Terminy rekrutacji

 Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2017/2018

 

1. Rekrutacja w pierwszym terminie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

22.05 - 10.07.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

12.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

13.07.21.07.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

25.07.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

04.08.2017 r.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

22.05 - 17.07.2017 r.

testy kwalifikacyjne (jeśli dotyczy)

20.07 21.07.2017 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia

25.07.2017 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.07.02.08.2017 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

04.08.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

11.08.2017 r.

2. Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia w pierwszym terminie nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

 

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

15.01 - 13.02.2018 r.

testy kwalifikacyjne

14.02 15.02.2018 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

16.02.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

16.02.22.02.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

23.02.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

09.03.2018 r.