics and materials science as well as on engineering knowledge in modelling, designing and processing of materials.

   The Materials Engineering as the first study programme in English at the West Pomeranian University of Technology, received the prestigious European quality certificate EUR-ACE® Label, granted by Accreditation Commission of Universities of Technology (KAUT). The EUR-ACE® Certificate confirms the high level of engineering degree education being in accordance with European standards and principles. In consequence our graduates receive the Certificate which confirms that they are well prepared to meet the industrial requirements and challenges. It also opens more perspectives for employment in European industry.

   The high quality of education at Materials Engineering was also appreciated in European Ranking of Engineering Programms (EngiRank in short) which classified our study programme at 2nd position within 13 countries of the so-called New Europe (ie. countries that joined the European Union on or after 2004) and at 1st position (ex aequo with Warsaw University of Technology) within 55 Polish technical universities. The international Council assessed both the scientific activity of the university staff in the materials science as well as high standards of education delivered to our students within 2014 – 2018.

   These are the best reasons to become a Student of Material Engineering at Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics. 

   The Materials Engineering 2nd degree study programme is for young peaople looking for a fascinating job in many different sectors of industry: automotive, aircraft, transporting, medical, chemical, packaging, machines, steel constructions, etc.

   Our graduates are working as:

   • technologists – supervising production processes and quality control in production companies, in departments for the production of metal products, ceramics, polymer materials, composites, and others,
   • materials engineers supporting the product designers in the selection of appropriate materials and processing technologies when the new products and devices are designed,
   • materials designers with expertise in development of new advanced materials with specific functional properties, tailored to specific applications, eg. sophisticated prothesis or exoskeletons for medicine, extremely resistant alloys for aircraft and aerospace, electrically conductive transparent materials for photovoltaics, and so on,
   • project engineers responsible for product / device / construction manufacturing process based on a customer requirements and product exploitation conditions,
   • specialists in non-destructive and destructive testing of materials or constructions for certification, standards, opinions, etc.,
   • consultants in the field of production processes / materials processing optimization, solving technological problems and R&D support,
   • specialists in the field of rapid prototyping and production of small-series products for the market research or a new product release,
   • experts in recycling and environmental friendly technologies.

   During the three – semesters study programme Students have to do an internship in a manufacturing company to get some experience and recognize the specific organisation of production. Student can select the company and apply for a training or ask the faculty coordinator for the partner companies offering the internship positions. In every case, however, the student will be invited for an interview.

   Students of Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics can take a part in the Erasmus+ programme that helps people to develop and share knowledge and experience at institutions and organizations in different countries. It means that during your study you can apply for continuing your study programme or for an internship in other European country. The international training opportunities are also provided by IAESTE Poland organization that is also available for our students.

 • Materials Engineering S2

   Name of the course:

  • Materials Engineering S2
  • Description of the course:

  • Nowadays the progress in civilization wouldn’t be possible without modern materials. There would be no airplanes, space flights, advanced electronics, miniaturization, implants or better and better sport achievements. A variety of modern materials and their constant development make our lives more interesting, more comfortable, safer and longer.  

   Materials engineering deals with the principles of development and improvement of materials by providing them specific functional properties and characterizing their structure and features. It is an interdisciplinary branch of science, that combines the engineering expertise with knowledge of materials structure and technology, which are irreplaceable in the selection of the most appropriate materials during the design process of each device. For that reason materials engineers are desired by all kinds of industries which provide products on the market or exploit different machines or devices.  

   The studies is addressed to person who: 

   • are interested in modern materials, particularly polymers and polymer construction composites – light but strong, and want to contribute to their development, 
   • would like to extend knowledge on materials structure, their functional properties, physical or chemical modification towards improved performance of final products, 
   • would like to learn how design and develop materials and composites applicable in aviation, shipbuilding, automotive, wind farms, medicine or sport equipment, 
   • are interested in polymer processing and designing / constructing technological equipment to improve processing in order to provide final products to automotive, transport, medical, chemical, packaging, electronics, and other industries

    

   What are the eligibility criteria?

   • the candidate must be a graduate of engineering studies, 
   • the recruitment procedure takes place on the basis of the ranking, except that the first candidates are admitted after graduating from the same field of study, then – candidates after a different field of study,  
   • graduates of the same field of study – the basis for qualifications will be the grade entered in the diploma of completed studies (first cycle or uniform master’s degree). If this criterion turns out to be insufficient, the average grade from studies determined by the university issuing the diploma will be taken into account. 
   • graduates of other fields of study – the basis for qualifications will be a positive test result and the grade entered in the graduation diploma (first degree or uniform Master’s degree). If this criterion turns out to be insufficient, the average grade from studies determined by the university issuing the diploma will be taken into account. 

   What is the scope of the placement test?

   • mathematics in engineering applications,  
   • chemical and physical properties of metallic and non-metallic construction materials, 
   • material research and processing technique. 

   When will the placement test take place?

   07.06. – 08.06.2021

  • Specialties:

   • Lightweight structures
   • Processing of polymer materials
  • What will you learn:

  • The study programme provides education in the fields of advanced research methods, design, manufacturing and utilization of engineering materials – polymers, metals, composites, and technological processes. It is based on advanced knowledge of physics, chemistry, mathematics and materials science as well as on engineering knowledge in modelling, designing and processing of materials.  

   • Lightweight structures: 

   The studies expand the knowledge in the field of lightweight polymer construction composites, including biocomposites, versatile applications in aviation, shipbuilding, in a variety of mobile systems such as motor vehicles, buses, rail vehicles, rotors of wind farms with increasing dimensions, sports and recreational equipment, and many other areas of life, where high stiffness, impact resistance and lightness are required. Students acquire the knowledge in the field of processing techniques, product design skills, specialized mechanical and non-destructive tests, operational durability assessment and recycling possibilities of lightweight constructions. 

   • Processing of polymer materials:  

   The studies prepare students to design and construct technological equipment for the processing of polymeric materials, to choose strategies in the selection of materials for specific products, taking into account the conditions of their operation. The students acquire knowledge on modern methods of materials testing and methods for obtaining special construction materials based on polymers and polymer composites. 

  • Your professional career:

  • Graduates are working as: 

   • technologists – supervising production processes and quality control in production companies, in departments for the production of metal products, ceramics, polymer materials, composites, and others, 
   • materials engineers supporting the product designers in the selection of appropriate materials and processing technologies when the new products and devices are designed, 
   • materials designers with expertise in development of new advanced materials with specific functional properties, tailored to specific applications, eg. sophisticated prothesis or exoskeletons for medicine, extremely resistant alloys for aircraft and aerospace, electrically conductive transparent materials for photovoltaics, and so on, 
   • project engineers responsible for product / device / construction manufacturing process based on a customer requirements and product exploitation conditions, 
   • specialists in non-destructive and destructive testing of materials or constructions for certification, standards, opinions, etc., 
   • consultants in the field of production processes / materials processing optimization, solving technological problems and R&D support, 
   • specialists in the field of rapid prototyping and production of small-series products for the market research or a new product release,  
   • experts in recycling and environmental friendly technologies. 
  • Sample items:

  • Lightweight structures: 

   • Coatings for Special Technical Applications 
   • Composites Recycling 
   • Durability in Exploitation of Composite Products 
   • Innovative Composite Materials 
   • Multi-material Structures and Constructions 
   • Non-destructive Testing of Composite Materials 

   Processing of polymer materials:  

   • Fundamentals in Injection Mold Designing and Production 
   • Injection Moulds 
   • Polymeric Materials and Processes 
   • Polymer Modification 
   • Recycling 
   • Surface Engineering  and Protective Coatings 
   • Technologies of polymer nanocomposites 
 • Materials science and engineering

   Name of the course:

  • Materials science and engineering
  • Description of the course:

  • What is Materials Science and Engineering?

   Materials science and engineering (MSE) is an interdisciplinary field focused on the design, fabrication, and characterization of new materials, including polymers, ceramics, metals, and composites. A novel, advanced materials play key roles in diverse applications, including energy capture and storage devices, sustainable and advanced packaging materials, biomaterials, and more. As a result, by applying fundamental science to pursue beneficial engineering solutions, MSE has a major societal impact. Based on the knowledge of the underlying physical, chemical, and biological phenomena, material science engineers, can design and study new materials at various length scales, ranging from the atomic and molecular, and nanoscopic level to that of macroscopic, complex systems, including various devices. Importantly, the cutting-edge applications that can overcome major societal challenges require a detailed understanding of the relationships between the structure of a material and its properties. This knowledge can be used to tune materials for advanced technologies, ranging from biosensors and functional surfaces to aerospace composites and medical device platforms. Ultimately, MSE covers all aspects of research and innovation in the field of materials: from basic science to the design and synthesis of materials, from characterization to advanced processing, while also including regulatory and quality management aspects.

   What does such an engineer do, what does his / her job look like?      

   Materials science engineers design, develop, process, and test materials for a wide range of practical applications, such as electronics, coating, packaging, biotechnology, and the medical device industry. They study the structure and properties of metals, ceramics, polymers, as well as their composites. Day-to-day, materials science engineers may be involved in all aspects of materials development, ranging from the synthesis of new materials to advanced processing, such as 3D printing or photolithography, or characterization, such as spectroscopy, atomic force microscopy, or mechanical testing. In this fashion, by enabling the manufacture of new materials that meet certain chemical, electrical, and/or mechanical requirements, they facilitate the development of new products/applications or the improvement of existing technologies. Further, they can also be involved in selecting existing materials for specific products/applications or developing new strategies and pathways for leveraging existing materials.

   Where can a graduate work?

   Materials Science and Engineering graduates are highly trained, interdisciplinary specialists with many attractive professional careers in Poland and abroad. Because they are at the forefront of technological developments, they can find employment in a range of existing sectors, including aerospace, automotive, energy, pharmaceuticals, and telecommunications. Further, developments in the MSE field, for example, nanotechnology or the use of advanced composites, can result in new sectors and new job opportunities being created. Finally, novel, advanced materials play key roles in addressing the major societal problems of today, including pandemics, aging populations, and climate change. As a result, there will be growing demand for engineers trained in MSE.

   Materials science engineers mostly work in office buildings, laboratories, or industrial plants. Their job responsibilities will vary according to the size and type of company, but they will typically be involved in interdisciplinary teams engaged in developing, modifying, testing, or evaluating materials. This can be from the standpoint of research and development or perhaps determining the causes of product failure and developing ways of overcoming such situations. Materials science engineers may also be called upon to provide technical advice regarding the suitability of existing material for an application or may be involved in monitoring and controlling the quality of a manufacturing process. Finally, of increasing importance is the task of evaluating the impact of materials and their processing on the environment.

   Depending on their career stage, MSE graduates may be responsible for supervising a team in academia or industry that includes technicians, technologists, scientists, and engineers. Importantly, graduates who ultimately decide they do not want to work in the materials science field can easily find employment in other areas because the MSE curriculum is inherently multidisciplinary. At the same time, the fundamental concepts in physics and engineering, as well as the acquired skills, including teamwork, problem-solving, advanced analysis, are readily transferable to other fields. Graduates will possess skills in engineering analysis and management, so they may be engaged in various aspects of diverse research and development projects. Further, they can find employment in other areas such as regulations/oversight, technical documentation, or aspects dealing with intellectual property.

   WHAT DOES THE WIDE RANGE OF SCIENTIFIC RESEARCH LOOK LIKE? WHAT PROJECTS DO STUDENTS WORK ON?

   Classes in Materials Science and Engineering are conducted by competent and qualified staff. Students have access to the latest simulation and design software and programs such as CHEMCAD, Aspen, AutoCad, Statistica, MathCad, Solidworks, Matlab, and modern, well-equipped laboratories. You will acquire knowledge in various fields such as mathematics, physics, biology, chemistry, engineering, and technical sciences, spanning from material synthesis to manufacturing and processing, and finally, methods for detailed characterization of material properties.

   Importantly, you will be involved not only in theoretical preparation but also included in practical approaches towards solving complex, materials-related engineering tasks. Additionally, you will develop skills including critical analysis and synthesis of information, selection, and use of appropriate methods and tools, including the use of the available knowledge bases and sources. Further, during your education, you will have the opportunity for hands-on engagement and experimental work with a range of materials, including metals, ceramics, polymers, and (nano)composites. Finally, you may be engaged in various on-going research projects into novel materials, such as advanced packaging, energy storage, drug delivery, medical devices, and more.

   Subjects that are taught include Structure of Solids, Materials Processing, Surface Science and Interfacial Phenomena, Mechanics of Materials, Introduction to Experimental Materials Science: Nanomaterials Emphasis, Introduction to Experimental Materials Science: Biomaterials Emphasis, Functional Properties of Materials, Chemical and Biochemical Engineering, Smart- and Nanomaterials, Introduction to Biomaterials: Drug Delivery and Biosensing and more.Studia
Rekrutacja

Zasady rekrutacji i wejście do systemu rekrutacyjnego

Wszystko co musisz wiedzieć o procesie rekrutacji.


  Kryterium punktowe

  W procesie kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze z części pisemnej:

   • matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,
   • język obcy nowożytny – poziom podstawowy lub rozszerzony,
   • język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,
   • przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony (może to być ten sam przedmiot co wymieniony powyżej pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach podstawowym i rozszerzonym).

  Kandydat, który legitymuje się dyplomem egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem egzaminu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika otrzymuje dodatkowe punkty za egzamin.


  Olimpiady i konkursy

  • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych przyjmowani są na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) z uwzględnieniem preferencji polegających na przyznaniu kandydatowi:
   – maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji,
   – zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej.
  • Kandydaci na studia mogą skorzystać z preferencji w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów jednorazowo.
  • Potwierdzeniem uzyskania przez kandydata statusu laureata lub finalisty jest odpowiednie zaświadczenie składane wraz z kompletem dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia wyższe w danym roku akademickim.
  • Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.

  Opłaty

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji – wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów, oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). 

  Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne. 

  Wysokość opłaty w rekrutacji: 

  • architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia – 150 zł (tylko w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia) 
  • pozostałe kierunki: 85 zł. 

  Potrzebne dokumenty i złączniki

  Poniżej lista dokumentów jakie są wymagane od kandydatów:

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  • ankieta osobowa – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
  • kserokopia świadectwa dojrzałości(oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:
  • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze „starą maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych – także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
  • kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym nauczanym na poziomie technika – kserokopię tego dyplomu (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie),
  • jedna fotografia  (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez IRK,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
  • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK),
  • kserokopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej)
  • dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

  Uwaga!
  ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów
  dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.


  Rekrutacja krok po kroku

   ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 są wyniki pisemnego egzaminu:

  • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
  • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
  • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r.),
  • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej,
  • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
  • dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika

  Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu z umiejętności plastycznych

  Sprawdzian umiejętności plastycznych:

  • na kierunku architektura obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonanych przez kandydata,
  • na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonanych przez kandydata.O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, świadectwa uzyskanego za granicą.Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwo uzyskane za granicą oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom z niepełnosprawnością, przystępującym do egzaminów wstępnych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego uwzględniającego potrzeby kandydata z niepełnosprawnością, powinien on skontaktować się z odpowiednią komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

  Zasada wyliczania liczby punktów (LP)
  dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:
  egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  dyplomem matury międzynarodowej IB – International Baccalaureate,
  oraz dyplomem matury europejskiej EB

  http://www.1cel.zut.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/LP__nowa_matura_2022.pdf

  Zasada wyliczania liczby punktów (LP)
  dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:
  egzaminu dojrzałości „starej matury” (stara matura- egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

  http://www.1cel.zut.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/LP_stara_matura_2022.pdf

   


  Terminy

  https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20222023/terminy-rekrutacji.html

  • Harmonogram
  • naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2022/2023
   1. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku polskim:
    • Studia stacjonarne pierwszego stopnia
  Terminy rekrutacji
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 16.05. – 19.06.2022 r.
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym na pozostałe kierunki studiów 16.05. – 07.07.2022 r.
  – egzamin wstępny – sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 21.06.2022 r.
  – ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 24.06.2022 r.
  – ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 12.07.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 13.07. – 22.07.2022 r.
  – egzamin wstępny – rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 25.07.2022 r.
  – ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 26.07.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 26.07. – 27.07.2022 r.
  – ogłoszenie wyników rekrutacji 29.07.2022 r.

   

  • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.05.– 23.08.2022 r.
  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 25.08.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 25.08.– 06.09.2022 r.
  – ogłoszenie wyników rekrutacji 09.09.2022 r.

   

  • Studia stacjonarne drugiego stopnia
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.05.– 19.07.2022 r.
  – testy kwalifikacyjne 21.07.– 22.07.2022 r.
  – ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 26.07.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 26.07.– 02.08.2022 r.
  – ogłoszenie wyników rekrutacji 05.08.2022 r.

   

  • Studia niestacjonarne drugiego stopnia
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.05.– 16.08.2022 r.
  – testy kwalifikacyjne 18.08.– 19.08.2022 r.
  – ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 23.08.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 23.08.– 06.09.2022 r.
  – ogłoszenie wyników rekrutacji 09.09.2022 r.

   

  1. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku obcym:
   • Studia pierwszego stopnia
  Terminy rekrutacji
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym 04.04.– 31.05.2022 r.
  – weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu 05.04.– 31.05.2022 r.
  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 06.06.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 06.06.– 20.06.2022 r.
  – ogłoszenie wyników rekrutacji 30.06.2022 r.

   

  • Studia drugiego stopnia
  – rejestracja w systemie rekrutacyjnym 04.04.– 31.05.2022 r.
  – weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu 05.04.– 31.05.2022 r.
  – testy kwalifikacyjne 06.06.– 07.06.2022 r.
  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 08.06.2022 r.
  – składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 08.06.– 22.06.2022 r.
  – ogłoszenie wyników rekrutacji 30.06.2022 r.

   

  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu
  przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji
  oraz rekrutacja uzupełniająca.

   

   


Studia
Dlaczego ZUT?

Zobacz co mamy do zaoferowania oprócz studiów


  SPORT na ZUT - Żyj zdrowo i na sportowo!

  Nie tylko nauka, uprawiaj sport na ZUT!  

  Właśnie na naszej Uczelni z sukcesem pogodzisz naukę ze sportem, bo sport akademicki zajmuje ważne miejsce w jej życiu.   

  U nas możesz realizować i rozwijać pasje sportowe, albo po prostu dbać o kondycję i żyć zdrowo. W ZUT działa Akademicki Ośrodek Jeździecki, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (z 17 sekcjami) i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ściśle ze sobą współpracujące.  


  AKADEMICKI OŚRODEK JEŹDZIECKI – jeden z czterech w Polsce

  To niesamowite miejsce dla osób kochających konie. 

  Co roku na terenie AOJ odbywają się zawody w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu.  

  Ośrodek jest placówką ZUT w którym  spotkasz studentów naszej uczelni. Pomagają oni w codziennym życiu ośrodka, dbaniu o jego wygląd, jak i organizacji zawodów jeździeckich. Wszystko to sprawia, że Akademicki Ośrodek Jeździecki jest jedną z najatrakcyjniej położonych stadnin w obrębie Szczecina zapewniającą aktywny wypoczynek jak i miłe spędzenie czasu w towarzystwie koni dla całych rodzin.   Miejsce, w którym ośrodek się znajduje, zapewnia ciszę i spokój, ponieważ dookoła znajdują się lasy, będące zielonymi płucami Szczecina. W niedalekiej odległości od nas jest również Lisia Góra(nazywana Szczecińską Gubałówką), oraz Jezioro Głębokie, dzięki temu lokalizacja ośrodka stanowi znakomitą bazę wypadową dla całych rodzin w ciągu weekendu. Ośrodek zapewnia naukę jazdy konnej od podstaw, natomiast bardziej zaawansowani jeźdźcy mogą doskonalić swe umiejętności jeździeckie pod okiem instruktorów zarówno w kierunku rekreacji, jak i sportu. Zajęcia prowadzone są przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto osoby samodzielnie jeżdżące mogą zwiedzać okoliczne lasy, poznawać okolice Głębokiego, czy też szczecińskiej Gubałówki z końskiego grzbietu.  


  Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego ZUT

  Co łączy tytuły: „Dobry, zły i brzydki”, „Pszczółka maja”, „Lśnienie”, „Ziemia obiecana”?  

  Jedyna słuszna odpowiedź to Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT! 

  Jak to możliwe? Zespół ten na przestrzeni wielu lat swojej działalności (już prawie 70) miał zaszczyt współpracować m. in. z twórcami i artystami kojarzonymi z wymienionymi na wstępie tytułami: Ennio Morricone („Dobry, zły i brzydki”), Zbigniew Wodecki („Pszczółka maja” ?), Krzysztof Penderecki („Lśnienie”), Wojciech Killar („Ziemia obiecana”). To oczywiście nie wszyscy artyści, z którymi członkowie zespołu mieli styczność. Można wymienić tutaj jeszcze takich wykonawców jak np. Hanna Banaszak, Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Maryla Rodowicz, Jacek Wójcicki (przy okazji wielu koncertów „Nieszporów ludźmierskich” Jana Kantego Pawluśkiewicza), Anna Maria Jopek (w „African Sanctus” Davida Fanshave). Ponieważ koncerty w większości prowadzone są ręką dyrygenta, to wśród grona dyrygujących Chórem Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego ZUT (prócz wymienionych już Ennio Morricone i Krzysztofa Pendereckiego)znajdowali się m.in.: Krzesimir Dębski, Jerzy Maksymiuk, Antoni Witt, Jerzy Semkow, Tadeusz Wojciechowski i inni… 

  Należy tu również wspomnieć o znamienitych salach koncertowych i intrygujących miejscach, w których chór wykonywał koncerty, a były to m.in.: Filharmonia Berlińska, Pałac Muzyki w Walencji, Kościół św. Ignacego w Rzymie, Carnegie Hall w Nowym Jorku,  starożytne amfiteatry w Nicei i w Arles, Filharmonia Narodowa i Teatr Wielki w Warszawie, kościół klasztorny na Jasnej Górze, ale również malutkie, drewniane kościoły na północy Norwegii… 

  Chór w swej prawie 70-letniej karierze odwiedził ponad 80 krajów na całym świecie, m. in. Filipiny, Indie, Izrael, USA, Kanadę, Brazylię, Chile, prawie wszystkie kraje Europy, w tym wielokrotnie Niemcy, Francję, Hiszpanię (w tym Wyspy Kanaryjskie), Włochy, Szwecję, Norwegię, Białoruś, Ukrainę, Bułgarię, czy też Macedonię. 

  Zapraszamy do nas! 

  Jeśli chcesz współwykonywać najznakomitsze dzieła muzyczne razem ze wspaniałymi artystami, pod ręką znamienitych dyrygentów i do tego podróżować po świecie, to możesz to osiągnąć tylko z nami. Zapisz się więc do naszego zespołu – wystarczy kontakt mailowy na adres chaps@zut.edu.pl lub telefoniczny pod numer 501 011 920. 

  Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek i środę w trakcie trwania roku akademickiego! 


  STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

  Usytuowane w zielonej części miasta Studium, to programowe zajęcia wychowania fizycznego, ale także propagowanie sportu z rekreacją oraz zdrowego stylu życia. Jednostka poza podstawową działalnością dydaktyczną, organizuje szereg inicjatyw sportowych, do uczestnictwa, w których gorąco Cię zachęcamy. Naszą bazę obiektów sportowych doceniają także organizatorzy dużych imprez sportowych. Wiosną 2019 roku na naszej hali trenowali gimnastycy VIII Mistrzostw Europy  w Gimnastyce Sportowej, którzy na zawody przyjechali do Szczecina. 

  Programowe zajęcia wychowania fizycznego prowadzi wykwalifikowana kadra, a przede wszystkim sportowcy. Wśród nauczycieli akademickich mamy utytułowanych mistrzów m.in. vice-mistrza świata i złotego medalistę Pucharu Świata w wioślarstwie, wielokrotnych mistrzów Polski np. w pływaniu, koszykówce, zawodników drużyn ekstraklasy (piłka ręczna, koszykówka kobiet). Aby oferta dydaktyczna była możliwie szeroka programowe zajęcia wychowania fizycznego odbywają się z włączeniem basenu, tenisa ziemnego i rehabilitacji.  


  AKADEMICKI ZWIAZEK SPORTOWY

  Sekcje sportowe prowadzone w ramach Klubu Uczelnianego AZD:  

  • aerobik sportowy,  
  • badminton,  
  • ergometr wioślarski kobiet,  
  • koszykówka kobiet i mężczyzn,  
  • lekkoatletyka,  
  • piłka nożna kobiet i mężczyzn,  
  • pływanie,  
  • rugby,  
  • siatkówka kobiet i mężczyzn,  
  • szachy,  
  • tenis ziemny,  
  • tenis stołowy,  
  • trójbój siłowy,  
  • wioślarstwo mężczyzn.  

   

  Sukcesy zawodnicze pozwolą Ci na ubieganie się o stypendium sportowe. Po ukończeniu studiów otrzymasz właściwe wpisy dot. aktywności sportowej, w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, co nie bez znaczenia jest dla przyszłych pracodawców, bo wykażesz swoją wszechstronność.  

  Chcesz mieć wpływ na działalność KU AZS ZUT? Zdecyduj się na pracę w Zarządzie! Czekają Cię ciekawe szkolenia wyjazdowe, pozwalające m.in. poznanie tajników organizacji imprez sportowych.  

  Poszerzysz krąg znajomych i zawiążesz nowe przyjaźnie.  

  Czego można chcieć więcej? KU AZS ZUT to: atmosfera, integracja, zdrowy styl życia, zdrowa rywalizacja, sukcesy, satysfakcja i zabawa. Klub to szansa na wielką przygodę w czasie studiów.  


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support